Articles


A. ÇAĞLAYAN, İ. ERDEMİR
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ECCENTRIC EXERCISES ON SOME MOTORIC CHARACTERISTICS OF YOUTH SOCCER PLAYERS, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2019)
A. ÇAĞLAYAN, A. KURT, B. ÇERÇİ
The Effect of Strength Exercises Done With Eccentric and Concentric Muscle Exercises on Jump Performance of Volleyball Players Aged Between 15-18, Journal of Sports Education, (2018)
A. Çağlayan, Ş. Yanar
Erkek ve Kadın Yüzücülerin Vücut Kompozisyonlarının Karşılaştırılması, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2017)
K. ERDEM, A. ÇAĞLAYAN, N. ÖZBAR
Examination of Communication Abilities of Students Studying at Duzce University Faculty of Sport Sciences, Journal of Sports Education, (2017)
T. KIZILET BOZDOĞAN, A. KIZILET, A. ÇAĞLAYAN, K. ERDEM, N. DEMİREL
FARKLI LİG DÜZEYLERİNDEKİ MÜSABAKALARDA GÖREV YAPAN ÜST KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches, (2016)
A. ÇAĞLAYAN, M. KARAHAN, K. ERDEM, A. ÖKMEN
The effective of preventive training programme on the incidence of anterior cruciate ligament injuries in female soccer players, International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS, (2016)
K. ERDEM, A. ÇAĞLAYAN, O. KORKMAZ, T. KIZILET, N. ÖZBAR
The evaluation of body mass index, balance and agility features of amateur soccer players according to their positions, International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS, (2016)