Articles


İ. KİNAY, B. BAĞÇECİ
THE EXAMINATION OF INFLUENCE OF AUTHENTIC ASSESSMENT APPROACH ON PROSPECTIVE TEACHERS’ BELIEFS TOWARDS LEARNING AND PARTICIPATIVE ASSESSMENT, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
S. ÜNSAL, B. BAĞÇECİ, N. MEŞE, F. KORKMAZ
Eğitimin İşlevlerini Değerlendirme Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Adıyaman University Journal of Educational Sciences, (2015)
İ. KİNAY, Ö. ŞİMŞEK, B. BAĞÇECİ, B. ÇETİN
Examination of the Attitudes of Prospective Teachers towards Instructional Technologies and Material Design (ITMD) Course in Terms of Some Variables, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
B. BAĞÇECİ, İ. YILDIRIM, K. KARA, D. KESKİNPALTA
A Comparative Study On The Attitudes Of Students From Education Faculties And Science Faculties Towards Being A Teacher, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2015)
S. Kanadlı, B. Bağçeci
Öğrencilerin İngilizce Öz Yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi/Investigation of Students' Self Efficacy Beliefs in Terms of Perceived Autonomy Support, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, (2015)
F. KORKMAZ, Y. BAĞÇECİ
An Examination of High School Students’ Metaphoric Perceptions on the Concept of “University”, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2013)
B. BAĞÇECİ, B. DÖŞ
Attitudes of Instructors at State and Private Universities Towards Computer Usage in General and Teaching Foreign Language, Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, (2011)