Articles


O. PALA, M. AKSARAYLI
Optimal Portfolio Diversification Under Cardinality Constraint, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
O. PALA, M. AKSARAYLI
Kümeleme İçin Değiştirilmiş Dunn İndeksi İle Bir Parçacık Sürü Optimizasyon Yaklaşımı, Journal of Yaşar University, (2020)
M. AKSARAYLI, O. PALA
Clustering Based on Fuzzy Adaptive Particle Swarm Optimization Approach, Optimum Journal of Economics and Management Sciences, (2020)
O. PALA, M. AKSARAYLI
Evaluation Of The Competencies That Affect The Achievements Of The Econometrics Graduate Students: ABO Decision Support System, Alphanumeric Journal, (2019)
O. PALA, M. AKSARAYLI
NİCELİK KISITLI ORTALAMA VARYANS ÇARPIKLIK BASIKLIK PORTFÖY MODELİ: BULANIK SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM, Journal of Academic Researches and Studies, (2019)
Ü. İLHAN, B. KÜMBÜL GÜLER, M. AKSARAYLI
Çalışma Değerleri ve Örgüte Duygusal Bağlılık: X ve Y Kuşağı Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yaşar University, (2019)
M. AKSARAYLI, O. PALA
Evaluation Of Quality Improvement Dimensions In Distance Education: SMART-AHP Based SERVQUAL Approach, Ege Academic Review, (2019)
M. AKSARAYLI, O. PALA, D. BAYYURT
EVALUATION OF CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION WITH FUZZY DEMATEL APPROACH, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2019)
M. AKSARAYLI, O. PALA
ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS OF QUALIFIED EXPERT AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT PROGRAM WITH HYBRID FUZZY DEMATEL AND FUZZY COMPREHENSIVE EVALUATION, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2018)
O. PALA, M. AKSARAYLI
A Proposed Approach For Solving Asymmetric Travelling Salesman Problem by Fuzzy Ant Colony Optimization Algorithm, Journal of Transportation and Logistics, (2018)
O. PALA, M. AKSARAYLI
An Ant Colony Optimization Algorithm Approach for Solving Multi-objective Capacitated Vehicle Routing Problem, Alphanumeric Journal, (2018)
M. AKSARAYLI, O. PALA
BIST 30 ENDEKSİNDE PORTFÖY SEÇİMİ İÇİN YENİ BİR KISMİ HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
O. PALA, M. AKSARAYLI, D. BAYYURT, M. AKSOY, A. CENGER
MEASUREMENT OF ACHIEVEMENTS OF ECONOMETRIC DEPARTMENTS ON JOB QUALIFICATIONS WITH FUZZY COMPREHENSIVE EVALUATION METHOD, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2018)
O. PALA, M. AKSARAYLI
PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON HIGHER ORDER MOMENTS AND FUZZY ENTROPY, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2018)
O. Pala, M. Aksaraylı, A. Cenger, Y. Özlü, M. Aksoy
Turizm Sektöründe Araç Rotalama Problemi Ve Karar Destek Sistemi Uygulaması, Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute, (2017)
O. PALA, M. AKSARAYLI
Bist 30 Endeksinde Entropi Ve Yüksek Momentlerle Topsıs Ve Promethee Tabanlı Çok Amaçlı Portföy Seçimi Modeli Önerisi, Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute, (2017)
M. AKSARAYLI, O. PALA
Analysis of Relations Between Reasons of Preference and Success of Distance Education With Clustering Analysis, The Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), (2017)
O. PALA, M. AKSARAYLI
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE KÜMELEME ANALİZİ KULLANILARAK OECD’YE ÜYE ÜLKELERİN EKONOMİK PERFORMANSLARI, YAŞAM MEMNUNİYETİ VE İNOVASYON DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Aydın Faculty of Economics, (2017)