HUMANITAS - International Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-088X | e-ISSN 2645-8837 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |Humanitas - International Journal of Social Sciences is an open-access, double-blind peer-reviewed international journal, published twice a year in Spring and Autumn by the Faculty of Arts and Sciences at Tekirdağ Namık Kemal University. The aim of the journal is to publish research papers in the fields of social and human sciences, which would evaluate contemporary and historical issues and matters of concern with a scientific approach.

Humanitas is indexed in MLA, EBSCO, CEOOL, ASOS, TEİ.


Original and scientific articles are accepted as representing the domains of Psychology, Sociology, Philosophy, History, Geography, Archeology, Linguistics, and Literature.


HUMANITAS - International Journal of Social Sciences

ISSN 2147-088X | e-ISSN 2645-8837 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |
Cover ImageHumanitas - International Journal of Social Sciences is an open-access, double-blind peer-reviewed international journal, published twice a year in Spring and Autumn by the Faculty of Arts and Sciences at Tekirdağ Namık Kemal University. The aim of the journal is to publish research papers in the fields of social and human sciences, which would evaluate contemporary and historical issues and matters of concern with a scientific approach.

Humanitas is indexed in MLA, EBSCO, CEOOL, ASOS, TEİ.


Original and scientific articles are accepted as representing the domains of Psychology, Sociology, Philosophy, History, Geography, Archeology, Linguistics, and Literature.


Volume 8 - Issue 16 - Oct 15, 2020
 1. YEREL BASININ GÖZÜNDEN BALKAN SAVAŞLARI ARİFESİNDE BİR BALKAN KENTİ: SEREZ
  Pages 1 - 17
  Hacı Veli AYDIN
 2. DE LA THEORIE A LA FICTION: UNE ETUDE AUTOFICTIONNELLE SUR FILS DE SERGE DOUBROVSKY, L’ENFANT ETERNEL DE PHILIPPE FOREST ET LE BEBE DE MARIE DARRIEUSSECQ
  Pages 18 - 32
  Mathilde COLOANE , Ali TİLBE
 3. NARRATION EN ALTERNANCE ET L’ANTI-DÉTECTIVE DANS JE M’EN VAIS DE JEAN ECHENOZ
  Pages 33 - 49
  Bülent ÇAĞLAKPINAR
 4. DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TEKİ su- FİİLİ ÜZERİNE
  Pages 50 - 65
  Yeşim ÇAĞLAR
 5. ETİK İLE POLİTİKANIN KESİŞİMİNDE “İHTİMAM”
  Pages 66 - 86
  Karun ÇEKEM
 6. SORUN ODAKLI GENÇLİK YAZINI VE GENÇ AKTİVİSTLER
  Pages 87 - 106
  Servet ÇINAR , Hikmet ASUTAY
 7. GEORGE ORWELL’IN 1984 ve SELİM ERDOĞAN’IN İKİBİNSEKSENDÖRT BİR DİJİTAL KARA ÜTOPYA ESERLERİNDE DİSTOPYANIN PANORAMASI
  Pages 107 - 124
  Ülfet DAĞ
 8. POETIC IMAGINATION SHAPING THE ROMANTIC FRAGMENT: THE CASE OF KUBLA KHAN
  Pages 125 - 141
  Patricia Denisa DİTA
 9. KIRKLARELİ MÜZESİ’NDEKİ BİZANS KURŞUN MÜHÜRLERİ
  Pages 142 - 170
  Nilgun ELAM
 10. SUBVERTING LÉVI-STRAUSS’S STRUCTURALISM: READING GENDER TROUBLE AS “TWISTED BRICOLAGE”
  Pages 171 - 186
  Anlam FİLİZ
 11. BUILDING SELF-IDENTITY IN URBAN BACKGROUND: PORTRAIT AND RESHAPING THE THEMATIC PERSPECTIVES OF THE BILDUNG IN THE AGE OF MODERNISM
  Pages 187 - 205
  Petru GOLBAN , Hasan ALTINTAŞ
 12. OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNDE SİYASAL İSLAMCILIK İDEOLOJİSİ: KÜLTÜRELCİ ANALİZLERİN ÖTESİ VE MODERNLEŞMENİN İSLAMCI YÜZLERİ
  Pages 206 - 230
  Fuat GÜLLÜPINAR
 13. CARYL PHILLIPS’İN CAMBRIDGE ROMANINDA KÖLELİK, IRKÇILIK VE TRAVMA DENEYİMLERİ
  Pages 231 - 248
  Mehmet GÜNEŞ
 14. NİTEL ARAŞTIRMALARDA KONUMSALLIK VE DÜŞÜNÜMSELLİK: YAKINLIK VE MESAFE ARASI MÜZAKERE
  Pages 249 - 266
  Gamze KAÇAR TUNÇ
 15. HAKÇALIK DUYARLILIĞI AÇISINDAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLERİ VE ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİĞE VERİLEN TEPKİLER
  Pages 267 - 289
  Seçil KESKİN , Selim HOVARDAOĞLU
 16. ÇAĞATAYCA “MECMA‘Ü’L-HAVÂS TEZKİRESİNDE GEÇEN “KEḎRE” KELİMESİ ÜZERİNE
  Pages 290 - 298
  Mehmet Oğuzhan KUŞOĞLU
 17. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA TEKFURDAĞ SANCAĞINA YAPILAN GÖÇLER
  Pages 299 - 311
  Ökkeş NARİNÇ
 18. BİREYSEL DUYARLILIKTAN KOLEKTİF DİSİPLİNE: MEHMET RAUF’UN HALAS ROMANI VE TÜRK MİLLİYETÇİSİ NİHAT
  Pages 312 - 331
  Canan OLPAK KOÇ
 19. RAYMOND WILLIAMS’IN MEDYA VE KÜLTÜR TEORİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 332 - 353
  Mehmet Sebih ORUÇ
 20. SİYASET, SEKTE, SİYASAL: RANCIÈRE VE WOLIN
  Pages 354 - 372
  Utku ÖZMAKAS
 21. ÇİZGİLERDEN MÜREKKEP BİR ROMAN: VEDA
  Pages 373 - 393
  Hayrunisa TOPÇU , Elçin YILMAZKAYA
 22. İBN SÎNÂ DÜŞÜNCESİNDE BİR ERDEM OLARAK ADALET ve SOSYAL YANSIMALARI
  Pages 394 - 413
  Ramazan TURAN
 23. ILGAZ İLÇESİNİN YÖNETSEL COĞRAFYA ANALİZİ
  Pages 414 - 436
  Okan TÜRKAN
 24. MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ VE İLETİŞİM ARAÇLARI
  Pages 437 - 458
  Saniye VATANDAŞ
Indexes and Platforms
Deadlines

Two issues per year:

Autumn (October): Deadline for submission is the 15th of August.
Spring (March): Deadline for submission is the 15th of January.
PS: Articles that submitted after deadline will be evaluated for the next issue.