HUMANITAS - International Journal of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2147-088X | e-ISSN 2645-8837 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |Humanitas - International Journal of Social Sciences is an open-access, double-blind peer-reviewed international journal, published twice a year in Spring and Autumn by the Faculty of Arts and Sciences at Tekirdağ Namık Kemal University. The aim of the journal is to publish research papers in the fields of social and human sciences, which would evaluate contemporary and historical issues and matters of concern with a scientific approach.

Humanitas is indexed in MLA, EBSCO, CEOOL, ASOS, TEİ.


Original and scientific articles are accepted as representing the domains of Psychology, Sociology, Philosophy, History, Geography, Archeology, Linguistics, and Literature.


HUMANITAS - International Journal of Social Sciences

ISSN 2147-088X | e-ISSN 2645-8837 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |
Cover ImageHumanitas - International Journal of Social Sciences is an open-access, double-blind peer-reviewed international journal, published twice a year in Spring and Autumn by the Faculty of Arts and Sciences at Tekirdağ Namık Kemal University. The aim of the journal is to publish research papers in the fields of social and human sciences, which would evaluate contemporary and historical issues and matters of concern with a scientific approach.

Humanitas is indexed in MLA, EBSCO, CEOOL, ASOS, TEİ.


Original and scientific articles are accepted as representing the domains of Psychology, Sociology, Philosophy, History, Geography, Archeology, Linguistics, and Literature.


Volume 7 - Issue 14 - Oct 2019
 1. Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunlarının Ergenlerin Saldırganlık Eğilimine Etkisi
  Pages 181 - 202
  Savaş Evcin, Seda Erzi
 2. Çocukları Suça Sürükleyen Çevresel Nedenler: Sosyal Bağ ve Sosyal Öğrenme Teorileri Işığında Bir Değerlendirme
  Pages 203 - 221
  Radiye Canan BAĞIŞ
 3. Modern Agoraların Işıltılı Yüzü: Estetik Emek
  Pages 222 - 242
  Emre Başcı
 4. Antik Yunan Eserlerinde Şiddetin İzdüşümleri
  Pages 243 - 265
  Eren Alkan
 5. Thomas Mann’ın Venedik’te Ölüm Adlı Yapıtında Mitolojik İzlekler
  Pages 266 - 280
  Cemile Akyıldız Ercan
 6. The Yiddish Self of the North American Poet Richard Fein
  Pages 281 - 295
  Fazıla Derya Agiş
 7. Batılı Paradigmaların Dönüştürücülüğü Bağlamında Tanzimat Şiirinde Deist Etkiler
  Pages 296 - 317
  Ümmühan Gökmen
 8. The Bildungsroman as Monomythic Fictional Discourse: Identity Formation and Assertion in Great Expectations
  Pages 318 - 336
  Tamer KARABAKIR, Petru GOLBAN
 9. A Late Victorian Interference of Genres: Aestheticism Reshaping the Faust Myth in the Picture of Dorian Gray
  Pages 337 - 357
  Patricia Denisa Dita
 10. Iris Murdoch's Structuralism: Disbelief in Language
  Pages 358 - 372
  Barış Mete
 11. Etnometodoloji ile Çevirmen Adaylarının Çevirmen Davranışlarını Fark Etmelerine Yönelik Bir Uygulama Örneği
  Pages 373 - 392
  Aslı Araboğlu
 12. Çağdaş Amerikan Şiirinde Irak Savaşı
  Pages 393 - 405
  Barış Ağır
 13. Social Construction of Identity in Louis De Bernıères’ Novel Birds Without Wings
  Pages 406 - 422
  Tatiana Golban, Evla Yürükler
 14. Grammar and Power in Wittgenstein and Foucault
  Pages 423 - 436
  Yusuf Öz
 15. “Susuz Yaz”da Mülkiyet, İktidar Mücadelesi ve Kadının Nesneleştirilmesi
  Pages 437 - 450
  ENSAR YILMAZ
 16. Kremlin on Fire:18th Century Russia Through the Tongues of Flame
  Pages 451 - 468
  Mikail Puşkin