Journal Of Selcuk Communication
Cover Image
ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |

207.002

840.326

Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire database.

Our procedures for peer review

Papers of authors from Selcuk University is reviewed by reviewers from other institutions. Papers from independent authors or authors from different institutions are reviewed by reviewers from both Selcuk University and other institutions.

Reviewers are employed in accordance with the title of authors. Reviewers should be (at least) equal or higher title with the author hierarchically.  The minimum criteria for being a reviewer is to be (at least) assistant professor in any higher education institution.

Our journal focuses on communication sciences including radio, television, cinema, public relations, journalism, advertising, and all studies about media. So, our reviewers are communication scientists. 

Journal Of Selcuk Communication

ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |
Cover Image

207.002

840.326

Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire database.

Our procedures for peer review

Papers of authors from Selcuk University is reviewed by reviewers from other institutions. Papers from independent authors or authors from different institutions are reviewed by reviewers from both Selcuk University and other institutions.

Reviewers are employed in accordance with the title of authors. Reviewers should be (at least) equal or higher title with the author hierarchically.  The minimum criteria for being a reviewer is to be (at least) assistant professor in any higher education institution.

Our journal focuses on communication sciences including radio, television, cinema, public relations, journalism, advertising, and all studies about media. So, our reviewers are communication scientists. 

Volume 12 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Kapak
  Pages 1 - 1
  Kapak İndir
 2. Jenerik Sayfası ve Editör Yazısı
  Pages 1 - 1
  Jenerik ve Editör Yazısı
 3. Dijital Pazarlama İletişimi Bağlamında eWOM Arama Motivasyonları ile Online Kurumsal İmaj Algısı Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 1 - 21
  Murat Koçyiğit, Murat Çakırkaya
 4. Sosyal Medya Kullanımının Kurum Çalışanlarının Olumlu Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimine Etkisinin Yol Analizi ile İncelenmesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bir Uygulama
  Pages 22 - 41
  Bayram Oğuz Aydın, Salih Gürbüz
 5. Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması
  Pages 42 - 63
  Kemal Avcı
 6. Hakikat Sonrası Çağda Medyada Gerçekler: Maya Takvimi Söylentisinin Medyada Sunumu
  Pages 64 - 91
  Özgehan Özkan
 7. Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci
  Pages 92 - 122
  Olcay Uçak, Abdi Erkal
 8. İşçi Eylemine İlişkin Haberlerin Geleneksel ve Alternatif Medyada Sunumu
  Pages 123 - 141
  Tuba Livberber
 9. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni Anma Töreni Haberlerinde Cisimleşen Belleği Okumak
  Pages 142 - 163
  Persude Erdem
 10. Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu
  Pages 164 - 185
  Erhan Yıldırım, Aytekin Can
 11. Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği
  Pages 186 - 198
  Mete Kazaz, Seher Bayar
 12. Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 199 - 215
  Mustafa Aslan
 13. COUNTRY IMAGE IN MOVIES: A STUDY ON “HOLOGRAM FOR THE KING” MOVIE
  Pages 216 - 231
  Duygu Dersan Orhan, Elif Eşiyok
 14. Toplumsal Cinsiyet ve Medyadaki Söylemi: Evlilik Programları
  Pages 232 - 254
  Fatma Yeşil, Arif Yıldırım
 15. Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi
  Pages 255 - 275
  Özge Güven Akdoğan
 16. Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar
  Pages 276 - 293
  Gökhan Gültekin
 17. 1980-2017 Yılları Arasında Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi ve Oluşturulan Yapay Yaşam Döngüleri
  Pages 294 - 311
  Ergin Şafak Dikmen
 18. Gerçeklik, İktidar ve Beden Kavramları Işığında Matrix Filmi
  Pages 312 - 324
  Fatma Öztat
 19. Samsun’da Sinema Mekanları Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması
  Pages 325 - 350
  Esma Gökmen
 20. Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Aile: Araf ve Tereddüt Filmlerinin Analizi
  Pages 351 - 367
  Semih Salman
 21. Gündüz Kuşağı Kadın Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Temsili
  Pages 368 - 383
  Ceren Çavdar
 22. Sevimli Koruyucu Ay Savaşçısı Animesinde Kadın Kahramanların Temsili Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 384 - 404
  Eylül Arslan
 23. Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Stresi: Selçuk Üniversitesinde Okuyan Afrikalı Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama
  Pages 405 - 424
  Bahar Urhan Torun, Emrah Bozkurt
 24. Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği
  Pages 425 - 443
  Gülten Özdemir, Rüçhan Gökdağ, Serdar Neslihanoğlu
 25. 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği
  Pages 444 - 464
  Burak Medin
 26. Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi
  Pages 465 - 474
  Fuat Ustakara
 27. Sıkıyönetim Dönemlerinde Türk Basını
  Pages 475 - 501
  Mehmet Sena Kösedağ
 28. Yayın Kuralları
  Pages 502 - 502
  Yayın Kuralları