Journal Of Selcuk Communication
Cover Image
ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |

Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire database.

Journal Of Selcuk Communication

ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Selcuk University |
Cover Image

201.311

813.425

Selcuk Iletisim is a “peer-reviewed” journal. It is published biannually in January and July. All responsibility of papers belongs to authors. Citations cannot be made without referencing. Selcuk Iletisim is in TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire database.

Selçuk İletişim Last Issue
Volume 12 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Kapak
  Pages 1 - 1
  Kapak İndir
 2. Jenerik Sayfası ve Editör Yazısı
  Pages 1 - 1
  Jenerik ve Editör Yazısı
 3. Dijital Pazarlama İletişimi Bağlamında eWOM Arama Motivasyonları ile Online Kurumsal İmaj Algısı Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 1 - 21
  Murat Koçyiğit, Murat Çakırkaya
 4. Sosyal Medya Kullanımının Kurum Çalışanlarının Olumlu Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimine Etkisinin Yol Analizi ile İncelenmesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bir Uygulama
  Pages 22 - 41
  Bayram Oğuz Aydın, Salih Gürbüz
 5. Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması
  Pages 42 - 63
  Kemal Avcı
 6. Hakikat Sonrası Çağda Medyada Gerçekler: Maya Takvimi Söylentisinin Medyada Sunumu
  Pages 64 - 91
  Özgehan Özkan
 7. Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci
  Pages 92 - 122
  Olcay Uçak, Abdi Erkal
 8. İşçi Eylemine İlişkin Haberlerin Geleneksel ve Alternatif Medyada Sunumu
  Pages 123 - 141
  Tuba Livberber
 9. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni Anma Töreni Haberlerinde Cisimleşen Belleği Okumak
  Pages 142 - 163
  Persude Erdem
 10. Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu
  Pages 164 - 185
  Erhan Yıldırım, Aytekin Can
 11. Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği
  Pages 186 - 198
  Mete Kazaz, Seher Bayar
 12. Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 199 - 215
  Mustafa Aslan
 13. COUNTRY IMAGE IN MOVIES: A STUDY ON “HOLOGRAM FOR THE KING” MOVIE
  Pages 216 - 231
  Duygu Dersan Orhan, Elif Eşiyok
 14. Toplumsal Cinsiyet ve Medyadaki Söylemi: Evlilik Programları
  Pages 232 - 254
  Fatma Yeşil, Arif Yıldırım
 15. Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi
  Pages 255 - 275
  Özge Güven Akdoğan
 16. Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar
  Pages 276 - 293
  Gökhan Gültekin
 17. 1980-2017 Yılları Arasında Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi ve Oluşturulan Yapay Yaşam Döngüleri
  Pages 294 - 311
  Ergin Şafak Dikmen
 18. Gerçeklik, İktidar ve Beden Kavramları Işığında Matrix Filmi
  Pages 312 - 324
  Fatma Öztat
 19. Samsun’da Sinema Mekanları Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması
  Pages 325 - 350
  Esma Gökmen
 20. Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Aile: Araf ve Tereddüt Filmlerinin Analizi
  Pages 351 - 367
  Semih Salman
 21. Gündüz Kuşağı Kadın Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Temsili
  Pages 368 - 383
  Ceren Çavdar
 22. Sevimli Koruyucu Ay Savaşçısı Animesinde Kadın Kahramanların Temsili Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 384 - 404
  Eylül Arslan
 23. Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Stresi: Selçuk Üniversitesinde Okuyan Afrikalı Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama
  Pages 405 - 424
  Bahar Urhan Torun, Emrah Bozkurt
 24. Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği
  Pages 425 - 443
  Gülten Özdemir, Rüçhan Gökdağ, Serdar Neslihanoğlu
 25. 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği
  Pages 444 - 464
  Burak Medin
 26. Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi
  Pages 465 - 474
  Fuat Ustakara
 27. Sıkıyönetim Dönemlerinde Türk Basını
  Pages 475 - 501
  Mehmet Sena Kösedağ
 28. Yayın Kuralları
  Pages 502 - 502
  Yayın Kuralları