Ahmet NAİR Dr. Öğr. Üyesi Kırklareli İlahiyat
Yayın 5 Hakemlik 9
5 Yayın
9 Hakemlik
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları Tefsir

Kurum

Kırklareli İlahiyat

Yayınlar

Ömer Nesefî’nin et-Teysîr fi’t-Tefsîr’inde Kuşeyrî’ye Yapılan Atıflar
Yazarlar: Ahmet NAİR
DOI: 10.51605/mesned.1285887
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 190

0

FAVORİ

190

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İlhami Güler'in Kur'ân Hakkındaki Görüşlerinin Kur'ân ve İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi
Yazarlar: Ahmet NAİR
Yayın Bilgisi: 2023 , İslami İlimler Dergisi
DOI: 10.34082/islamiilimler.1264755
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 273

0

FAVORİ

273

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Kur’an’da Sadr ile İlgili İki Kavram: D-y-k ve Ş-r-h
Yazarlar: Ahmet NAİR
Yayın Bilgisi: 2020 , Tefsir Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.31121/tader.620496
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1598

0

FAVORİ

1598

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Kur’ân ve Sünnete Göre İsimlendirme
Yazarlar: Ahmet NAİR
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6640

0

FAVORİ

6640

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
HAVF VE HAŞYET KAVRAMLARININ KUR’ÂN’DAKİ SEMANTİK ANLAMI
Yazarlar: Ahmet NAİR
DOI: 10.17859/pauifd.401141
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 12739

0

FAVORİ

12739

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.