avatar
Gelengül HAKTANIR Prof. Dr. Ankara University
Yayın 6 Hakemlik 1 CrossRef Atıf 9 TR Dizin Atıf 1
6 Yayın
1 Hakemlik
9 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Okul Öncesi Eğitim

Biyografi

GELENGÜL HAKTANIR

Lisans öğrenimini 1976-1981 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümünde; yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise 1984-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Bilim Dalında tamamlamıştır.
1981-1984 yılları arasında anaokulu öğretmenliği yapmış, 1984’de Ankara Üniversitesi Çocuk
Gelişimi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 1994 yılında aynı bölümde Yardımcı
Doçentlik Kadrosuna atanmış, 1997’de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Doçentlik Unvan ve
Yetkisini almıştır.
10 Ekim1994 – 20 Ekim1994 tarihleri arasında İsrail Hebrew Üniversitesinde misafir bilim insanı
olarak farklı bölgelerde bulunan Kibbutz çiftliklerindeki okul öncesi eğitim kurumlarını ziyaret etmiş,
gözlem ve incelemelerde bulunmuştur.
A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında 1999
yılında doçentlik kadrosuna, 2004 yılında ise profesörlük kadrosuna atanmıştır.
1998-2016 yılları arasında Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Teşkilatının (Organisation Mondiale
Pour L'Education Prescolaire – OMEP) Milli Komitesi olan “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini
Geliştirme Derneği – TOÖEGD” Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2006-2012 yılları arasında TÜBİTAK
Meraklı Minik Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yılları arasında ise TÜBİTAK Popüler Bilim
Kitaplığı Yayın Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.
2011 yılı bahar döneminde ABD’nin Newyork eyaletinde bulunan “State University of Newyork at
Binghamton”da misafir bilim insanı olarak alanı ile ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmuş, bilimsel
toplantılara katılmıştır.
1984 yılında Ankara Üniversitesinde başladığı akademik yaşamından 2016 yılında emekli olana
kadar; Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve
lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmüş, bilimsel araştırmalar ve projeler
yürütmüş, danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılmış ve aile eğitimi, okul
öncesi dönemde gelişim ve eğitim, çevre eğitimi ve bilim eğitimi alanlarında yayınlar yapmış,
konferanslar vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim
seminerlerine ve TOÖEGD’nin bütün gönüllü çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Bilimsel çalışmalarının ve yaygın eğitim çalışmalarının yanısıra 2002 yılından itibaren AÇEV Erken
Çocukluk Eğitimi Danışma Kurulu Üyeliği, 2011 yılından itibaren TEMA Vakfı tarafından
hazırlanarak tüm ülkede gönüllü okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanmakta olan “Minik
TEMA Doğa Eğitimi Programı”nın Hazırlama ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği ve 2015 yılından
itibaren de TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
2021 yılında “Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Teşkilatı -OMEP- Yaşam Boyu Onur Üyeliği’ne
seçilmiştir.

Kurum

Ankara University

Yayınlar

Turkish Adaptation of the Berkeley Parenting Self-Efficacy Scale Revised (BPSE-R)
Yayın Bilgisi: 2021 , Journal of Education and Future
DOI: 10.30786/jef.778666
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1201

0

1201

0

5669

On Yaşındaki Çocukların Denetim Odakları ile Özsaydı Düzeylerinin İncelenmesi
Yazarlar: Seviye CİHANGİR, Gelengül HAKTANIR
DOI: 10.1501/Egifak_0000000034
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 592

0

592

Yayınlar

Turkish Adaptation of the Berkeley Parenting Self-Efficacy Scale Revised (BPSE-R)
Yayın Bilgisi: 2021 , Journal of Education and Future
DOI: 10.30786/jef.778666
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1201

5

0

1201

On Yaşındaki Çocukların Denetim Odakları ile Özsaydı Düzeylerinin İncelenmesi
Yazarlar: Seviye CİHANGİR, Gelengül HAKTANIR
DOI: 10.1501/Egifak_0000000034
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 592

2

0

592

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.