Cilt: 9 - Sayı: 3, 26.09.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

23. Customer Behavior Analysis by Association Rules Analysis

Düzeltme MakalesiBitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr