Cilt: 22 - Sayı: 1

Yıl: 2013

Makaleler

13. Robust Kümeleme Yöntemi ile Grup Sapan Değerlerin Belirlenmesi

15. Divan Edebiyatında Latife ve Hezl

16. ÖĞRETİM ELEMANLARININ YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ