Cilt: 6 Sayı: 1, 1.04.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Gastronomi, turizm ve seyahat alanlarında değişen sektörel, toplumsal ve çevresel şartlar çerçevesinde ortaya çıkan bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlar bağlamında ortaya konulan akademik çalışmalar için bir platformun oluşturulması ve bu çalışmaların kamuoyun ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

Gastroia, ulusal ve uluslararası düzeyde gastronomi, turizm, seyahat alanları ile bu alanlara kaynaklık eden bilimsel disiplinler bağlamında   kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımlarıyla ortaya konulduğu, tartışıldığı, özgün araştırma makalelerine ve görüş yazılarına yer vermektedir. 

GASTROIA DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 1. Gönderilecek olan çalışmalar iki ayrı dosya halinde olmalıdır.

Dosya 1

 • Başlık
 • Yazar adı-soyadı ve ORCID numarası
 • Sorumlu yazar
 • İletişim bilgileri
 • Kısa özgeçmiş

Dosya 2

 • Başlık (Türkçe)
 • Özet (Türkçe)
 • Anahtar Kelimeler (Türkçe)
 • Jel kodu
 • Başlık (İngilizce)
 • Özet (İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler (İngilizce)

Çalışmalarda başlıklar şu şekilde düzenlenmelidir;

 1. GİRİŞ
 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 3. YÖNTEM
 4. BULGULAR
 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME -KATKI SAĞLAYANLAR,TEŞEKKÜR- (GEREKLİ GÖRÜLÜYORSA)
 6. KAYNAKÇA

 

2. Çalışma metinleri, “MS Word” programında yazılmalı,paragraf başlarında girinti (boşluk) bırakılmamalıdır. Bölüm başlıkları; ilk harf büyük, 12 punto, kalın ve sola yaslı olmalıdır.

Sayfa yapıları aşağıdaki kriterlere göre düzenlenmelidir.

 

Tablo 1.Sayfa Yapısı ve Yazım Kriterleri

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

2,5 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

2,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

12

Boyutu (dipnot metni)

9

Tablo-grafik

11

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk, sonra 0 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

 

3. Çalışmaların hazırlanmasında özel bir yazı tipi (font) kullanılmış ise, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

4. Çalışmaların metin yazımlarında sayfa numarasına yer verilmemelidir.

5. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

6. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

7. Makalede atıf sistemi olarak APA 6 kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır. Metin içi atıflar aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

7.1. Metin içi atıfların belirtilmesinde, öncelikli olarak ilgili yazarın/yazarların soyadları ile eserin basım yılı ve eğer ki gerekliyse atıf yapılan sayfa numarası belirtilmelidir. Örneğin: Mayer (2002)…; (Mayer, 2002 :  182)…; (Mayer,2001 : 182-186).

7.2. Metinde cümle sonu yerine cümle girişlerinde atıf yapılacaksa; “Özkök ve Yıldırım’a (2009)göre’’, Özkök ve Yıldırım (2009) tarafından...” şeklinde kullanılması gerekmektedir.

7.3. APA atıf sistemine göre 1-3 arası yazarlı çalışmalarda yazarların soyadları yapılacak ilk atıfta tek tek yazılarak, yıl ve gerekli ise sayfa numaraları belirtilmelidir.(Çakıcı, Atay ve Aksu, 2010). Aynı atıfın takip eden tekrarlarında ise ilk yazarın soyadı, “vd.” ifadesi yıl ve gerekli ise sayfa numarası yeterlidir; (Çakıcı vd., 2010).

7.4. Dört ve üzeri yazarlı çalışmalara metin içi atıf yaparken, ilk yazarın soyadı, “vd.” ifadesi, yıl ve gerekli ise sayfa numarası yazılacaktır; (Maslow vd., 1992: 154-192).

8. Kaynakça

Çalışmaların kaynakça bölümü APA 6’nın kaynakça oluşturma kurallarına göre düzenlenmelidir.

 1. Kitap

Kaynakça sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır.

a. Tek yazarlı ya da editörlü kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde.Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

b. İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde.Baskı Yeri: Yayınevi.

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

c. Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar

 Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

d. İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

e. Derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm/Editörlü kitapta yer alan bölüm

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekildeiçinde (sayfa aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 

f. Çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde.(Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

8.2. Makaleler

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx.

8.3. Diğer Kaynaklar

a. Film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

b. İnternet kaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

c. Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

8.4. Bildiri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri (Yıl, Ay). Bildirinin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Bildirinin Sunulduğu Kongre/Sempozyum’ da sunulmuş bildiri.   Kurum, Yer.

 

Kaynakça düzeniyle ilgili daha fazla bilgi için http://www.apastyle.org adresini kullanabilirsiniz.

 

Kullanılan kaynaklar:

http://dergipark.org.tr

http://www.apastyle.org

Editors’ Ethical Responsibilities

Publication Decisions: The editor is responsible for deciding on accepting, rejecting or requesting modifications to the manuscript. In some instances, the editors may require multiple rounds of reviews and modifications. The editors communicate review result in a timely fashion. The editor reserves the right to edit, clarify or shorten the manuscript as deemed necessary.
Fair Review: The editor must ensure that each manuscript submitted to Gastroia is reviewed for its intellectual content without regard to the author’s race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship or political philosophy. The decisions will be based on the paper’s importance, originality, clarity, and relevance to the journal’s scope.
Confidentiality: The editor and editorial staff must ensure that information regarding manuscripts submitted by the authors is kept confidential.
Disclosure and Conflicts of Interest: The editor and members of the editorial board of this journal shall not use unpublished materials disclosed in a submitted manuscript for his/her own research without the author’s explicit written consent.


Referees' Ethical Responsibilities

Field of Expertise: Admit only to evaluate the work related to the field of expertise.
Evaluation Criteria: It should evaluate within impartiality and confidentiality.
Validity: If he / she thinks that he / she is confronted with a conflict of interest during the evaluation process, he / she should refuse to examine the work and inform the editor of the journal.
Privacy: The privacy policy should destroy the work that has been reviewed by the review process. Only the final versions of the studies can be used after publication.
Equality and Objectivity: Assessment should be done objectively only with respect to the content of the work. Nationality, gender, religious beliefs, political beliefs and commercial concerns should not allow it to influence the evaluation.
Turn of Phrase: Use a polite language when making an assessment. Avoid humiliating personal interpretations of hostility, slander and insults.
Ethical Responsibility: The evaluation should be carried out on time and on the above ethical responsibility


Authors' Ethical Responsibilities

Open Access Policy: The journal is freely available online. Authors are required to agree with this open access policy which enables unrestricted access and reuse of all published articles.
Reporting standards: Authors of papers should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable. Review and professional publication articles should also be accurate and objective, and editorial „opinion‟ works should be clearly identified as such.
Data access and retention: Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data, if practicable, and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.
Originality and plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others, that this has been appropriately cited or quoted. Plagiarism takes many forms, from „passing off‟ another´s paper as the author´s own paper, to copying or paraphrasing substantial parts of another´s paper (without attribution), to claiming results from research conducted by others. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable. Please click for plagiarism policy.
Multiple, redundant or concurrent publication: An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour. In general, an author should not submit for consideration in another journal a previously published paper. The copyright remains with the authors, thus they can decide about eventual republication of their text. The primary reference must be cited in the secondary publication.
Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work. Information obtained privately, as in conversation, correspondence, or discussion with third parties, must not be used or reported without explicit, written permission from the source. Information obtained in the course of confidential services, such as refereeing manuscripts or grant applications, must not be used without the explicit written permission of the author of the work involved in these services.
Authorship of the paper: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication. Please click for copyright policy.
Disclosure and conflicts of interest: All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed. Examples of potential conflicts of interest which should be disclosed include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interest should be disclosed at the earliest stage possible. Readers should be informed about who has funded research and on the role of the funders in the research.
Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author´s obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor or the publisher learns from a third party that a published work contains a significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisinde, yayın sürecine dahil olan ve bilimsel hakem değerlendirme sürecinden geçerek yayınlanmaya uygun bulunan eserlerin yayınlanması için ücret talep edilmemektedir.