Özel Sayı

Sayı: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı

Özel Sayı Yıl: 2020

Tam Sayı

Araştırma Makalesi

6. Divan Şiirinde Veba

Araştırma Makalesi

8. Kerkük Türkmen Ağzında Hastalık Adları

Araştırma Makalesi

17. Geleceği Öne Almak ve Pandemik Gelecek

Araştırma Makalesi

18. Covid-19'un Toplumsal Kurumlara Etkisi

Araştırma Makalesi

20. Covid-19 (Koronavirüs) Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Araştırma Makalesi

22. Salgınlar ve Edebi Yansımaları

Araştırma Makalesi

23. İnsan Sağlığı: Kur’ânî Bir Perspektif

18424