ARTUKLU AKADEMİ
Cover Image
ISSN 2148-3264 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Mardin Artuklu University |


Call for papers for the new issue

Deadline: 30 June 2019

ARTUKLU AKADEMİ

ISSN 2148-3264 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Mardin Artuklu University |
Cover Image

10.785

32.238


Call for papers for the new issue

Deadline: 30 June 2019

Volume 5 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Jenerik
  Pages 0 - 0
  Artuklu Akademi
 2. Mistisizmin Bağlamsalcı Okuması I: Steven T. Katz’ın Mistik Tecrübeye İlişkin Düşünceleri
  Pages 219 - 250
  Betül AKDEMİR SÜLEYMAN
 3. Anlam ve Değer Bağlamında Halk İnançları ve Ziyaret Mekânlarının İşlevselliği (Mardin Örneği)
  Pages 251 - 269
  Halit YEŞİLMEN
 4. Terakki-Tekâmül Meselesine Tekkeden Yükselen Ses: “Darvin’e Cevab İrşadu’l-Ğâvîn Bi-Reddi Nazariyeti Feylesof Darvin” İsimli Risalenin Çeviri Yazısı ve Tahlili
  Pages 271 - 340
  Fulya İBANOĞLU
 5. Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar
  Pages 341 - 366
  İslam BATUR
 6. İbn Teymiyye’ye Göre Müctehid İmamların Hadisleri Terketme Sebepleri -Refu‘l-melâm Özelinde-
  Pages 367 - 386
  Tahsin KAZAN
 7. طلاّب الصّفوف التّحضيريّ آمالهم وطموحاتهم من تعلّم الّلغة العربيّة (آراء طلاب كليّة الإلهيّات بجامعة دجلة أنموزجا)
  Pages 387 - 403
  Mustafa ÖNCÜ, Mahmoud M. NAASAN, Hatice İLHAN
 8. Peter L. Berger ve Anton C. Zijderveld’in “Şüpheye Övgü” Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Okuma
  Pages 407 - 416
  Abdulbaki DEDE
 9. Hz. İsa'ya Ne Oldu?
  Pages 419 - 424
  Büşra GÜREL GÜNENÇ
 10. Yahudi Geleneğinde Kur'an ve İbranice Kur'an Çevirirleri
  Pages 425 - 428
  Nurten NERGİZ
 11. İsrail ve Yahuda Krallıkları Tarihi -Atalar Devrinden Asur ve Babil Hakimiyetine Kadar-
  Pages 429 - 432
  Rümeysa TANRIVER
 12. Tanrı’nın Ön bilgisi ve İrade Özgürlüğü: Batı Düşüncesinde Fatalizm Problemi
  Pages 433 - 436
  Beşir AYDIN
 13. Allah'ın Varlığının 12 Delili
  Pages 437 - 438
  Sabit EROĞLU