Akademic Social Studies
Cover Image
ISSN 2602-2877 | e-ISSN 2602-263X | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Akif KARA |

8.931

32.605

Değerli araştırmacılar, dergimiz ASYA STUDIES, 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.

 

Asya coğrafyası başta olmak üzere bilimsel çalışmalara konu olacak tüm bölgelerin kalkınması ve bilimsel anlamda toplumlara ışık olabilecek nitelikli üretimlerin yapılması amacıyla, sosyal bilimler alanına, mütevazi bir katkı sağlamak için yayın hayatına başladık. Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki dergilerde yaşanan kurumsallaşma ve süreklilik sorununu göz ardı etmeden, genç bir akademisyen topluluğu olarak, nitelikli bir yayın yapma sorumluluğunu ve aslolanın toplumsal ilerleme olduğunu unutmadan bu yola girdik. Elbette ki en önemli amacımız, dergimizin yayın hayatı süresince nitelikli bir yayın çizgisini sürdürmesi ve sosyal bilimler alanında güvenilir, saygın bir noktada yer almasını sağlamaktır.

 

Bu amaçla;

 

Dergimizde; özgün makale, derleme, eleştiri yazısı, araştırma özetleri ve kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergimiz, yılda en az dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) düzenli olarak çıkacaktır. Dergimize gönderilen makaleler yazım kuralları açısından kontrol edildikten sonra bir yabancı dil hakemine ve kör hakemlik uygulaması dahilinde iki alan hakemine gönderilmektedir. Eğer iki alan hakeminden biri olumlu, biri olumsuz verirse makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte ve o hakemin kararına göre makalenin akıbeti belirlenmektedir. Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmediği gibi dergimizden indirilen makalelerden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihal taramasına tabi tutulmaktadır. Yazarlar, dergimize gönderilen makalelerin telif hakkını dergimize devretmiş sayılırlar ve bu makalelerle ilgili herhangi bir kısıtlama yapamazlar.

 

Dergimize Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça ve Farsça olmak üzere yedi farklı dilde makale kabul edilmektedir. Yayın kurulu tarafından gerekli ve uygun görüldüğü takdirde farklı dillerdeki makalelere de yayın olanağı sağlanmaktadır.

 

ASYA STUDIES, sosyal bilimlerin ve eğitim bilimlerin tüm disiplinlerinde yapılan nitelikli araştırmaları yayınlamayı, bilim insanlarının ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası bilimsel bir dergidir.

Tüm soru ve görüşlerinizi asyastudies@yandex.com adresine yazınız.

 

“hic Rhodus, hic salta!”
“hünerimizi göstermenin zamanıdır!”
                                                  Ezop

Akademic Social Studies

ISSN 2602-2877 | e-ISSN 2602-263X | Period Quarterly | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Akif KARA |
Cover Image

8.931

32.605

Değerli araştırmacılar, dergimiz ASYA STUDIES, 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.

 

Asya coğrafyası başta olmak üzere bilimsel çalışmalara konu olacak tüm bölgelerin kalkınması ve bilimsel anlamda toplumlara ışık olabilecek nitelikli üretimlerin yapılması amacıyla, sosyal bilimler alanına, mütevazi bir katkı sağlamak için yayın hayatına başladık. Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki dergilerde yaşanan kurumsallaşma ve süreklilik sorununu göz ardı etmeden, genç bir akademisyen topluluğu olarak, nitelikli bir yayın yapma sorumluluğunu ve aslolanın toplumsal ilerleme olduğunu unutmadan bu yola girdik. Elbette ki en önemli amacımız, dergimizin yayın hayatı süresince nitelikli bir yayın çizgisini sürdürmesi ve sosyal bilimler alanında güvenilir, saygın bir noktada yer almasını sağlamaktır.

 

Bu amaçla;

 

Dergimizde; özgün makale, derleme, eleştiri yazısı, araştırma özetleri ve kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergimiz, yılda en az dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) düzenli olarak çıkacaktır. Dergimize gönderilen makaleler yazım kuralları açısından kontrol edildikten sonra bir yabancı dil hakemine ve kör hakemlik uygulaması dahilinde iki alan hakemine gönderilmektedir. Eğer iki alan hakeminden biri olumlu, biri olumsuz verirse makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte ve o hakemin kararına göre makalenin akıbeti belirlenmektedir. Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmediği gibi dergimizden indirilen makalelerden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihal taramasına tabi tutulmaktadır. Yazarlar, dergimize gönderilen makalelerin telif hakkını dergimize devretmiş sayılırlar ve bu makalelerle ilgili herhangi bir kısıtlama yapamazlar.

 

Dergimize Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça ve Farsça olmak üzere yedi farklı dilde makale kabul edilmektedir. Yayın kurulu tarafından gerekli ve uygun görüldüğü takdirde farklı dillerdeki makalelere de yayın olanağı sağlanmaktadır.

 

ASYA STUDIES, sosyal bilimlerin ve eğitim bilimlerin tüm disiplinlerinde yapılan nitelikli araştırmaları yayınlamayı, bilim insanlarının ve toplumun hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası bilimsel bir dergidir.

Tüm soru ve görüşlerinizi asyastudies@yandex.com adresine yazınız.

 

“hic Rhodus, hic salta!”
“hünerimizi göstermenin zamanıdır!”
                                                  Ezop

Volume 2 - Issue 8 - Jun 2019
 1. Kapak
  Pages 1 - 1
  Asya Studies
 2. Jenerik Dosyası
  Pages 1 - 1
  Asya Studies
 3. İçindekiler
  Pages 1 - 1
  Asya Studies
 4. Editör Yazısı
  Pages 1 - 1
  Asya Studies
 5. EŞ ANLAMLILIĞIN ARAP DİLİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
  Pages 1 - 8
  Orhan OĞUZ
 6. KARA KARAYEV VE FEREC KARAYEV’İN BALE MÜZİĞİNDE ARP ÇALGISININ ROLÜ VE ÖNEMİ
  Pages 9 - 19
  Ganire HüÜSEYNOVA
 7. SİYASETTE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
  Pages 21 - 32
  Meltem ÜNAL ERZEN
 8. CITIZEN JOURNALISM-OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
  Pages 33 - 39
  Zehra ÖZKEÇECİ
 9. TIBBİ SEKRETERLERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 41 - 52
  Emel İŞTAR IŞIKLI, Muhammet SUYSAL
 10. RUSYA’NIN BÜYÜK GÜÇ AKTİVİZMİNDE ÇOK KUTUPLU DÜNYANIN ÖNEMİ
  Pages 53 - 65
  Eray ALIM
 11. OSMANLI DEVLETİ’NDE ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
  Pages 67 - 75
  Şükrü ÜNAR
 12. ARİF BAYTIN’IN VEKİL SEÇİLME SÜRECİ
  Pages 77 - 82
  Akın AKTAŞ
 13. VARLIK VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI ÜZERİNE MALİ BİR İNCELEME
  Pages 83 - 95
  Necati NURCALI
 14. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİLİMLERİN İNCELENMESİ
  Pages 97 - 109
  Uğur SEVİM, Güven KARAMAN
 15. BİREYCİ-TOPLUMCU KÜLTÜR EĞİLİMİNİN İŞ TATMİNİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ARACILIK ROLÜ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 111 - 121
  Gökhan KARADİREK, Kurtuluş Yılmaz GENÇ
 16. KİTAP TANITIMI: Francis Fukuyama, Devlet İnşası 21. Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni, Çeviri: Türkan Çolak, İstanbul, Eylül 2015, Profil Yayıncılık, 168 s. ISBN: 978-975-996-375-0
  Pages 123 - 129
  Emel ŞAHİN