Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Celal Bayar University | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe

Dergimize yazı göndermek isteyen yazarların, yazılarının dergi kurallarımıza göre düzenlenmiş hallerini "DERGİPARK SİSTEMİNE YÜKLEMELERİ" rica olunur. (Mail yoluyla gelen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır)

Dergiye gönderilecek makaleler için benzerlik programlarınca taratılıp rapor makale ekinin yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2019 yılı için yazarların kesinlikle ORCİD numaralarını göndermeleri gerekmektedir.

       Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız, Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

                                                      
                                                                                        

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Celal Bayar University | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe
Cover Image

256.434

511.236

Dergimize yazı göndermek isteyen yazarların, yazılarının dergi kurallarımıza göre düzenlenmiş hallerini "DERGİPARK SİSTEMİNE YÜKLEMELERİ" rica olunur. (Mail yoluyla gelen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır)

Dergiye gönderilecek makaleler için benzerlik programlarınca taratılıp rapor makale ekinin yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2019 yılı için yazarların kesinlikle ORCİD numaralarını göndermeleri gerekmektedir.

       Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız, Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

                                                      
                                                                                        

Volume 17 - Issue 1 - Mar 2019
 1. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 26
  Elife ÖZER, Bilge DURUTÜRK, Yasemin SANAL
 2. AHISKA TÜRKLERİNİN DÜĞÜN TERMİNOLOJİSİ
  Pages 27 - 40
  Esmina DURSUN
 3. TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ
  Pages 41 - 54
  Sema BUZ, Büşra USLU
 4. KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ
  Pages 55 - 76
  İpek Beyza ALTIPARMAK
 5. MODERNLEŞME EKSENİNDE TÜRK ROMANINDA KADIN MERKEZLİ DEĞİŞİM VE FEMİNİST EDEBİYAT KURAMIYLA AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “VAH” İSİMLİ ROMANININ İNCELENMESİ
  Pages 77 - 106
  ESRA SOY
 6. ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN İYİ OLUŞLARININ BAŞA ÇIKMA TARZLARI, AİLE GEREKSİNİMLERİ VE SOSYAL DESTEK DEĞİŞKENLERİYLE MODELLENMESİ
  Pages 107 - 134
  Demet Vural yüzbaşı
 7. İSMET İNÖNÜ’NÜN VEFATI VE YANKILARI
  Pages 135 - 152
  Süleyman Aşık
 8. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ
  Pages 153 - 174
  GONCA HARMAN, RENAN ŞEKER
 9. ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATINA YANSIYAN ERMENİ MESELESİ
  Pages 175 - 188
  Merve TOPAL
 10. BARNABA İNCİLİ VE YAZMALARININ DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 189 - 208
  Ahmet Güç, Emine MEYDAN
 11. RESİMDEN EDEBİYATA KADIN VE KEDİ
  Pages 209 - 226
  Serife Cagin
 12. ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE ATATÜRK VE TÜRK KADINI
  Pages 227 - 242
  Nilgün Nurhan Kara
 13. QUEST FOR UTOPIAN IMPULSE IN TWENTIETH-CENTURY DYSTOPIAN NARRATIVE: P. D. JAMES’S CRITICAL DYSTOPIA, THE CHILDREN OF MEN
  Pages 243 - 264
  EMRAH ATASOY
 14. TANZİMAT MİZAHININ “ŞARİVARİ”LERİ: ŞARİVARİ YA DA İBRETNÜMA-YI ÂLEM (1871) VE ŞARİVARİ MEDENİYET (1874) MİZAH DERGİLERİ
  Pages 265 - 294
  Gökhan Demirkol
 15. ÜÇ EFENDİLERİN NANKİNG ve DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ MÜCADELELERİ
  Pages 295 - 306
  Emin KIRKIL, Tekin TUNCER
 16. İNGİLTERE’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ABD’DE YÜRÜTTÜĞÜ ERMENİ PROPAGANDASI
  Pages 307 - 330
  Mustafa Çabuk
 17. AZERBAYCANLI BİR MÜLTECİ: MEHMET ALTUNBAY
  Pages 301 - 310
  Salih Özkan
 18. KLASİK DÖNEM OSMANLI TARİH YAZIMINDA OTO SANSÜR VE ÇARPITMA: BEŞ OLAY BİR SONUÇ
  Pages 341 - 368
  Yunus İNCE
 19. SÜLEYMAN NAZİF’İN GÖZÜYLE İKİ DOST (NAMIK KEMAL VE ZİYA PAŞA)
  Pages 369 - 382
  Muzaffer ÇANDIR
 20. GÖÇ VE KADIN: “GÖÇÜN FEMİNİZASYONU” VE KADIN GÖÇMENLERİN DURUMU
  Pages 383 - 400
  Abdurrahman YILMAZ
Indexes and Platforms
Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz;

http://sbe.cbu.edu.tr/db_images/link/Dergi Yazım Klavuzu.doc