Articles


D. TEMEL, A. B.BOSTANCI
The Relationship Between School Administrators 'Differences Management Skills and Teachers' Organizational Cynicism Levels, OPUS International Journal of Society Researches, (2020)
F. DEMİRBAŞ, A. B.BOSTANCI
Okulların Örgütsel Öğrenmeleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, MANAS Journal of Social Studies, (2020)
A. AKBAŞ, A. B.BOSTANCI
Öğretmenlerin Örgütsel Politika Algıları ile Duygusal Emek Düzeyleri Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2019)
A. B.BOSTANCI, A. TOSUN
OKULLARIN DNA PROFİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
A. B. BOSTANCI, G. DEMİRHAN, S. BÜLBÜL
Administrative Impact Tactics Used By School Administrators to Influence Teachers, Pamukkale University Journal of Education, (2019)
A. B.BOSTANCI, B. ŞARBAY
THE RELATIONSHIP BETWEEN SHARED LEADERSHIP PRACTISES IN SCHOOLS AND TEACHERS 'PSYCHOLOGICAL CAPITALS, AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, (2018)
A. B.BOSTANCI, Ş. KURT
The Relationship between Teachers’ Political Skills and School Academic Optimism Levels, e-International Journal of Educational Research, (2018)
Ö. DOĞAN, A. BOZKURT BOSTANCI
Okulların Sosyal Sermaye Düzeyleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeleri Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
A. BOSTANCI, K. ÇELİK, Ü. KAHRAMAN
Okulların DNA Profilleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2017)