Articles


S. ÖZYÖN
Opposite-Based Learning Differential Evolution Algorithm for Optimal Active Power Dispatch, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2020)
S. ÖZYÖN
Yenilenebilir Enerji Üretim Birimleri İçeren Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtımı Probleminin Yüklü Sistem Arama Algoritması ile Çözümü, European Journal of Science and Technology, (2020)
S. ÖZYÖN
Differential Evolution Algorithm with Incremental Social Learning, Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science, (2020)
S. ÖZYÖN
Chaotic Charged System Search Algorithm, Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University, (2020)
F. DURAK, B. HİÇDURMAZ, S. ÖZYÖN
The Design of Bessel Type High-Pass Active Filter with Charged System Search Algorithm, International Scientific and Vocational Studies Journal, (2019)
B. HİÇDURMAZ, F. DURAK, S. ÖZYÖN
The Estimation of Bessel Type Low-Pass Active Filter Parameters with Charged System Search Algorithm, International Scientific and Vocational Studies Journal, (2019)
A. ÇANAKOĞLU, U. ÖZEL
Asenkron Motorlarda Uzay Harmoniklerin Yok Edilmesi için Yeni Bir Stator Oluk Tasarımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
C. YAŞAR, S. ÖZYÖN
Parçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip çevresel ekonomik güç dağıtımı problemlerinin çözümüne yeni bir yaklaşım, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2018)
H. TEMURTAŞ, C. YAŞAR, S. ÖZYÖN
Nümerik Fonksiyonların Optimizasyonu için Karşıt Tabanlı Yeni Bir Meta-Sezgisel Algoritma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2017)
C. YAŞAR, S. ÖZYÖN, H. TEMURTAŞ
A New Program Design Developed for AC Load Flow Analysis Problems, International Journal of Engineering Research and Development, (2017)
S. ÖZYÖN, C. YAŞAR, H. TEMURTAŞ, G. ÖZCAN
The application of differential evolution algorithm for the economic power dispatch with prohibited operating zone, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, (2013)
S. Özyön, C. Yaşar, H. Temurtas
SOLUTION TO NONCONVEX ECONOMIC DISPATCH PROBLEM WITH VALVE POINT EFFECT BY HARMONY SEARCH ALGORITHM, Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (2012)
S. ÖZYÖN, C. YAŞAR, H. TEMURTAŞ, D. AYDIN
Yasak İşletim Bölgeli Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Geliştirilmiş Parçacık Sürü Optimizasyonu Yaklaşımı, Cankaya University Journal of Science and Engineering, (2012)
S. ÖZYÖN, C. YAŞAR, H. TEMURTAŞ
Solutıon Of Envıronmental Economıc Power Dıspatch Problem In Systems Wıth Lımıted Energy Supply Thermal Unıts, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University, (2011)
S. ÖZYÖN, C. YASAR, H. TEMURTAŞ
HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ, Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (2010)