Tasavvur / Tekirdag Theology Journal
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: April 15, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University |


tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

Tasavvur / Tekirdag Theology Journal

e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University |
Cover Image


tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

Volume 6 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Şîa ve Ehl-i Sünnet’e Göre İmâmet (Kummî ve İbn Kesîr Tefsirleri Çerçevesinde)
  Pages 577 - 610
  Tehran NURİYEV
 2. Kur’ân’ı Anlamaya Dair
  Pages 611 - 655
  Musa BİLGİZ
 3. İdil-Ural Âlimlerinden Rızâeddîn bin Fahreddîn’in (1859–1936) İbn Arabî Değerlendirmesi
  Pages 657 - 700
  Özkan ÖZTÜRK
 4. ‘Bilimsel İlerlemeler Tanrı’yı Yok mu Ediyor?’ Sorusu ve Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 701 - 730
  Murat AKIN
 5. Fıkıh Usûlündeki Nesh Teorisine Göre Kur’an’da Geçen Haber İfadelerinin Neshi
  Pages 731 - 764
  Recep ÇETİNTAŞ
 6. Yakın Anlamlı Lafızların Meâllerdeki Tercümeleri (Necm-Kevkeb Örneği)
  Pages 765 - 796
  Haşim ÖZDAŞ
 7. Covid-19 Bağlamında Kötülük Probleminin Çeşitleri
  Pages 797 - 820
  Mehmet SULHAN
 8. Modern Fıkıh Usûlü Kitaplarında Mutlakın Mukayyete Hamli Meselesinde Gösterilen Bazı Örneklerin Yeterliliği Sorunu
  Pages 821 - 852
  Nizamettin KARATAŞ
 9. İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumları (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği)
  Pages 853 - 886
  Osman ARPAÇUKURU, Muzaffer ÜZÜMCÜ
 10. İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Muâviye b. Muâviye Rivâyetinin Kaynak Değeri Üzerine
  Pages 887 - 929
  Mehmet AYHAN
 11. Hadis İlmi Açısından "Men Hafiza" Rivâyeti ve Manzum Kırk Hadis Geleneğine Tesiri
  Pages 931 - 970
  Mustafa YÜCEER
 12. تأملات في العلاقة بين المعاني والرسم العثماني
  Pages 971 - 1009
  Mücahit ELHUUT
 13. Etkileri ve Problemleriyle Hıristiyanlıkta Çifte Manastırlar ve Günümüze Yansımaları
  Pages 1011 - 1041
  Halil TEMİZTÜRK
 14. Meşşâîlik’ten Devralınan Miras: Ekberî Gelenekte Umûr-ı Külliye Kavramının Mahiyeti ve Kapsamı
  Pages 1043 - 1072
  Yasin APAYDIN
 15. Kur’ân Yorumunda Fasıl ve Vasıl
  Pages 1073 - 1105
  Avnullah Enes ATEŞ
 16. Ebû Ca’fer Muhammed bin Abdullah el-İskâfî’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Kelâmî Görüşleri
  Pages 1107 - 1136
  Yasin ULUTAŞ
 17. Arap Dilinde Mef‘ûller ve Türkçe Cümledeki Karşılıkları
  Pages 1137 - 1151
  Ahmet ŞEN
 18. Tanrı’nın Tekliğine Dair Tartışmalar
  Pages 1153 - 1164
  Nazif MUHTAROĞLU
 19. Buda’nın Ateş Vaazı Adlı Konuşması Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1165 - 1188
  Necati SÜMER
 20. Katılım Finans Kurumlarında Repo Alternatifleri
  Pages 1189 - 1236
  Zeynelabidin HAYAT, Eser AKSU
 21. Osmanlı İdaresinde Arnavutluk’ta Görülen Kripto (Gizli) Hıristiyanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme
  Pages 1237 - 1268
  İlir RRUGA
 22. Klasik Arap Edebiyatında Övülen ve Yerilen Hasletler
  Pages 1269 - 1298
  Murat ATAMAN, Adnan ARSLAN
 23. Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’nın “Ma‘âni’l-Kur’ân” Adlı Eserinde Dil-Kültür İlişkisi
  Pages 1299 - 1328
  Rıfat AKBAŞ
 24. Muhammed b. Yûsuf es-Semerkandî’nin Fetḥu’l-ġalak fi’t-tevḥîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir
  Pages 1329 - 1397
  Özkan ŞİMŞEK, Yusuf ARIKANER
 25. Tütün Kullanımına Mutedil Bir Yaklaşım: Şevkizâde Süleyman Efendi’nin Duhân Risalesi
  Pages 1399 - 1439
  Şenol SAYLAN
 26. Kur’ân ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine
  Pages 1441 - 1490
  Muhammet Ali TEKİN
 27. مدينة رواية لا مدينة فقه وعمل متوارث: دراسة في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه الحديثي والفقهي في البصرة
  Pages 1491 - 1544
  ‪ahmad SNOBAR
 28. Written Source of al-Muwaṭṭa: Risālat al-Farā’iḍ
  Pages 1545 - 1567
  Mansur KOÇİNKAĞ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Journal of Namık Kemal University Faculty of Teology 2147-9828 0 2015-2017
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: April 15, 2021
Indexes and Platforms
Social Media