Tasavvur / Tekirdag Theology Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University |


Previously used name of the journal: JOURNAL OF NAMIK KEMAL UNİVERSİTY FACULTY OF THEOLOGY

tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

Tasavvur / Tekirdag Theology Journal

e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University |
Cover Image


Previously used name of the journal: JOURNAL OF NAMIK KEMAL UNİVERSİTY FACULTY OF THEOLOGY

tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

Volume 5 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Rivayetler Çerçevesinde Kur’ân Tercümesi ile Namazda Kıraat Meselesine Bakış
  Pages 13 - 38
  Sami Büyükkaynak
 2. Modern Arap Edebiyatında Tasavvufî Roman
  Pages 39 - 60
  Ethem Demir
 3. Kur’ân’da Makro ve Mikroekonomiye İlişkin Kurallar
  Pages 61 - 91
  Cengiz Güneş
 4. Kur’an’da Zebûr: Tefsir Kaynakları Ekseninde Bir İnceleme
  Pages 93 - 115
  Berivan İnecik
 5. Öğrenci Görüşleriyle İlahiyat Fakülteleri Türk Din Mûsikîsi Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Anlayışları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 117 - 144
  Arda Göksu
 6. تحقيق (( رسالة حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين)) لحسين بن طعمة البيتماني
  Pages 145 - 201
  İyat Erbakan, Halil İbrahim Delen
 7. İbn Miskeveyh’in Nefs Anlayışı
  Pages 203 - 219
  Ramazan Turan
 8. Klasik Mantıkta Seçmeli Kıyaslar Kâtibî’nin Şerhu Keşfi’l-Esrâr’ı Ekseninde Bir Tür İnceleme
  Pages 221 - 248
  Enver Şahin, Hasan Ayık
 9. حق التصرف بالأراضي الأميرية
  Pages 247 - 297
  Mahmoud Saadeddin Shaban
 10. Salavatların Arzı Bağlamında Hz. Peygamber’in Vefatından Sonra Ümmetiyle İrtibatının İmkânı
  Pages 299 - 323
  Serkan Başaran
 11. Terâvîh Namazıyla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 325 - 375
  Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu
 12. Burhân-ı Temânuun Kesinliği Problemi
  Pages 377 - 416
  Ekrem Sefa Gül
 13. Lâlezârî'nin el-Cevâhiru'l-kalemiyye Adlı Eserinin Kaside-i Nûniyye Şerh Geleneğindeki Yeri
  Pages 417 - 442
  Hakan Kutlu
 14. Kur’ân’da Yeminlerin Sırları
  Pages 443 - 462
  Mustafa Şentürk, Seyyit Alçi
 15. Kur’ân-ı Kerîm’de Nesh İddiası
  Pages 463 - 500
  Zakir Demir
 16. Kur’ân’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadî Hayat), Adem Apak, İstanbul: KURAMER Yayınları, 2017, 312 s.
  Pages 501 - 508
  Halil İbrahim Yılmaz
 17. İktisadî Hayatta Ve İslâm’da Faiz ed: Recep Cici, Süleyman Sayar, İstanbul: Ensar Neşriyat 2018
  Pages 509 - 513
  Ömer Yılmaz
 18. Hasan Hanefî. İslâm Kültüründe İnsan ve Tarih. İstanbul: Ayışığı kitapları Yayınları, 2000.
  Pages 515 - 521
  Özden Kanter
 19. Nizamettin PARLAK, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyâsî Kişiliği ve Tarihçiliği, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2012, Birinci Basım, 205 sayfa, ISBN 978-975-16-2475-8.
  Pages 523 - 531
  Ramazan Önal
 20. Mehmet Özşenel, Arz Yöntemi Özelinde Hanefî Hadis Anlayışının Teşekkülü, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2018.
  Pages 533 - 539
  Zübeyde Özben Dokak
 21. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, 5-7 Nisan 2019, Tekirdağ, Türkiye.
  Pages 541 - 548
  Ali Sever
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of Namık Kemal University Faculty of Teology 2147-9828 2015-2018
Social Media