Makaleler


S. KAHRAMAN, E. KARACA ÇİTFÇİ, D. YILMAZ
SAĞLIK BÖLÜMÜNDE OKUYAN VE OKUMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, (2020)
D. YILMAZ
Çocuğu Hastanede Yatan Ebeveynlerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, (2020)
T. AYDIN, Z. ERÇELİK, B. GÖNEN, D. YILMAZ, U. GÜNŞEN
Üniversite Öğrencilerinin Obezite Ön Yargılarının Belirlenmesi, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020)
N. ŞAHİN, D. AYDIN, B. AKAY
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, (2019)
D. AYDIN, Z. ÖZGEN
Çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Erken Tanılamada Hemşirenin Rolü, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2018)
D. AYDIN, B. AKAY, S. BAYDEMİR
Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Etkileyen Faktörler, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2017)
D. AYDIN, B. AKAY
Hemşirelik Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Clinical and Experimental Health Sciences, (2017)
D. AYDIN, E. KARACA ÇİFTÇİ
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Preterm Yenidoğanlara Uygulanacak Terapötik Pozisyonlar Hakkındaki Bilgi Düzeyi, Güncel Pediatri, (2015)
D. AYDIN
ADÖLESAN GEBELİK VE ADÖLESAN ANNELİK, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2013)