Makaleler


C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI, M. GÜLADA
Lenin’in Likbez Kampanyası Döneminde Kitap Okumanın Teşvik Edilmesine Yönelik Hazırlanan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi, Türk Kütüphaneciliği, (2020)
M. GAZİ, C. ÇAKI, M. GÜLADA, G. ÇAKI
Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimi Sürecinde Okuma Alışkanlığının Propaganda Posterlerinde Sunumu, Türk Kütüphaneciliği, (2020)
G. ÇAKI
İkinci Dünya Savaşı'nda Radyo Yayınlarında Uygulanan Sansürün Propaganda Posterlerine Yansıması, TRT Akademi, (2020)
C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI, F. ALMAZ
Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası'nda Propaganda Sineması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI
VİETNAM SAVAŞI SIRASINDA ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ: ÇİN PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNE İNCELEME, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2019)
C. ÇAKI, G. ÇAKI, M. AKSOĞAN, M. GÜLADA
ÇİN MİLLİYETÇİ PARTİSİ TARAFINDAN JAPON İŞGALİ'NE KARŞI YÜRÜTÜLEN ULUSAL SEFERBERLİK PROPAGANDASI, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. GAZİ, G. ÇAKI
Sovyetler Birliği'nde Kitlelere Sporun Teşvik Edilmesinde Propaganda Posterlerinin Rolü, TRT Akademi, (2019)
C. ÇAKI, M. GAZİ, G. ÇAKI
NAZİ ALMANYASI İŞGALİNDEKİ POLONYA'DA PROPAGANDA POSTERLERİ ÜZERİNDEN YAHUDİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ İNŞASI, Selçuk İletişim, (2019)
C. ÇAKI, M. GÜLADA, G. ÇAKI
BALKANLARDA BİR NAZİ ORDUSU: NAZİ PROPAGANDA AFİŞLERİNDE HANÇER TÜMENİ, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. IŞIK, M. KARACA, İ. İSPİR, G. ÇAKI, L. YILDIRIM
Sosyal Medya Platformlarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: Bankalar Üzerine İnceleme, Middle Black Sea Journal of Communication Studies, (2017)