Cilt: 60 - Sayı: 1, 30.06.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

5. Zâtî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi

Araştırma Makalesi

7. Bir Okçuluk Terimi: Koşa Yay (Çekmek)

Araştırma Makalesi

8. Âdile Sultan Divanı’nda Ölüm

Kitâbiyât