Cilt: 29 - Sayı: 48

2.389     |     3.001

İçindekiler

Sayı Editör Kurulu

Ahmet Burçin YERELİ
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0002-8746-6756
Kurum: Hacettepe University
Hale AKBULUT
Unvan: Yrd. Doç. Dr.
Barış ALPASLAN
Unvan: Yrd. Doç. Dr.
Emre ATSAN
Unvan: Arş. Gör.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
Hakan AY
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Fatih ÇAPANOĞLU
Unvan: Arş. Gör.
Konular: Bütçe ve Mali Planlama, Maliye
Başak DALGIÇ
Burcu FAZLIOĞLU
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: TOBB UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY
Ali Gökhan GÖLÇEK
Konular: Yoksulluk Çalışmaları, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Toplumsal Cinsiyet, Sağlık Ekonomisi, Maliye Politikası, Kayıtdışı Ekonomi, Türkiye İktisat Tarihi, Politik İktisat, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi, Maliye Kuramı, Maliye, Osmanlı İktisat Tarihi, İslam Ekonomisi, İktisadi Düşünce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0002-7948-7688
Kurum: NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Konular: Mali İktisat, Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Bütçe ve Mali Planlama, Maliye Politikası, Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
ORCID: 0000-0002-1957-3648
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Egemen İPEK
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Uygulamalı Mikro Ekonometri, Sanayi Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, İktisat Teorisi, Mikro İktisat
ORCID: 0000-0002-1365-0526
Kurum: Tarsus University
Tuncay KARA
Unvan: Yrd. Doç. Dr.
Konular: Sağlık Ekonomisi
ORCID: 0000-0001-6308-3980
Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Anna KIZILTAN
Unvan: Dr.
Konular: Uluslararası Ticaret, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi
Mustafa KIZILTAN
Unvan: Dr.
Altuğ Murat KÖKTAŞ
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Necmettin Erbakan University
Zühal KURUL
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Konular: Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans, Büyüme
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT PR.
Aslı Ceren SARAL
Unvan: Arş. Gör.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Işıl Şirin SELÇUK ÇAKMAK
Unvan: Dr.
Konular: Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ayşen SİVRİKAYA
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Makro İktisat
ORCID: 0000-0003-2199-3593
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Furkan TÜZÜN
Unvan: Arş. Gör.
Konular: İktisat Teorisi, Eğitim Ekonomisi, Gelişme Ekonomisi - Makro, Gelişme Ekonomisi - Mikro
Kurum: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

15334
15355
15338
15340
15341
15342
15344