Cilt: 29 - Sayı: 48

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Arş. Gör. Emre ATSAN NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Hakan AY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7140-2750
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Maliye, Bütçe ve Mali Planlama
Başak DALGIÇ HACETTEPE UNIVERSITY
Sanayi Ekonomisi
Doç. Dr. Burcu FAZLIOĞLU TOBB UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Ali Gökhan GÖLÇEK NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY 0000-0002-7948-7688
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, İktisadi Düşünce, İslam Ekonomisi, Politik İktisat, Osmanlı İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi, Maliye Politikası, Maliye, Maliye Kuramı, Sağlık Ekonomisi, Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi, Yoksulluk Çalışmaları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Mali İktisat
Uygulamalı Mikro Ekonometri, Mikro İktisat, İktisat Teorisi, Sağlık Ekonomisi, Sanayi Ekonomisi
Sağlık Ekonomisi
Dr. Anna KIZILTAN Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uluslararası Ticaret
Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ Necmettin Erbakan University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Zühal KURUL HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT PR.
Büyüme, Uluslararası Finans, Uluslararası İktisat
Arş. Gör. Aslı Ceren SARAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Işıl Şirin SELÇUK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mikro İktisat, Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Makro İktisat
Arş. Gör. Furkan TÜZÜN ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Gelişme Ekonomisi - Makro, Eğitim Ekonomisi, Gelişme Ekonomisi - Mikro, İktisat Teorisi