Özge ÖZEL Asst. Prof. Dr. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Publication 8 Review 13 CrossRef Cited 1
8 Publication
13 Review
1 CrossRef Cited
Followers
Following

Research Fields

Early Childhood Education

Bio

Assistant Professor Özge Özel received her BA in Preschool Teaching at Muğla Sıtkı Koçman University in 2009. In the same year, within the scope of the Ministry of National Education YLSY Program, she was entitled to receive master's and doctoral education in the United States with an official scholarship. As part of this program, she completed her master's degree in early childhood education at the University of Texas at San Antonio in 2013, writing her thesis on multicultural education and bilingualism in early childhood education. Özel, whose area of expertise is technology in preschool education, did her doctoral study on technology integration of preschool teachers at the University of South Florida and received her doctorate in 2019. Having many national and international publications and papers, Özel focuses on technology integration and multi-cultural education in early childhood education. Currently, she is working as an assistant professor at the Burdur Mehmet Akif Ersoy University.

Institution

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Popular Publications

Akran zorbalığı bir çok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eğitimin her kademesinde sıkça görülmeye başlamıştır. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan birçok olumsuz etkisi bulunan akra zorbalığı araştırmacıların da ilgilendiğikonulardan biri halini almış ve bu alanda farklı çalışmalar yapılmıştır Akran zorbalığının farklı sebepleri olsa da, araştırmalar okul öncesi dönemde en önemli sebeplerinden birini çocukların ekrandan öğrendiklerini sosyal çevrelerinde davranışa dönüştürmesi olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle bu araştırmada;, okulöncesi dönem çocukları tarafından izlenen “RafadanTayfa” çizgi filminde akran zorbalığına sözel metinlerde ya da görsellerde yer verilme durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitelaraştırma yöntemlerinden içerik analizi türünde düzenlenmiştir. Örneklemi oluşturan, analiz edilecek olan bölümler, TRT Çocuk Youtube Kanalında yayınlanmış olan 127 bölüm içerisinden izlenme oranı en yüksek olan 20 bölümün seçilmesi ile oluşturulmuştur. Verilerin elde edildiği 20 bölümün tamamı içerik analiz türlerinden kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; Rafadan Taufa Çizgi filminde akran zorbalığına sözel metinlerde ve görsellerde çok yoğun olarak yer verilmediğini, göstermiştir. Örnekleme alınan bölümlerde; fiziksel zorbalık türlerinden hiç birine yer verilmediği sözel veya dolaylı zorbalık türlerinden bazılarını içerdiği bulgusu elde edilmiştir. İncelenen 20 bölümden beşinde hiçbir zorbalık davranışı yokken, 15 bölümde çoğunlukla alay etme davranışına yer verildiği gözlenmiştir.
DOI: 10.59062/ijpes.1297715
CITED 1 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 372

1

CITED

1

FAVORITE

372

TOTAL DOWNLOAD COUNT

Publications

0

FAVORITE

57

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

194

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

95

TOTAL DOWNLOAD COUNT
Akran zorbalığı bir çok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eğitimin her kademesinde sıkça görülmeye başlamıştır. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan birçok olumsuz etkisi bulunan akra zorbalığı araştırmacıların da ilgilendiğikonulardan biri halini almış ve bu alanda farklı çalışmalar yapılmıştır Akran zorbalığının farklı sebepleri olsa da, araştırmalar okul öncesi dönemde en önemli sebeplerinden birini çocukların ekrandan öğrendiklerini sosyal çevrelerinde davranışa dönüştürmesi olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle bu araştırmada;, okulöncesi dönem çocukları tarafından izlenen “RafadanTayfa” çizgi filminde akran zorbalığına sözel metinlerde ya da görsellerde yer verilme durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitelaraştırma yöntemlerinden içerik analizi türünde düzenlenmiştir. Örneklemi oluşturan, analiz edilecek olan bölümler, TRT Çocuk Youtube Kanalında yayınlanmış olan 127 bölüm içerisinden izlenme oranı en yüksek olan 20 bölümün seçilmesi ile oluşturulmuştur. Verilerin elde edildiği 20 bölümün tamamı içerik analiz türlerinden kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; Rafadan Taufa Çizgi filminde akran zorbalığına sözel metinlerde ve görsellerde çok yoğun olarak yer verilmediğini, göstermiştir. Örnekleme alınan bölümlerde; fiziksel zorbalık türlerinden hiç birine yer verilmediği sözel veya dolaylı zorbalık türlerinden bazılarını içerdiği bulgusu elde edilmiştir. İncelenen 20 bölümden beşinde hiçbir zorbalık davranışı yokken, 15 bölümde çoğunlukla alay etme davranışına yer verildiği gözlenmiştir.
DOI: 10.59062/ijpes.1297715
FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 372

1

FAVORITE

372

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

469

TOTAL DOWNLOAD COUNT

0

FAVORITE

252

TOTAL DOWNLOAD COUNT

Publications

Akran zorbalığı bir çok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eğitimin her kademesinde sıkça görülmeye başlamıştır. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan birçok olumsuz etkisi bulunan akra zorbalığı araştırmacıların da ilgilendiğikonulardan biri halini almış ve bu alanda farklı çalışmalar yapılmıştır Akran zorbalığının farklı sebepleri olsa da, araştırmalar okul öncesi dönemde en önemli sebeplerinden birini çocukların ekrandan öğrendiklerini sosyal çevrelerinde davranışa dönüştürmesi olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle bu araştırmada;, okulöncesi dönem çocukları tarafından izlenen “RafadanTayfa” çizgi filminde akran zorbalığına sözel metinlerde ya da görsellerde yer verilme durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitelaraştırma yöntemlerinden içerik analizi türünde düzenlenmiştir. Örneklemi oluşturan, analiz edilecek olan bölümler, TRT Çocuk Youtube Kanalında yayınlanmış olan 127 bölüm içerisinden izlenme oranı en yüksek olan 20 bölümün seçilmesi ile oluşturulmuştur. Verilerin elde edildiği 20 bölümün tamamı içerik analiz türlerinden kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; Rafadan Taufa Çizgi filminde akran zorbalığına sözel metinlerde ve görsellerde çok yoğun olarak yer verilmediğini, göstermiştir. Örnekleme alınan bölümlerde; fiziksel zorbalık türlerinden hiç birine yer verilmediği sözel veya dolaylı zorbalık türlerinden bazılarını içerdiği bulgusu elde edilmiştir. İncelenen 20 bölümden beşinde hiçbir zorbalık davranışı yokken, 15 bölümde çoğunlukla alay etme davranışına yer verildiği gözlenmiştir.
DOI: 10.59062/ijpes.1297715
CITED 1 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 372

1

CITED

1

FAVORITE

372

TOTAL DOWNLOAD COUNT
Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.