Zeki Koday profile image
Zeki Koday Prof. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Publication 17 Review 27 CrossRef Cited 1
17 Publication
27 Review
1 CrossRef Cited

Research Fields

Social Geography

Institution

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Popular Publications

Türkiye’de Bal Ormanlarının Gelişimi ve Bölgesel Dağılımı (2007 –2018)
Authors: Zeki Koday , Hatice Karadağ
DOI: -
CITED 0 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2712

0

1

2712

Kültürel Turizmin Gelişimi ve İran'daki Rolü
DOI: 10.53487/ataunisosbil.976308
CITED 1 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1023

1

1

1023

FEMALE SUICIDES IN OUR METROPOLITAN CITIES
Published: 2022 , Anasay
DOI: 10.33404/anasay.1058870
CITED 0 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 309

0

1

309

Publications

Kırsal Nüfusun, Kırsal Alanları Özelinde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmaya Bakışı
Authors: Şuayib Gevker, Zeki Koday
DOI: 10.53487/atasobed.1454550
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 109

0

109

0

76

0

346

FEMALE SUICIDES IN OUR METROPOLITAN CITIES
Published: 2022 , Anasay
DOI: 10.33404/anasay.1058870
FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 309

1

309

Kültürel Turizmin Gelişimi ve İran'daki Rolü
DOI: 10.53487/ataunisosbil.976308
FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1023

1

1023

0

1836

1

2712

0

6962

Gördes Büyükşehir İlçesinde Nüfus Hareketleri
Authors: Saliha Koday , Zeki Koday , Ferdi Akbaş
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 3949

0

3949

0

6220

0

5302

0

8668

0

9558

Kitap tanıtımı: Yönetsel Coğrafya
Authors: Zeki Koday
Published: 2015 , Coğrafi Bilimler Dergisi
DOI: 10.1501/Cogbil_0000000164
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 767

0

767

Publications

Kültürel Turizmin Gelişimi ve İran'daki Rolü
DOI: 10.53487/ataunisosbil.976308
CITED 1 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1023

1

1

1023

Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.