e-ISSN: 2602-3008
Founded: 2016
Period: Biannually
Publisher: Murat BAYRAM
Cover Image
       

Journal of Contemporary Tourism Research is an open access, double blind peer-review journal published in Turkish. It aims publishing high quality research studies in all related areas of tourism. The scope of Journal of Contemporary Tourism Research encompasses theoretical and empirical research articles, reviews, scientific commentaries in the fields of tourism including innovative ideas and detailed contributions from other directly related fields.

Journal of Contemporary Tourism Research is committed to maintaining the highest standards of publication ethics and to supporting ethical research practices and adheres to the COPE Code of Conduct for Journal Publishers. The journal editors follow the COPE Code of Conduct for Journal Editors.

Publication Type and Frequency

Journal of Contemporary Tourism Research is published biannually (2 issues per year) in online.

Publication Language

Journal of Contemporary Tourism Research is published only in Turkish language. However, each paper contains “title, abstract, and keywords” in English.

Peer Review

Journal of Contemporary Tourism Research operates a double-blind peer review process. All manuscripts submitted to Journal of Contemporary Tourism Research are evaluated using the following steps.

Double-blind review

Journal of Contemporary Tourism Research uses double-blind review, which means the identities of the authors are concealed from the reviewers, and vice versa.

Submission Date: Start: April 10, 2022

2022 - Volume: 6 Issue: 1

Research Article

[UTK]Turizm Araştırmalarının Entelektüel Yapısının ve Performansının Değerlendirilmesi

Research Article

TURİZM TANITIM FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: İSTANBUL TANITIM FİLMİ ÖRNEĞİ

Review

[UTK] Sağlık İnanç Modeli, Turizm Fobisi ve Salgın Hastalıklar

Research Article

[UTK]Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Ağırlama Kültürü ve İş Anlam Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Research Article

[UTK]Z Kuşağı Bireylerinin Turistik Ürün Tercihlerine İlişkin Bir Değerlendirme

Research Article

Mutfak Şeflerinin Bakış Açısından Yenilebilir Çiçekler ve Konaklama İşletmelerinde Kullanılma Durumu

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.