2nd National Health Sciences Congress Book, 13.03.2017

Issue: Year: 2017

Oral Presentation

Short Communication

27. ORTA VE İLERİ YAŞ KADINLARDA AĞRI SIKLIĞI VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Short Communication

28. YAŞLI BİREYLERDE VÜCUT KÜTLE İNDEKSİNİN KISA FİZİKSEL PERFORMANS VE VÜCUT ALGISINA ETKİSNİN İNCELENMESİ

Short Communication

32. İstanbul’da Yaşayan 0-36 Ay Aralığındaki Bebeklerin Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi

Short Communication

43. Stres Üriner İnkontinansı Olan Kadınlarda Pelvik Taban Egzersizleri ve Vajinal Tampon Eğitiminin İnkontinans Şiddeti, Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Enduransı Üzerine Etkileri: Vaka Serisi

Research Article

45. Determination of Problems About Chronic Diseases and Physical Health in Syrian Refugees

Research Article

47. Research on Relationship Between Work Values and Career Choice of First-Year College Students

Poster Presentation

Research Article

5. Diarrhea Knowledge and Practices of 0-3 Years Old Mother

Research Article

7. Investigation of Children'sDevelopmentalLevels in 0-36 MonthsLiving in Istanbul

Short Communication

8. İstanbul’da Yaşayan Bir Grup Yetişkinde Tüketilen Ekmeğin Çeşidi ile BKİ Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Short Communication

12. ÇOCUK İSTİSMARIYLA YÜZ HABERDE YÜZLEŞMEK

Short Communication

16. El Rehabilitasyonunda İnterdisipliner Ekip Çalışması Sonuçlarının İncelenmesi

Short Communication

17. Koruyucu Hizmetlerde Ebenin Rolü