Erzincan University Journal of Education Faculty
Cover Image
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/

266.391

465.211

Erzincan University Journal of Education Faculty is a triannual refereed journal which publishes articles mainly from all fields of education.  The journal accepts articles from both national and international researchers. Publication language of the journal is English and  Turkish. Turkish articles should include both an English abstract and extend summary. 

e-ISSN:2148-7510


ithenticate_white_120iThenticate is a plagiarism screening service that verifies the originality of written work. iThenticate checks submissions against millions of published, scholarly works, and billions of web content. Before being accepted for publication, manuscripts are all screened for plagiarism usingbr /> iThenticate.

Our journal has been indexed by the following indices:

 

 

The journal is under screening process of following indexes:

 

 

 

 

Erzincan University Journal of Education Faculty

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Cover Image

266.391

465.211

Erzincan University Journal of Education Faculty is a triannual refereed journal which publishes articles mainly from all fields of education.  The journal accepts articles from both national and international researchers. Publication language of the journal is English and  Turkish. Turkish articles should include both an English abstract and extend summary. 

e-ISSN:2148-7510


ithenticate_white_120iThenticate is a plagiarism screening service that verifies the originality of written work. iThenticate checks submissions against millions of published, scholarly works, and billions of web content. Before being accepted for publication, manuscripts are all screened for plagiarism usingbr /> iThenticate.

Our journal has been indexed by the following indices:

 

 

The journal is under screening process of following indexes:

 

 

 

 

Volume 21 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Robot Assistants In Education of Children with Autism: Interaction Between The Robot and The Child
  Pages 1 - 19
  Yavuz YAMAN, Burak ŞİŞMAN
 2. Boşlukları Doldurunuz: Öğrenciler Okulda ……… Oynamak İstiyor
  Pages 20 - 43
  Yavuz SAMUR, Zeynep ÖZKAN
 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
  Pages 44 - 55
  Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ, Zeynep DERE
 4. Missing Data Management Practices in L2 Research: The Good, The Bad, and The Ugly
  Pages 56 - 73
  Talip GÖNÜLAL
 5. Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Teknoloji Kullanma Kabullerinin Sınıf Düzeylerine ve Branşlara Göre Farkı
  Pages 74 - 89
  Serap UZUNER YURT, Özlem BAYDAŞ, Elif AKTAŞ
 6. Bağımsız Öğrenme Danışmanlığı Birimi Eğitim ve Uygulama Faaliyetleri
  Pages 90 - 112
  Hatice KARAASLAN, Mümin ŞEN
 7. Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi
  Pages 113 - 134
  Cansu KALÇIK
 8. Temel Geometri Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmen Adaylarının Genel Alan Bilgisi
  Pages 135 - 155
  Nurullah YAZICI
 9. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Aritmetik ve Cebir Problemleri Hakkındaki İnanışları
  Pages 156 - 176
  Yaşar AKKAN, Mesut ÖZTÜRK, Pınar AKKAN, Betül KÜÇÜK DEMİR
 10. Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanatsal Yaratım Süreçleri
  Pages 177 - 194
  Şenay BAŞ, Ata Yakup KAPTAN
 11. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları
  Pages 195 - 210
  Hasan BAĞCI, Dilek BAZ
 12. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Dil Gelişimi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Pages 211 - 229
  Hilal KAROĞLU, Aysel ESEN ÇOBAN
 13. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı ile Kelime Yazım Hatalarının İncelenmesi
  Pages 230 - 246
  Özgür BABAYİĞİT
 14. Content Analysis of PhD Dissertations on Curriculum Evaluation (1996-2017)
  Pages 247 - 269
  Alper YETKİNER, Tuba ACAR ERDOL, Şahika ÜNLÜ
 15. Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yöntem ve Teknikleri Kullanım Sıklıklarının İncelenmesi
  Pages 270 - 287
  Melike ÖZYURT, Gözde BEZİRGAN