Hitit University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Hitit University |

"Hitit University Journal of Social Sciences Institute" [e-ISSN 2536 4944) having begun publishing in 2008 is an academic, international and peer-reviewed scientific journal that conducts a double-blind (confidential) arbitration process. This journal is scanned by national/ international area indexes; such as TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing and CEEOL, and it is published at least two times per year. This journal has been published only electronically since 2018.

Hitit University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1308-5107 | e-ISSN 2536-4944 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Hitit University |
Cover Image

106.980

299.366

"Hitit University Journal of Social Sciences Institute" [e-ISSN 2536 4944) having begun publishing in 2008 is an academic, international and peer-reviewed scientific journal that conducts a double-blind (confidential) arbitration process. This journal is scanned by national/ international area indexes; such as TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, İdealonline, İSAM, Araştirmax, Acarindex, ResearchBib, Rootindexing and CEEOL, and it is published at least two times per year. This journal has been published only electronically since 2018.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2018, Yıl 11, Sayı 3 Last Issue
Volume 11 - Issue 3 - Dec 2019
 1. KAMU YATIRIM SEVİYESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: 1975-2014 DÖNEMİ
  Pages 1664 - 1680
  Erkan POYRAZ, N. Ece BACAKSIZ
 2. REKABETÇİ ÖNCELİKLER VE FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDE İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİNİN ARACILIK ETKİSİ
  Pages 1681 - 1699
  ESEN GÜRBÜZ, Ömür DEMİRER
 3. TÜRK İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1900 - 1713
  Hasan Bülbül
 4. THE QUR’AN AS A SOURCE OF HISTORY: A NEW APPROACH TO THE DATING OF THE QUR’ANIC PASSAGES
  Pages 1714 - 1718
  Selim TÜRCAN
 5. 75. KIYÂME SURESİNİN 16-19. AYETLERİNİN ANLAŞILMA SORUNLARI ÜZERİNE
  Pages 1719 - 1726
  Süleyman Gezer
 6. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ
  Pages 1727 - 1744
  ZEKAİ ÖZTÜRK, AYŞE NUR TÜRKOĞLU, FERİDE DÜŞÜNGÜLÜ
 7. İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ YETERLİK ALGISI
  Pages 1745 - 1760
  İbrahim Turan, Ayşe VURAL
 8. HİTİT UYGARLIĞINDA BÜYÜK TAPINAK MİMARİSİ VE ETKİLERİ
  Pages 1761 - 1779
  Elif Fatma Salihoğlu, Deniz Demirarslan
 9. EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE ACCORDING TO FIRM SCALE: CASE OF MANUFACTURING SECTOR
  Pages 1780 - 1790
  Kemal Eyüboğlu, Yaşar Bayraktar
 10. LİSE ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
  Pages 1791 - 1801
  Necmi GÖKYER
 11. MALİYET YAPIŞKANLIĞI HİPOTEZİNİN BIST İMALAT SEKTÖRÜ KAPSAMINDA TEST EDİLMESİ
  Pages 1802 - 1808
  Tansel Hacıhasanoğlu, Elçin Dalkılıç
 12. GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
  Pages 1809 - 1926
  Alaattin BAŞODA, Serkan AYLAN, Reha KILIÇHAN, Yusuf ACAR
 13. GİRİŞİMCİLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ: HİBRİT GİRİŞİMCİLİK
  Pages 1827 - 1836
  Ali BAYRAM, Yasemin KAYA HARMANCI
 14. THREE EARLY NEOLITHIC STONE VESSELS FROM THE MARDIN MUSEUM
  Pages 1837 - 1845
  Can Yümni GÜNDEM, Melahat Dağlı
 15. HALKA AÇIK FUTBOL KULÜPLERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN TOPSİS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: İNGİLTERE UYGULAMASI
  Pages 1846 - 1859
  Ayşegül GÜNGÖR, TUĞÇE UZUN KOCAMIŞ
 16. MARX, DURKHEIM VE WEBER ÜZERİNDEN KLASİK DÖNEM SOSYOLOJİSİNDE MODERN DEVLET VE MODERN ORDULAR
  Pages 1860 - 1876
  BERNA FİLDİŞ
 17. KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRDEKİ BÜYÜMENİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BALTIK ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ UYGULAMASI
  Pages 1877 - 1888
  Cansu Şarkaya İçellioğlu
 18. OTEL İŞLETMELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜŞÜNCESİNE İŞLERLİK KAZANDIRMAK: YAPISAL VE YÖNETSEL ÖZELLİKLERİN UYGULAMAYA ETKİSİ
  Pages 1889 - 1906
  Ceren Gül Artuner Özder
 19. BÜTÜNLEŞİK SWARA VE EDAS YÖNTEMİ KULLANARAK FİTNESS MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA
  Pages 1907 - 1923
  Engin ÇAKIR
 20. MOBBİNG ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ROLÜ
  Pages 1923 - 1938
  Erol TEKİN, Burak ÖZDEMİR
 21. KREDİ TEMERRÜT TAKASI, DÖVİZ KURU VE BİST100 ENDEKSİ İLİŞKİSİ
  Pages 1939 - 1945
  Eyyüp Ensari Şahin, Oktay ÖZKAN
 22. REAL WAGES, INFLATION AND LABOR PRODUCTIVITY: AN EVALUATION WITHIN TURKISH CONTEXT
  Pages 1946 - 1959
  Filiz Eryılmaz, Hasan BAKIR
 23. CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 1960 - 1970
  Gülçin Oflaz
 24. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSI: OLAY ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ
  Pages 1971 - 1987
  Merve Acar, Hüseyin Temiz
 25. METROPOLİTEN YÖNETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: PARİS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Pages 1988 - 1996
  Kemal Yaman, İsmail Safa Aydın
 26. NAMIK KEMAL’S ECONOMIC THOUGHTS
  Pages 1997 - 2011
  Kenan Demir
 27. JEAN BAUDRİLLİARD’IN SİMÜLASYON KURAMINDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ve TOPLUMSALIN SONU
  Pages 2012 - 2023
  M. Çağlar Kurtdaş
 28. ÂMİRAN KURTKAN BİLGİSEVEN’İN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KALKINMA ANLAYIŞI
  Pages 2024 - 2039
  Mehmet Koca
 29. MUHASEBE MESLEĞİNİN MEDYADAKİ YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 2040 - 2054
  Mihriban Coşkun Arslan, Esma Şahin
 30. İŞVERENLER PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: BİR ANKETTEN SONUÇLAR
  Pages 2055 - 2071
  Menekse Sahin
 31. HAÇLI SEFERLERİNDE MENBİC
  Pages 2072 - 2086
  Nadir KARAKUŞ
 32. TÜRKİYE’DE VE YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE REEL KİŞİ BAŞINA HASILA PERFORMANSI GELİŞİMİ
  Pages 2087 - 2110
  NAİB ALAKBAROV
 33. FEN ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: AVANTAJLAR VE ÖĞRENCİ ALIŞKANLIKLARI
  Pages 2111 - 2121
  Özkan Yılmaz
 34. GIDA İŞLETMELERİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ERZURUM’DA BİR UYGULAMA
  Pages 2122 - 2136
  SELÇUK KORUCUK, ORHAN KÜÇÜK
 35. KADIN ÇALIŞANLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI VE İŞE ADANMIŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 2137 - 2151
  Serdar YENER, Özgür DEMİRTAŞ
 36. TÜRKİYE’DE SEKTÖREL AÇIDAN HİSSE SENEDİ PİYASASI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 2167 - 2177
  Sinem Eyüboğlu
 37. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN TÜR VE TEMA AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 2152 - 2166
  TUNCAY TÜRKBEN
 38. BORSA’DA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI İŞLETMELERİNİN BİRLEŞİK ORAN ANALİZİ (DUPONT) YÖNTEMİYLE PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ
  Pages 2178 - 2194
  Umut Gümüş, Erkan Çıbık
 39. KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KOMPLEKSİTE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 2195 - 2202
  Ünzüle KURT
 40. KIYMETLİ METALLER PİYASASININ FRAKTAL ANALİZİ
  Pages 2203 - 2218
  Tuncay MORALI, Umut UYAR
 41. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
  Pages 2219 - 2233
  Mutlu TOKMAK
 42. İŞ TATMİNİ BOYUTLARININ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE İŞYERİ HEKİMLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI: AHP UYGULAMASI
  Pages 2234 - 2245
  Ziya Günay
 43. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI AKADEMİSYENLERİNİN KONGRE TERCİH UNSURLARI
  Pages 2246 - 2256
  Cansu Bozdoğan, Gamze AY
 44. FUTBOL HAKEMLERİNİN KENDİNİ SABOTAJ DÜZEYLERİ
  Pages 2257 - 2267
  Yetkin Utku Kamuk, Fatih Evli, Harun TECİMER
 45. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ TERCİH İLE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MCBÜ AHMETLİ MYO’DA BİR ARAŞTIRMA
  Pages 2268 - 2287
  BÜLENT AKKAYA, İLHAM YILMAZ, TUNCER ÖZDİL, CENGİZ YILMAZ
 46. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ: ÖZEL BİR HASTANEDE RÖNTGEN BİRİM MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI
  Pages 2288 - 2303
  Melik YOLCİ, Halil TANYILDIZI
 47. BYS KONGRELERİNİN KENDİNE ATIF AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 2304 - 2314
  Umut Üzmez, Nuran Öztürk Başpınar
 48. SANATTA NEON IŞIKLARI
  Pages 2315 - 2329
  FİGEN GİRGİN
 49. BUTİK OTELLERDE OTANTİK UNSURLARIN VE HİZMET UZANTILARININ MİSAFİR MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
  Pages 2330 - 2344
  Ahmet Aslan, Orhan Akova
 50. NİF OLYMPOS DAĞI ANTİK DÖNEM İNSANLARININ SAĞLIK SORUNLARI
  Pages 2345 - 2355
  Alper Yener YAVUZ, Ayla SEVİM EROL, İbrahim Semih ONUR
 51. MUHASEBEDE YAZILIMLARIN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ İLE BİRLİKTE MUHASEBE MÜHENDİSLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 2356 - 2365
  Ela Hiçyorulmaz
 52. MALİ KURALLARIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI
  Pages 2366 - 2381
  Merve Yolal
 53. SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 2382 - 2402
  Selin EROYMAK, Okan ÖZKAN, Gözde YEŞİLAYDIN, Merve Ebrar YILMAZ
 54. FİNANSAL MUHASEBE DERSLERİNDE OLUŞAN KAVRAM YANILGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 2403 - 2418
  Yasin Şeker, Aykut İşleyen
 55. TÜRKİYE’NİN, BÖLGELERİN VE İLLERİN SAĞLIK DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUMU VE SIRALANMASI
  Pages 2419 - 2432
  Fatih ŞANTAŞ, Gülcan ŞANTAŞ
 56. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA HIZININ BELİRLENMESİ
  Pages 2433 - 2445
  Gürdal HÖBEK, Serdarhan Musa TAŞKAYA
 57. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA BAĞLANMA VE BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 2446 - 2454
  Neslihan Evirgen geniş, Özlem Gözün kahraman
 58. BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETİMİN EKONOMİK ETKİLERİ
  Pages 2455 - 2566
  Turgay Sakin
 59. HEKİMLERİN SAĞLIK TERCİHLERİNDE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMAYI KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 2467 - 2480
  Sümeyra CEYHAN, Yasin UZUNTARLA, İbrahim FIRAT
 60. YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN ALGI FARKLILIKLARI: PAMUKKALE ÖRNEĞİ
  Pages 2481 - 2493
  Ali Soylu, Nuray Özdipçiner, Seher Ceylan
 61. YURTDIŞI TEMİNAT MEKTUPLARININ NAKDE ÇEVRİLMESİ SİGORTASI, İHRACATA ETKİSİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 2494 - 2511
  Mehmet Yeşilyaprak
 62. TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMLERİ LİSANS MÜFREDATLARINDA ÇEVRE İLE İLGİLİ DERSLER
  Pages 2512 - 2527
  Ceren Uysal Oğuz, Senem Atvur
 63. HİTİTLERDEN ETKİLENEN ÖNCÜ ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATÇILARI
  Pages 2528 - 2548
  Mutlu Köpüklü
 64. PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND JOB PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT
  Pages 2549 - 2560
  BİLAL ÇANKIR, SAFİYE ŞAHİN
 65. OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 2561 - 2574
  Erdoğan Bozkurt, Ahmet Ustün, Adem Bayar
 66. TÜRKİYE AZERBAYCAN DIŞ TİCARET HACMİ VE CARİ AÇIK: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 2575 - 2584
  Savaş Durmuş
 67. SURİYE KRİZİ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN EĞİTİMİ: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ
  Pages 2585 - 2604
  FAIK TANRIKULU
 68. AKMONİA YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA ELE GEÇEN TERRA SİGİLLATALAR VE GEÇ ROMA KIRMIZI ASTARLI SERAMİKLERİ
  Pages 2605 - 2620
  EMRE TAŞTEMÜR, Münteha Dinç
 69. ÖZNEL İYİ OLUŞ: GENEL BİR BAKIŞ
  Pages 2621 - 2638
  Nevzat GENCER
 70. STRUCTURE AND QUR’ANIC INTERPRETATION: A STUDY OF SYMMETRY AND COHERENCE IN ISLAM'S HOLY TEXT
  Pages 2639 - 2642
  Ersin Kabakcı