Inonu University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inuefd

158.372

231.942

Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Inonu University Journal of the Faculty of Education

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inuefd
Cover Image

158.372

231.942

Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Volume 20 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Yükseköğretimde Öğretim Yeterlikleri: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinin Geliştirilmesine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi
  Pages 1 - 16
  Ahmet Doğanay, Melis Yeşilpınar Uyar
 2. Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample)
  Pages 17 - 26
  Ferhat BAHÇECİ
 3. Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Understanding of Triangle Inequality through Collective Argumentation
  Pages 27 - 41
  Tuğba UYGUN, Didem AKYÜZ
 4. Tıp Eğitiminde Farklı Bir Yaklaşım: Seramikle Düşlemeler
  Pages 42 - 54
  Hikmet Serdar MUTLU, Sevtap Kanat
 5. Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
  Pages 55 - 68
  Cahit Taşdemir
 6. Etkili Okul Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 69 - 82
  Seyfettin Abdurrezzak, Celal Teyyar Uğurlu
 7. Buluş Yoluyla Öğrenme Yönteminin Düz Anlatım Yöntemine Kıyasla Rutin Olan ve Olmayan Problem Çözmeye Etkisi
  Pages 83 - 100
  Zeynel Kablan, Selda Özdişçi, Ahmet Özdemir, Şeyda Özarmut, Mehmet Erçoban, Bahar Daymaz, Merve Aydın
 8. Öğretmen Adaylarının Matematiği Farklı Disiplinler İle İlişkilendirme Etkinlikleri Tasarlama Becerileri
  Pages 101 - 118
  Kemal Özgen
 9. Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları, Öğretmenlerin Okul Müdürüne Güven Algıları ve Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 119 - 135
  Ramazan ERTÜRK
 10. Cultures in the Foreign Language Curriculum: Instructors’ Views at a State University
  Pages 136 - 151
  Burak Tomak, Abdullah Cendel Karaman
 11. Difficulties Faced by Postgraduate Students of English Language Teaching (ELT) in Thesis Writing in Turkey
  Pages 152 - 164
  Arzu Ekoç
 12. Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri: Psikolojik ve demografik değişkenlerin rolü
  Pages 165 - 177
  Rahsan Sivis Cetinkaya, Kübra Yaşar Yılmaz
 13. Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelemesi
  Pages 178 - 190
  Hüseyin Şimşek, Sultan Selen Kula, Önder Baltacı
 14. Ortaokul Matematik Dersi EBA İçeriğinde Yer Alan Uzamsal Becerilerle İlgili Etkinlikler Hakkındaki Öğretmen Görüşleri
  Pages 191 - 207
  İbrahim Kepceoğlu, Pınar Ercan
 15. Lise Öğretmenlerinin Proje Yarışmalarına Danışman Olarak Katılmaya Yönelik Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 208 - 219
  Alptürk AKÇÖLTEKİN, Ali Osman ENGİN
 16. Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması
  Pages 220 - 233
  Menşure Alkış Küçükaydın
 17. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
  Pages 234 - 253
  Sevil Büyükalan filiz, Sefa Burak BAYSAL
 18. Okul Müdürlerinin Öğretmenlerle İlgili Değerlendirmelerinin Öğretimsel Liderlik Bağlamında İncelenmesi
  Pages 254 - 272
  İsmail Çimen, Fatih Bektaş, Cemil Yücel
 19. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Kelime Bilgisinin Okuma Ve Dinleme Kaygısına Etkisi
  Pages 273 - 287
  Ayşe Ateş, Niymet Bahşi
 20. Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 288 - 302
  Ufuk Erdoğan, Burhanettin Dönmez
 21. Lise Öğrencilerin Siber Zorbalık Yapma ve Siber Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi
  Pages 303 - 318
  Ferhat Bayram, Eyyüp Özkamalı