Inonu University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inuefd

Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Inonu University Journal of the Faculty of Education

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inuefd
Cover Image

147.091

198.514

Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Volume 19 - Issue 3 - Dec 2019
 1. Duygusal İşçilik ve İş Yaşamında Yalnızlığa Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Pages 1 - 13
  Işıl Tabak, Türkan Argon
 2. İlköğretim Anabilim Dalı Doktora Tezlerinde Kullanılan Başarı Testlerinin İncelenmesi (2012-2017)
  Pages 14 - 28
  Celal Boyraz
 3. Bireysel Ses Eğitimi Dersi ile Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 29 - 40
  Doruk Engür, Hatice Çeliktaş, Mehmet Eğri
 4. Madde Bağımlılığı Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 41 - 56
  Esra Özay köse, Şeyda GÜL
 5. Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi
  Pages 57 - 73
  Fatih Önder, Esra Bilal Önder
 6. Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48-66 Aylık Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması
  Pages 74 - 87
  Hande Arslan Çiftçi, Gülden Uyanık Balat
 7. İstenmeyen Öğretmen Davranışları İle Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*
  Pages 88 - 103
  İsa Yıldırım, Durdağı AKAN
 8. Yükseköğretimde Yabancı Dil Eğitiminde Açık ve Örtük Yazılı Düzeltici Geribildirim: Türkiye Örneği
  Pages 104 - 116
  M. Pınar Babanoğlu, Reyhan Ağçam, Nebahat Badem
 9. Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları
  Pages 117 - 140
  MUHAMMET DORUK, ABDULLAH KAPLAN
 10. Yer Temelli Eğitim Yaklaşımı ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına Yansımaları
  Pages 141 - 158
  Servet Üztemur, Erkan Dinç, İsmail Acun
 11. Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları
  Pages 159 - 174
  Mustafa Sağdıç, Selim Hilmi Özkan
 12. Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Öğretmen Adaylarının Mentorlük Yaklaşımına Dayalı Doğa Eğitimi Programına İlişkin Görüşleri
  Pages 175 - 188
  Eda Demirhan
 13. Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerindeki Öğretimsel ve Duyuşsal Etkilerini Belirlemeye Yönelik Öğretmen Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 189 - 204
  Yeşim ÖZER ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR
 14. Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma
  Pages 205 - 215
  SELÇUK DEMİR
 15. Matematik Öğretmen Adaylarının Lisans Derslerindeki Başarısızlıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi: Topoloji Dersi Örneği
  Pages 216 - 230
  Meltem Coşkun, Nazan Sezen Yüksel
 16. A different approach to teaching French as a foreign language at preparatory school: From curriculum development to practice
  Pages 231 - 239
  Ayşe Işık Akdağ
 17. DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ
  Pages 240 - 251
  ÖMÜR SADİOĞLU, MERVE TURAN, NAZİFE DİKMEN, MEHMET YILMAZ, YASEMİN ÖZKAN
 18. MADDE GÜÇLÜKLERİNE GÖRE FARKLI SIRALANAN TESTLERDE DÜŞÜK VE YÜKSEK KAYGILI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 252 - 265
  Çilem Doğan gül, Ömay Çokluk bökeoğlu
 19. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*
  Pages 266 - 283
  Makbule Gözde Didiş Kabar
 20. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri
  Pages 284 - 309
  Onur Balı, Burhanettin Dönmez
 21. Bilim ve Sanat Merkezinde Görev Yapan Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğretim Yapabilmelerine İlişkin Öz Yeterlilikleri
  Pages 310 - 326
  FATMA MUTLU, Oğuzhan Nacaroğlu
 22. Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık
  Pages 327 - 343
  Mehmet Bıçakcı, Mustafa Baloğlu
 23. Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 344 - 361
  Çiğdem Nilüfer Umar
 24. Öğretmen Adaylarının Gözlem ve Çıkarım Becerilerinin İyileştirilmesi
  Pages 362 - 373
  Nurcan CANSIZ, Mustafa CANSIZ
 25. Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 374 - 390
  Buket Turhan Türkkan
 26. Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Fen Bilimlerine Özgü Uzamsal Akıl Yürütme Becerisi Testinin Geliştirilmesi
  Pages 391 - 405
  Esra AÇIKGÜL FIRAT, Mustafa Serdar KÖKSAL
 27. Çocuk Oyun Alanlarının Risk İçeren Oyunları Desteklemesi Açısından İncelenmesi
  Pages 406 - 417
  Çağla Banko, Kadriye Akdemir, Merve Gemici, Serap Sevimli-Çelik
 28. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 418 - 433
  Osman Özokcu
 29. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Praetoryanist Davranış Biçimleri: İzmir Örneklemi
  Pages 434 - 451
  Ali BALTACI
 30. Adolescents and Internet Cafes
  Pages 452 - 460
  Yasin Demir, Mustafa Kutlu
 31. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 461 - 477
  Erhan AKIN, Seyithan KARA
 32. Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 478 - 493
  Ayşe Tınmaz
 33. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ve Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 494 - 519
  Didem Semerci, Gülden Uyanık Balat
 34. ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
  Pages 520 - 530
  FATMA SÜREYYA KURTOĞLU
 35. Özel Yetenekli Öğrencilerin Doğal Sayılarla Dört İşlem Gerektiren Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 531 - 546
  Fatma Erdoğan, Tuba Erben
 36. Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri
  Pages 547 - 563
  Ebru OCAKCI, Osman SAMANCI
 37. Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımında Üniversite Öğrencilerinin Tartışma Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 564 - 581
  Özlem Baydaş, Funda Yeşildağ-Hasançebi, Selcan Kilis
 38. Exploring Collaborative Learning with a Focus on Group Activities in EFL Classrooms
  Pages 582 - 597
  Ebru Koç
 39. Üstün Yetenekli Ergenlerin Stres Kaynakları ve Stres Karşısındaki Tepkilerinin Ergen Popülasyonu ile Karşılaştırılması
  Pages 598 - 609
  ŞEFİKA ERDEM, MUSTAFA BALOĞLU
 40. İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin İşkoliklik Düzeyleri İle Örgüt Sağlığına İlişkin Algıları Arasındaki İlişki
  Pages 610 - 621
  Burcu Yavuz Tabak, Fatih Şahin, Hasan Tabak
 41. Ortaokul Sözlüklerinin Türkçe Eğitimindeki Hedef Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 622 - 637
  Sami BASKIN
 42. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 638 - 653
  Emrullah ERDEM, Abdullah ÖZÇELİK, Ramazan GÜRBÜZ
 43. Sporun, Fiziksel Engelli Bireylerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşler
  Pages 654 - 669
  Hatice Kumcağız, Gülzade AVCI ÇAYİR
 44. Erken Çocukluk Dönemi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 670 - 686
  İlayda Kimzan, Arzu ARIKAN
 45. OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 687 - 699
  Süreyya Genç, SERAP BUYURGAN
 46. Aday Özel Eğitim Öğretmenlerinin, IQ, Zekâ, Yetenek, Özel Yetenek, Üstünlük, Zekâ Kuramları ve Zekâ Testlerine İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi
  Pages 700 - 713
  Merve Özer, Gamze AKKAYA, Pelin Ertekin, Mustafa Serdar Köksal
 47. Üstün/Özel Yeteneklilerde Atomun Yapısı Konusunun Öğretiminde Bütüncül Yaklaşımla Program Farklılaştırma
  Pages 714 - 737
  Dr. Melek Nur ERDOĞAN
 48. Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 738 - 748
  Haci Yıldız, Mahmut Açak
 49. Quick Response Codes in Foreign Language Instruction: Practical Ideas and Strategies
  Pages 749 - 762
  Arif Bakla