Journal of Academic Researches and Studies
Cover Image
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |

-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Journal of Academic Researches and Studies

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kilis 7 Aralik University |
Cover Image

51.745

173.238

-------------------------------------------------------------------------------------

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of conomics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business, Law and Management disciplines could take places in the journal.


The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level. Indexing: Our Journal is indexed by TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Social and Humanities Sciences Database, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Volume 10 - Issue 19 - Nov 2018
 1. 19. Sayı Jenerik Dosyası
  Pages 1 - 1
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF
 2. TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 318 - 334
  Eyyup ECEVİT, Murat ÇETİN, Ali Gökhan YÜCEL
 3. GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KAMU BORCU VE GSYİH: MEKÂNSAL EKONOMETRİ YAKLAŞIMI
  Pages 335 - 348
  Simla GÜZEL, Işın ÇETİN
 4. BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN ÖDENEK VE HARCAMA AÇISINDAN PERFORMANS ANALİZİ
  Pages 349 - 363
  Yunus Emre BİROL, Alptekin ULUTAŞ
 5. NEOLIBERALISM AFTER THE WASHINGTON CONSENSUS: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE WORLD BANK’S DEVELOPMENT DISCOURSES
  Pages 364 - 380
  Betül SARI AKSAKAL
 6. TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Pages 381 - 395
  Başak ÖZARSLAN, H. Naci BAYRAÇ
 7. ALTIN, PETROL, DÖVİZ KURU, FAİZ VE KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 396 - 404
  Hakan ÖNER
 8. PETROL FİYATLARI, KUR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 405 - 413
  Gökhan KARHAN, Halil İbrahim AYDIN
 9. TÜRKİYE’DE YURTİÇİ TASARRUFLAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİ
  Pages 414 - 421
  Yunus AÇCI
 10. İMALAT SANAYİNİN REKABET GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMİN TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞUNA GÖRE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 422 - 441
  Fatma ÜNLÜ
 11. ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 442 - 459
  Ahmet KAR, Özlem ÖZER, Keziban AVCI
 12. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KİŞİSEL FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 460 - 473
  Nezihe TÜFEKCİ
 13. TÜKETİCİ MAHREMİYETİNİN KORUNMASI: SORUMLULAR VE YÖNTEMLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 474 - 488
  Ali Emre AYDIN, Mehmet MARANGOZ
 14. MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: CEP TELEFONU MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 489 - 501
  Yakup DURMAZ, Kazım DAĞ
 15. PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GENEL DURUMU
  Pages 502 - 515
  Kadir KAYA, Mahmut Can ŞENEL, Erdem KOÇ
 16. MAHALLE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR YASAL DÜZENLEME GEREKLİ Mİ?: ISPARTA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 516 - 534
  Çiğdem AKMAN
 17. A REVIEW AND DISCUSSION ON KNOWLEDGE SHARING, INNOVATION AND BUSINESS GROUP AFFILIATION
  Pages 535 - 548
  Özlem ÖZEN
 18. GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ
  Pages 549 - 571
  Bekir Sami OĞUZTÜRK, Ferhat ÖZBAY
 19. HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİ KULLANIMI: İMKB’DE BİR UYGULAMA
  Pages 572 - 592
  Faruk DAYI
 20. HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ
  Pages 593 - 605
  A. Gökhan YAŞA
 21. KAR ORANLARI KONJONKTÜR YÖNLÜ MÜDÜR?
  Pages 606 - 621
  Efe Can KILINÇ, C. Necat BERBEROĞLU