Konular

• Gıda Mikrobiyolojisi
• Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
• İşleme Teknolojileri