Sayı: 40, 31.12.2021

Yıl: 2021

Research Article

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,  HAKEMLİ bir dergi olup,eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisi, 1991 yılında kurulan ancak süreli yayın olarak 2005 yılından beri hakemli yayımlanan bir dergidir. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1305-0060) yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda yayın yapan bilimsel bir dergidir. Dergimize üyelik ücretsizdir. Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve olgu sorunları tartışmaları gibi) yer verilmektedir. 

Dergiye gönderilen makaleler 2 hakeme(kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. hakeme de gönderilebilir. ilgili alan editörü gönderilen makaleyi inceler. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar düzeltilmesi amacıyla yazara geri gönderilebir. Gelen makaleler alan yoğunluğuna göre makalenin ilk teslim tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanması beklenmemelidir. Yayın süreci 6-12 ay aürebilmektedir.

Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir.

Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır. 

Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir. 

Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir

Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. Makalelerde problem, amaç gerekçe ve önem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça bölümleri izlemelidir.

Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara bilgisayarda, 1,5 satır aralıkta, yazı karakteri “Garamond”  11 punto yazılmalı, sayfa kenarlarında soldan 3 cm sağdan 2 cm, alt ve üstlerden 2 cm boşluk bırakılmalı, paragraf girintileri 0,75 cm ve sayfa numaraları verilmemelidir.

Yazılar 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Word formatında ve Garamond karakteri ile yazılmalıdır (Sözcük sayımı Office Word programında Araçlar menüsünden yapılabilir.)

Öz, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek (500-1000 karakter) şekilde yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise önce öz sonra abstract, İngilizce ise önce abstract sonra öz yazılmalıdır.

Tablo içindeki yazılar 10 punto, yazı karakteri “Garamond”, satır aralığı tek olmalı. Tablolara sola hizalı olarak ayarlanmalıdır. Tablo dış çerçevesinde sadece yatay çizgiler kullanılmalı dikey çizgiler kullanılmamalıdır.

Şekil veya Resimler için kullanılan açıklamalar 10 punto, yazı karakteri “Garamond”, satır aralığı tek olmalı ve yazılar ortalı olarak şeklin hemen altında verilmelidir.

Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

Makalenin ilk sayfasında yazar bilgileri verilmemeli. Bu bilgiler "Makale Gönder" bağlantısında eksiksiz verilmeli.

Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.

*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

*YAZARLAR MAKALELERİNİ GÖNDERİRKEN TELİF HAKKI FORMUNU DOLDURMALI VE MAKALELERİNİ MAKALE YAZIM ŞABLONUNU KULLANARAK YÜKLEMELİDİR.

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Dergimiz ücretsizdir