Articles


G. ÖZTÜRE, A. FİDAN, E. BAKIR, N. ATMAN USLU, Y. USLUEL
EĞİTSEL BAĞLAMDA TEKNOLOJİ VE DUYGU ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI: TANIMLAR, KURAMLAR VE GELECEKTEKİ YÖNELİMLER, Educational Technology Theory and Practice, (2021)
H. ÇIRALI SARICA, Y. USLUEL
Digital Storytelling Workshops as an Alternative Tool for the Expression of ICT Teachers’ Professional Experience, Journal of Theory and Practice in Education, (2020)
H. ÇIRALI SARICA, Y. KOÇAK USLUEL
DO THE STUDENT UTILIZE THE TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTIVE PURPOSES? STUDENTS’ VIEWS VERSUS LOG RECORDS, Educational Technology Theory and Practice, (2020)
N. ATMAN USLU, Y. KOÇAK USLUEL
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME – ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU YORDAYABİLECEK YAPILARA İLİŞKİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
B. ŞİMŞEK, Y. KOÇAK USLUEL, H. ÇIRALI SARICA, P. TEKELİ
A Critical Approach to Digital Storytelling Usage in Educational Context in Turkey, Educational Technology Theory and Practice, (2018)
H. ÇIRALI SARICA, Y. KOÇAK USLUEL
EĞİTSEL BAĞLAMDA DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI: BİR RUBRİK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Educational Technology Theory and Practice, (2016)
Ü. YÜCEL, Y. USLUEL
Factors Affecting the Perceived Compatibility in the Adoption Process of ICT: A Longitudinal Study, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, (2016)
Y. Koçak Usluel, B. Özmen, F. Çelen
BİT’İN ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU VE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ MODELİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ, Educational Technology Theory and Practice, (2015)
E. ERGÜN, Y. Koçak Usluel
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Educational Technology Theory and Practice, (2015)
B. ÖZMEN, Y. KOÇAK USLUEL, F. ÇELEN
Integration of information and communication technologies into the teaching-learning process: Existing situation and trends in the literature / Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan ..., Journal of Theory and Practice in Education, (2014)