Volume: 7 Issue: 3, 11/29/21

Year: 2021

Articles

General aim of the Ahi Evran University Institute of Social Sciences Journal is to publish the theoretical and applied research in the field of social and educational sciences. 

It is also possible to include book reviews and think piece provided that it is not more than one an issue.

The offical language of the journal is Turkish and English.

All articles submitted to the journal are assessed by at least two reviewers based on the principle of blind review.

The articles to be sent to the journal should be prepared in accordance with the following explanations. In addition, there is an article template of our journal in the link below the instructions. Authors should prepare the articles in accordance with this template or copy them without changing the template in order to speed up the appraisal process of the article.                

  1. Articles to be sent to the journal should be prepared in MS Word program, Times New Roman with 11 font size and 1 line spacing, leaving a line space between paragraphs and 2,5 cm space on all sides in the page layout. Tables should be maximum 10 font size. The study should not exceed 20 pages, including references and appendix.
  2. The candidate article, prepared in accordance with the AEÜSBED article template to be sent to the journal, should be uploaded to the Dergipark system without adding author names and without expressing their identity. The uploaded filename must not contain the name of the authors and the author information must not be included in the file information.
  3. The "Copyright Form" must be signed by all authors and uploaded to the Dergipark system with the article submission. Names, corporate addresses, corporate e-mail addresses and signatures of all authors should be included in the “Copyright Form” in accordance with the order in the article.
  4. Sections of the work should be in the following order: Cover page (Title in Turkish, Abstract in Turkish, Title in English, Abstract in English), main text, references, extended abstract and (if any) appendix.
  5. It is crucial that the works to be sent to our journal have the following characteristics to ensure publication unity. 

Title: The title of the study should be written in 12 font size, Times New Roman, centred on the page, bold, single line spaced, only the initials of the words are capital, not exceeding 12 words and should be written clearly.

Author (s): The full name and surname of the author (s) should be written in capital letters, 11 font size, centred under the title and Times New Roman font. The address of the institution and the e-mail address should be written under the name, centered on the page, with a font size of 11, and in Times New Roman font.

Abstract: Times New Roman font and 9 font size, the right and left sides of the main text should be arranged 1 cm from the main text, single spaced, in a single paragraph, covering the purpose, method and results of the research and written between 150-300 words. If the language of the article is in Turkish, "Turkish Title" and "Öz"; in English, "English Title" and "Abstract" must be written first.

Key Words: In each article, there should be 9 font size, 1 line spaced and 3-5 words at the bottom of the Öz and Abstract to reflect the content of the study. Key words should be written in a sentence pattern, only the first letter of the first word should be written so that the others begin with lowercase letters.

Main Text: The main text should be written in 11 font size, single line spacing and Times New Roman font. Paragraphs should start from 1 tab inside; single line space should be left between paragraphs. The main titles of the work should be written in 12 font size, single line spaced, centred, initial letters are capital, bold and Times New Roman. Other subheadings should be written in 11 font size, left aligned, initial letters capital and Times New Roman font. Bullets and numbering should not be used in main title and subheadings.

Tables: Tables should be placed in the text, sequentially numbered and titled and prepared in accordance with APA 6 standards. No vertical gridlines should be used in the tables, the gridlines used in the tables should be at most 1.5 pt, and except for the category names in the tables at the beginning of the rows and columns; no gridlines should be used between the rows and columns. Table title should be above the table, including the table number; The name of the table should be written so that the first letters of the words are upper case, the next ones are lowercase and italic. The texts in the table should be maximum 10 font size and adjusted before and after the gridlines without any spaces.

Figures: (If any) Diagrams, pictures, figures and graphics should be printed and understandable on a white paper. Figure title should be positioned below the figure, by specifying the figure number; figure name, initial letters of the words should be uppercase and others should be lowercase, normal font. If there is a reference, it should be specified in parentheses. Figures that do not fit at the end of the page should be placed on the next page. If the figures are in numbers and shapes that will disrupt the integrity of the text, they should be placed in Appendix section after the references.

References: References should be arranged in accordance with APA 6 (American Psychological Association-6) standards. Detailed information about citation rules can be found in journal’s article template.

Extended Abstract: An extended abstract between 750 and 1000 words should be prepared for each article, including the titles in the template. An extended abstract should be in English for Turkish studies and in English for Turkish studies.

Appendix: (If any) It should be started from a new page. Scale, sample, etc., which is thought to be included in the appendix of the work by the author(s) should be included in this section.

Author Notes: If there is an author note, it should be indicated with *(asterisk) in the title, it should be written above the list of references at the end of the main text.


*** Important Note***

We kindly request you to prepare your candidate articles using the AEÜSBED article template.
You can use the text copied from the original document as "right click" + "keep text only" without formatting.


Click for the article template. 

Yayın Etiği
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.
Creative Commons
Creative Commons lisansı, telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir çeşit kamu telif hakkı lisansıdır. Bir yazar oluşturduğu eserin kullanılması için paylaşmak veya üzerinde değişiklikler yapma hakkını vermek istediğinde CC lisansını kullanır.
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde, yayımlanan tüm eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.
Bu lisans, diğer yazarların, ticari olmayan amaçla ve eserinize atıfta bulunmak şartıyla, eserinizi kendi eserlerinde kullanmasına izin verir.
Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Ahi Evran Üniversitesi sosyal bilmler Enstitüsü Dergisi makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır. Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Felsefe, Psikoloji, Arkeoloji, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Eğitim, Özel, Kadın Araştırmaları, Kentsel Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler, Davranış Bilimleri, Ergonomi, Kamu Yönetimi, Madde Bağımlılığı, Beşeri Bilimler, Etik, Tarih, İktisat, Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Dil Bilim, Edebi Teori ve Eleştiri, Halkla İlişkiler, İşletme Finans, Aile Çalışmaları, Din Bilimi, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm, Bilgi, Belge Yönetimi, Etnik Çalışmalar, Folklor, Nüfus İstatistikleri Bilimi, Siyasi Bilimler, Müzik, Tiyatro, Edebiyat, Hukuk, Kriminoloji ve Ceza Bilimi, Sosyoloji, İletişim, Sosyal Çalışma, Antropoloji, Film, Radyo, Televizyon, Kültürel Çalışmalar, Sanat, İşletme, İş, Coğrafya, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, Çevre Çalışmaları, Asya Çalışmaları alanlardaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/) yönergesine göre hazırlanmıştır.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Yayıncı, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makalelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programları ile örtüşen alanların konuları ile yani Felsefe, Psikoloji, Arkeoloji, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Eğitim, Özel, Kadın Araştırmaları, Kentsel Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler, Davranış Bilimleri, Ergonomi, Kamu Yönetimi, Madde Bağımlılığı, Beşeri Bilimler, Etik, Tarih, İktisat, Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Dil Bilim, Edebi Teori ve Eleştiri, Halkla İlişkiler, İşletme Finans, Aile Çalışmaları, Din Bilimi, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm, Bilgi, Belge Yönetimi, Etnik Çalışmalar, Folklor, Nüfus İstatistikleri Bilimi, Siyasi Bilimler, Müzik, Tiyatro, Edebiyat, Hukuk, Kriminoloji ve Ceza Bilimi, Sosyoloji, İletişim, Sosyal Çalışma, Antropoloji, Film, Radyo, Televizyon, Kültürel Çalışmalar, Sanat, İşletme, İş, Coğrafya, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, Çevre Çalışmaları, Asya Çalışmaları alanlardaki konular ile ilgili özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.
• Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
• Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu (https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed) doldurulmalıdır.
• Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
• Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
• Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin Felsefe, Psikoloji, Arkeoloji, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Eğitim, Özel, Kadın Araştırmaları, Kentsel Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler, Davranış Bilimleri, Ergonomi, Kamu Yönetimi, Madde Bağımlılığı, Beşeri Bilimler, Etik, Tarih, İktisat, Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Dil Bilim, Edebi Teori ve Eleştiri, Halkla İlişkiler, İşletme Finans, Aile Çalışmaları, Din Bilimi, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm, Bilgi, Belge Yönetimi, Etnik Çalışmalar, Folklor, Nüfus İstatistikleri Bilimi, Siyasi Bilimler, Müzik, Tiyatro, Edebiyat, Hukuk, Kriminoloji ve Ceza Bilimi, Sosyoloji, İletişim, Sosyal Çalışma, Antropoloji, Film, Radyo, Televizyon, Kültürel Çalışmalar, Sanat, İşletme, İş, Coğrafya, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, Çevre Çalışmaları, Asya Çalışmaları a alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Editör ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
Editörün Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/) yayınlamış olduğu “COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu” (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors
(https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) ve
“COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu”nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.
İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %20 ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir veya tespit edilmesi durumunda intihal ya da etik dışı davranışlar nedeniyle yayımlanması reddedilir.
Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:
• Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
• Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
• Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
• Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
• Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemesi.
• Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaların, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılması.
• İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uyulmaması.
• Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânların ve cihazların amaç dışı kullanılması.
• Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulması.
• İntihal yapmak: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
• Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
• Çarpıtmak: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
• Tekrar yayımlamak: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Dilimleme yapmak: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda sbed@ahievran.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.
İletişim: sbed@ahievran.edu.tr
Web Site: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ücretsiz ve açık erişmli bir dergidir.