International Journal of Turkish Education Sciences
Cover Image
ISSN 2148-2314 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://dergipark.gov.tr/goputeb

The International Journal of Turkish Education Sciences (IJTES) aims to bring together original scientific studies carried out in all areas of educational sciences with researchers and practitioners working in educational sciences and other related fields. IJTES is an internationally refereed journal that publishes two issues a year (April-Oct). Submitted articles will be scanned by plagiarism detection software. This journal uses double-blind review. All responsibilities related to the published articles belong to the authors. 

International Journal of Turkish Education Sciences

ISSN 2148-2314 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://dergipark.gov.tr/goputeb
Cover Image

35.910

162.197

The International Journal of Turkish Education Sciences (IJTES) aims to bring together original scientific studies carried out in all areas of educational sciences with researchers and practitioners working in educational sciences and other related fields. IJTES is an internationally refereed journal that publishes two issues a year (April-Oct). Submitted articles will be scanned by plagiarism detection software. This journal uses double-blind review. All responsibilities related to the published articles belong to the authors. 

Volume 2019 - Issue 12 - Apr 2019
 1. Düzeltme (2017/9)
  Pages 1 - 1
  Editör Kurulu
 2. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 15
  Berna Gül Biçer, Mustafa Uzoğlu, Aykut Emre Bozdoğan
 3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 16 - 37
  Murat Tuncer, Emine Geçim
 4. 2017 YILI HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 38 - 52
  Mehmet Sağlam, Ozgur Babayiğit, Ayhan Gökçe, Ömer Yılmaz
 5. KISALTILMIŞ GENEL TUTUM VE İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Pages 53 - 61
  Osman Urfa, Deniz Tuğçe Urfa
 6. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 62 - 76
  Funda Nayır, Saadet Kuru Çetin
 7. TÜRKİYE’DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 77 - 90
  Esra Özay Köse, Meryem Konu
 8. ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 91 - 107
  Adnan Çırak
 9. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 108 - 127
  Aysel Arslan, Ebrar Ilıman, Rukiye Aslan
 10. TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
  Pages 128 - 141
  Artun Kerem Canaz, Erdal Küçüker