Konular

• Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları
• Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• İletişim Çalışmaları
• İletişim Araştırmaları
• Ürün ve Marka Yönetimi
• Sosyoloji


Makaleler


F. USTAKARA, Y. YILDIZ
ÖRGÜT KURAMININ BİR PARÇASI OLAN SİSTEM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE BİR YÖNETİM FONKSİYONU OLARAK HALKLA İLİŞKİLER VE ÖNEMİ, Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, (2020)
F. USTAKARA
TÜRKLERDE SOSYAL SORUMLULUĞUN TEMELLERİ: HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN AHİLİK TEŞKİLATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Selçuk İletişim, (2019)
F. USTAKARA
THE IMPORTANCE OF STRATEGIC PUBLIC RELATIONS IN AN EFFECTIVE STRUGGLE AGAINST ISLAMOPHOBIA: A SERIES OF SUGGESTIONS, Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, (2019)
F. USTAKARA
Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi, Selçuk İletişim, (2019)
F. USTAKARA
HALKLA İLİŞKİLER UZMANI İLE SPİN DOKTORU ARASINDAKİ TEMEL FARK: ETİK, Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, (2019)
F. USTAKARA, E. BURHAN
TOPLUMSAL İLETİŞİM KURUMU OLARAK KAHVEHANELERE DAİR BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ, Erciyes İletişim Dergisi, (2017)
C. BECAN, F. USTAKARA
DİYALOG TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE İNTERNET TABANLI İLETİŞİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER AJANSLARININ WEB STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ, Selçuk İletişim, (2017)
F. USTAKARA
ÇÖP SAHASI ANLAŞMAZLIĞINA BİR ÇÖZÜM OLARAK OYDAŞMAYA YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER, Erciyes İletişim Dergisi, (2016)
F. USTAKARA
BİR HALKLA İLİŞKİLER ANLAYIŞI OLARAK KURUMSAL VATANDAŞLIK, İNİF E - Dergi, (2016)
F. USTAKARA, M. AYDEMIR
Spor Kulüpleri Ve Marka: İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, (2016)
F. USTAKARA, M. AYDEMİR
ŞEYTANIN AVUKATI'NDAN BAŞKANIN ADAMLARI'NA: ASİMETRİK İLETİŞİM VE SPİN DÖNGÜSÜNDE GERÇEKLİK ÜRETİMİ, Selçuk İletişim, (2015)
F. USTAKARA
OYDAŞMAYA-YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLERDE RASYONEL İLETİŞİM BAĞLAMINDA MÜZAKAREYE KURAMSAL BİR BAKIŞ, Erciyes İletişim Dergisi, (2015)
F. USTAKARA
AĞ TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİYLE KAMULARIN HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK ALGILARI: GAZİANTEP ARAŞTIRMASI, Humanities Sciences, (2015)