avatar
Ahmet ATEŞYÜREK Dr. AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yayın 5 Hakemlik 6 CrossRef Atıf 4 TR Dizin Atıf 1
5 Yayın
6 Hakemlik
4 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf

Kurum

AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

3. ve 4. Yüzyıllar Arası Mu‘tezile ve Mâverâünnehir Hanefîliği İlişkisi
Yayın Bilgisi: 2020 , Tokat İlmiyat Dergisi
DOI: 10.5281/zenodo.3876164
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 627

0

2

627

IV/X. YÜZYILA KADAR HORASAN VE MÂVERÂÜNNEHİR’DE EHL-İ HADÎS-HANEFÎLİK İLİŞKİSİ
DOI: 10.33415/daad.850742
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 965

0

2

965

Yayınlar

Ehl-i Hadis Tarihinde Zâhirîlik Ayrışması ve Mâverâünnehirli İlk Zâhirîler
DOI: 10.18403/emakalat.1258354
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 356

0

356

Ebû Hanîfe Mürcie İlişkisi Tasavvurunun Tarihsel Seyri
Yayın Bilgisi: 2021 , Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.48120/oad.911187
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1186

0

1186

0

529

2

965

3. ve 4. Yüzyıllar Arası Mu‘tezile ve Mâverâünnehir Hanefîliği İlişkisi
Yayın Bilgisi: 2020 , Tokat İlmiyat Dergisi
DOI: 10.5281/zenodo.3876164
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 627

2

627

Yayınlar

Ehl-i Hadis Tarihinde Zâhirîlik Ayrışması ve Mâverâünnehirli İlk Zâhirîler
DOI: 10.18403/emakalat.1258354
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 356

1

0

356

Ebû Hanîfe Mürcie İlişkisi Tasavvurunun Tarihsel Seyri
Yayın Bilgisi: 2021 , Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.48120/oad.911187
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1186

3

0

1186

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.