ISSN: 1309-8918
e-ISSN: 1309-8918
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Dergimiz ULAKBİM TRDizin indeksine girmeye hak kazanmıştır. Makale gönderecek yazarların, etik kurul ve intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Etik kurul raporuna ilişkin forma "Etik ilkeler ve yayın politikası" sekmesinden ulaşabilirsiniz.


Uluslararası hakemli bir dergi niteliğinde olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde
eğitim alanında yapılan çalışmalara Türkçe veya İngilizce dillerinde yer verilmektedir (Bkz. Amaç ve Kapsam). Derginin hedef kitlesini, eğitim bilimcileri başlığı altında matematik ve fen eğitimi, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi, temel eğitim, bilgisayar ve öğretim teknolojileri gibi alanlarda çalışma ve eğitimlerini sürdüren araştırmacılar, öğretmenler, öğretmen adayları, bilişimciler, öğrenciler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlar oluşturmaktadır.


Araştırma Makalesi

Proje Yaklaşımı Temelli Hazırlanan Farklı Kültürleri Tanıma Etkinliklerinin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması

Araştırma Makalesi

Türkçe Dersi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Öğretmenlik Uygulaması Sürecine İlişkin Görüşleri