Cilt: 9 - Sayı: 1

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

11. KİLİS HALK KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN

Araştırma Makalesi

12. ÂŞIK ÖMER DİVANI’NA YENİ KATKILAR-III

Araştırma Makalesi

16. PROPAGANDA ÖZELİNDE GÖRSEL OLANI ELEŞTİREL OKUMAK

Araştırma Makalesi

18. İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ ÖLÇEĞİ: UYARLAMA VE UYGULAMA ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

22. ESKİ TÜRK DİNİNDE METAFİZİK VE HİKMET

Araştırma Makalesi

23. NİKAİA SUR DUVARINDA AZİZ TASVİRLİ FRESK

Araştırma Makalesi

24. MARDİN’DEKİ ARTUKLU TÜRBELERİ