İSTEM
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istem


 • Istem is journal of Necmettin Erbakan University Ahmet Kelesoglu Faculty of Theology Department of Islamic History and Arts.
 • The first issue of our journal was published in 2003 and since the 31st issue of 2018, our journal has been continuing as an e-journal.
 • It is a scientific and peer-reviewed journal published twice a year in June and December.
 • Article acceptance dates: 1 January-15 April for June issue and 1 July-15 October for December issue.
 • In our journal, copyrighted articles, translation articles (subject to permission from the author and the publisher), book introductions, symposium and meeting introductory articles are published. Manuscripts submitted to the journal should not be published elsewhere or sent for publication.
 • It is used in our journal "The Isnad Citation Style". Articles submitted to our journal without complying with the "Principles of Writing" are not considered.
 • Since December 2011, our journal has been searched by TÜBİTAK ULAKBİM TR Index Social and Humanities Database.

İSTEM

ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istem
Cover Image


 • Istem is journal of Necmettin Erbakan University Ahmet Kelesoglu Faculty of Theology Department of Islamic History and Arts.
 • The first issue of our journal was published in 2003 and since the 31st issue of 2018, our journal has been continuing as an e-journal.
 • It is a scientific and peer-reviewed journal published twice a year in June and December.
 • Article acceptance dates: 1 January-15 April for June issue and 1 July-15 October for December issue.
 • In our journal, copyrighted articles, translation articles (subject to permission from the author and the publisher), book introductions, symposium and meeting introductory articles are published. Manuscripts submitted to the journal should not be published elsewhere or sent for publication.
 • It is used in our journal "The Isnad Citation Style". Articles submitted to our journal without complying with the "Principles of Writing" are not considered.
 • Since December 2011, our journal has been searched by TÜBİTAK ULAKBİM TR Index Social and Humanities Database.
Issue 36 - Dec 31, 2020
 1. What Does History Tell Us from the Classical Period of Islam? Some Illustrative Social and Moral Examples
  Pages 199 - 214
  Ahmet Turan YÜKSEL
 2. Islamic Family As A Concept And Institution And Its Historical Epistemology
  Pages 215 - 228
  Mehmet Bahaüddin VAROL
 3. Câhiliye Bedevî Arap Zihninin Son Peygamberle İmtihanı: Uyeyne b. Hısn Örneği
  Pages 229 - 252
  Ali DADAN
 4. Cinuçen Tanrıkorur’a Âit “Kârçe-İ Nüh Felek” Eserinin Biçim Özellikleri Açısından Tahlîli
  Pages 253 - 282
  Gülçin Yahya KAÇAR, Aziz DESTEGÜL
 5. Emevîlerin İlk Mısır ve Mağrib Valisi Mesleme Bin Muhalled el-Ensârî
  Pages 283 - 304
  Murat GÖK
 6. Sabuncuoğlu Şerefeddin’in Paris Bibliotheque Nationale’de Bulunan Cerrahiyyetü’l Haniyye İsimli Eserinin Minyatür Özellikleri
  Pages 305 - 323
  Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ, Lütfiye DEPERLER MAZI
 7. Türk Din Mûsikîsi’nde Kullanılan Usûller
  Pages 325 - 346
  Sadettin Volkan KOPAR
 8. Cemil Bey’in, Hüseynî Viyolonsel Taksîminin Rehber-i Mûsikîye Göre Makam Tahlîli
  Pages 347 - 359
  Özcan ÇETİK, Mehmet GÖNÜL
 9. IX. Yüzyıl Abbâsî Dönemi Hanedan Üyesi Mûsikîşinasların Kitâbü’l-Egânî’deki Anlatımları
  Pages 361 - 388
  Sema DİNÇ
 10. ‘Alkame b. ‘Abede el-Fahl ve İki Kasidesi
  Pages 389 - 415
  Esat AYYILDIZ
 11. Osmanlı Vakfiyelerinde Hz. Muhammed’i (sav) ve Konumunu Tavsif Eden İfade Formları (Makedonya Örneği)
  Pages 417 - 438
  Hasan TELLİ
 12. Sakarya Mezar Taşlarının Yapısal ve Yerel Analizi
  Pages 439 - 456
  Oktay GÜNDOGDU, Lütfi ŞEYBAN
 13. Arkeolojik Kazı ve Temizlik Çalışmaları Sonucunda; Ba'rûr Hanı
  Pages 457 - 488
  Mustafa GÜLER
 14. Coğrafyanın Siyer Telifine Etkisi: Kelâî (ö. 634/1237) ve el-İktifâ’ Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 489 - 498
  Yakup AKYÜREK
 15. Muhtâr es-Sekafî Hareketindeki Gālî Davranışlar ve Muhtâr es-Sekafî’nin Bu Davranışlar Karşısındaki Tutumu
  Pages 499 - 520
  Yasin KURNAZ
 16. Leone Caetani’nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinin Hüseyin Câhid Tarafından Yapılan Çevirisi Üzerine Bazı Düşünceler ve Türkiye’deki Yansımaları
  Pages 521 - 540
  Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU
 17. Kubbe-i Hadrâ’nın Karamanoğlu Döneminden Günümüze Değişen Çinileri
  Pages 541 - 557
  Naci BAKIRCI
Indexes and Platforms
ORCID
Creative Commons