İSTEM
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Necmettin Erbakan University |


 • Istem Journal of Necmettin Erbakan University Ahmet Kelesoglu Faculty of Theology Department of Islamic History and Arts.
 • The first issue of our journal was published in 2003 and since the 31st issue of 2018, our journal has been continuing as an e-journal.
 • It is a scientific and peer-reviewed journal published twice a year in June and December.
 • Article acceptance dates: 1 January-15 April for June issue and 1 July-15 October for December issue.
 • In our journal, copyrighted articles, translation articles (subject to permission from the author and the publisher), book introductions, symposium and meeting introductory articles are published. Manuscripts submitted to the journal should not be published elsewhere or sent for publication.
 • It is used in our journal "The Isnad Citation Style". Articles submitted to our journal without complying with the "Principles of Publishing and Writing" are not considered.
 • Since December 2011, our journal has been searched by TÜBİTAK ULAKBİM TR Index Social and Humanities Database.

İSTEM

ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Necmettin Erbakan University |
Cover Image


 • Istem Journal of Necmettin Erbakan University Ahmet Kelesoglu Faculty of Theology Department of Islamic History and Arts.
 • The first issue of our journal was published in 2003 and since the 31st issue of 2018, our journal has been continuing as an e-journal.
 • It is a scientific and peer-reviewed journal published twice a year in June and December.
 • Article acceptance dates: 1 January-15 April for June issue and 1 July-15 October for December issue.
 • In our journal, copyrighted articles, translation articles (subject to permission from the author and the publisher), book introductions, symposium and meeting introductory articles are published. Manuscripts submitted to the journal should not be published elsewhere or sent for publication.
 • It is used in our journal "The Isnad Citation Style". Articles submitted to our journal without complying with the "Principles of Publishing and Writing" are not considered.
 • Since December 2011, our journal has been searched by TÜBİTAK ULAKBİM TR Index Social and Humanities Database.
Issue 34 - Dec 31, 2019
 1. Emeviler Döneminde Gayrimüslim İstihdamı (41-132/661-750)
  Pages 329 - 351
  Adnan Adıgüzel , Barış Çakan
 2. Şanlıurfa Müziğinde Hoyrat ve Hoyratçılık: Yaşar Özden Örneği
  Pages 353 - 362
  Mehmet Öncel
 3. Almanca Eserlere Göre Kudüs’te Kurulan Bir Hristiyan Tarikatı: Karmelitler ve Avusturya’daki Faaliyetleri
  Pages 363 - 384
  Gülşen İstek
 4. Bursalı İbrahim Râzî Divanı'ndaki Tarih Manzumeleri
  Pages 385 - 401
  Mehmet Elaldı
 5. Türk ve Arap Romanları Perspektifinde Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar
  Pages 403 - 420
  ETHEM DEMİR
 6. Cemâl-i Halvetî’nin Esrâr-ı Garîbe Adlı Mesnevisinin Halvetiyye’deki Etvâr-ı Seb’a Yazma Geleneği Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 421 - 436
  Şerife Ağarı
 7. Arakonak-Hazerşah El Yapımı Seccadeler
  Pages 437 - 457
  NEBİ BUTASIM
 8. Mağrib’in Sa’dî Sultanı Ahmed el-Mansûr Dönemi Mevlid-i Nebî Merasimleri
  Pages 459 - 475
  Zehra Gözütok Tamdoğan
 9. Geleneksel Sanatlarda Eğitim Modeli ve İcazet Geleneği
  Pages 477 - 487
  Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ
 10. Sermaye ve Mekke'nin Dahili Yapısının Gelişmesi
  Pages 489 - 506
  Selma Özülkü
 11. İslâm Tarihinde İsnâd
  Pages 507 - 525
  Sadettin Gürman
 12. Prof. Dr. Ahmet Önkal (1952-2019) -Hayatı, İlmi ve Akademik Çalışmaları-
  Pages 527 - 534
  İSMAİL HAKKI ATÇEKEN
 13. Kadim Dostum Ahmet Önkal Bey
  Pages 535 - 541
  Mehmet Ali Kapar
 14. Ahmet Önkal Abi
  Pages 543 - 544
  Bilal Saklan
 15. Hocam Prof. Dr. Ahmet Önkal
  Pages 545 - 556
  Adnan Demircan
 16. Merhûm Prof.Dr. Ahmet Önkal (1952-2019) Hocam
  Pages 557 - 565
  İSMAİL HAKKI ATÇEKEN
 17. Rasûlü Ekrem (Sav.)’e Vâris Olabilmek Merhûm Prof.Dr. Ahmet Önkal Anısına
  Pages 567 - 582
  M.BAHAÜDDİN VAROL
 18. Merhum Prof.Dr.Ahmet Önkal Hocam
  Pages 583 - 584
  Ahmet Turan Yüksel
 19. Hocam Prof.Dr. Ahmet Önkal
  Pages 585 - 590
  Ali Dadan
 20. Ahmet Önkal Hocamızın Ardından
  Pages 591 - 593
  Ramazan Altıntaş
 21. Dünya Penceresinden Bakıp Giden Ahmet Önkal
  Pages 595 - 598
  Mehmet Seker
 22. Merhum Ahmet Önkal Hoca Hakkında Birkaç Söz
  Pages 599 - 605
  Hüseyin Algül
 23. Muhterem Hocam Prof. Dr. Ahmet Önkal
  Pages 607 - 616
  Maşide Kamit
 24. Ahmet Önkal Demek
  Pages 617 - 618
  AHMET YAMAN
 25. Hep Kal Hocam Yüreklerde
  Pages 619 - 623
  Ahmet Güzel
 26. Siyeri Bana Sevdiren, İslam Tarihçisi Olma Vesilem Hocam
  Pages 625 - 627
  Mithat ESER
 27. Muhterem Hocam: Prof.Dr. Ahmet Önkal’ın Ardından…
  Pages 629 - 632
  Mehmet Şimşir
 28. Hocam Prof. Dr. Ahmet Önkal
  Pages 633 - 634
  Mehmet Nadir ÖZDEMİR
 29. Prof. Dr. Ahmet Önkal Hocamın Ardından
  Pages 635 - 655
  Fatih Erkoçoğlu
 30. The Caliphate, UK, 2016, Pelican Books, XXIX + 412 Sayfa, ISBN: 978-0-141-98140-6, Hugh Kennedy
  Pages 657 - 661
  ÖZNUR ÖZDEMİR
 31. Türk İslam Edebiyatı Bilay Yayınları, Ankara, 2018, 255 s., Prof. Dr. Hikmet ATİK
  Pages 663 - 666
  Abdullah Muaz Güven
Indexes and Platforms