RumeliDE Journal of Language and Literature Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/


RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The language of publication is Turkish; However, articles in English, French, German, Italian, Spanish (languages with Latin writing system), Russian, Bulgarian, Serbian (languages with Cyrillic writing system), Arabic and Persian (languages with Arabic writing system) are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published twice a year (October-April) in electronic format (www.rumelide.com) and in print. In addition, special numbers can also be published at intervals.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Cover Image


RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The language of publication is Turkish; However, articles in English, French, German, Italian, Spanish (languages with Latin writing system), Russian, Bulgarian, Serbian (languages with Cyrillic writing system), Arabic and Persian (languages with Arabic writing system) are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published twice a year (October-April) in electronic format (www.rumelide.com) and in print. In addition, special numbers can also be published at intervals.

RumeliDE.S7 (October) Thanks to Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR: Special Issue Last Issue
Issue Ö7 - Oct 21, 2020
 1. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi okuma kitaplarının etkinlikler, basit zamanlar, birleşik çekimler ve ek fiil kullanımı açısından incelenmesi
  Pages 1 - 14
  Seda KAYA , Salih Kürşad DOLUNAY
 2. Kadem Kaynaa romanının söz varlığı üzerine bir değerlendirme
  Pages 15 - 38
  Ceyda ERDİN , Levent DOĞAN
 3. Kırgızistan’da orta öğretim edebiyat kitaplarında millî bilinç
  Pages 39 - 44
  Akartürk KARAHAN , Sibel BARCIN
 4. Öğretim elemanlarının “topluluk karşısında konuşma becerileri” üzerine bir değerlendirme
  Pages 45 - 58
  Kürşad KARA
 5. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Gazi Üniversitesi B1 Seviyesi Ders Kitabı dinleme bölümünün incelenmesi
  Pages 59 - 79
  Mesut GÜN , Medine BAKIRDÖĞEN
 6. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ders kitapları hakkındaki görüş ve önerileri (İstanbul Türkçe Öğrenim Seti)
  Pages 80 - 91
  Ahmet Zeki GÜVEN , Uğur ÖZBİLEN
 7. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen Türk dili derslerinin değerlendirilmesi: nitel bir araştırma
  Pages 92 - 110
  Ömer ÖZER , Yunus Emre ÇEKİCİ
 8. Türk runik metinleri ile Nogay Türkçesinin ortak söz varlığı
  Pages 111 - 151
  Süleyman Hilmi KIZILDAĞ
 9. B1 düzeyi ders materyallerinin söz varlığının ve B1 düzeyi öğrencilerin yazılı söz varlığının çeşitli değişkenler açısından derlem tabanlı incelenmesi
  Pages 152 - 171
  Ramazan ŞİMŞEK
 10. Ortaokul öğrencilerinin kullandığı argo kelimeler çerçevesinden dil ahlakına genel bir bakış
  Pages 172 - 191
  Neslihan KARAKUŞ , Mehmet Önder KARACAOĞLU , Murat KETEN
 11. Toplum içerisinde söyleme dönüşen dilde değer değişimleri
  Pages 192 - 205
  Ebubekir BOZAVLI
 12. Budist Uygurlarda Yétiken Takımyıldızı inancı
  Pages 206 - 223
  Hasan İSİ
 13. Eş anlamlı kelime öğretimi açısından Fakir Baykurt’un Eşekli Kütüphaneci romanı
  Pages 224 - 236
  İ̇smail ÇOBAN , Faruk POLATCAN
 14. Ünlüler ile ilgili kuramlar çerçevesinde Türkçedeki ünlüler
  Pages 237 - 252
  Gönül ERDEM NAS
 15. Ötekiler ve uyanış: Ömer Seyfettin’in Ashab-ı Kehfimiz Hikâyesi ve E. M. Forster’ın A Passage to India Romanı
  Pages 253 - 263
  Abdullah Nejat TÖNGÜR
 16. Bir edebî tenkit örneği olarak Selim İleri’nin “Seni Çok Özledim” adlı eseri
  Pages 264 - 271
  Funda ÇAPAN ÖZDEMİR
 17. Eleştirel gerçekçilik bağlamında Tevfik Fikret şiirine bakış
  Pages 272 - 279
  Secaattin TURAL
 18. Büyük Mecmua’da savaş sonrasını konu alan şiir ve nesirler
  Pages 280 - 297
  Esat CAN
 19. Kadına yüklenen misyonlar bağlamında Aydemir romanı
  Pages 298 - 314
  Gaye Belkız YETER ŞAHİN , Selin Cansu YETER
 20. Çocuk kitaplarının taşıması gereken özellikler: Cemil Kavukçu’nun Bir Öykü Yazalım Mı? ve Masal Anlatma Oyunu adlı eserlerine eleştirel bir bakış
  Pages 315 - 340
  İ̇lker AYDIN , Merve UZUN
 21. Bî‘at-nâme türüne bir örnek: Nakşî İbrahim Efendi’nin Bî‘at-nâme’si
  Pages 341 - 356
  İ̇smail YILDIRIM
 22. Hamza-nāme’nin 72. cildi’nde kullanılan ikilemeler
  Pages 357 - 366
  Osman TÜRK
 23. Edebî bir tür olarak falnâme ve mensûr bir Kur'ân falı örneği
  Pages 367 - 379
  Semih YEŞİLBAĞ
 24. XV. yüzyılda bir iskân metodu olarak mezralarda şenlendirme: Şumnu örneği (Mezralar: üzerinde son bulan yaşamın kalan izleri mi yoksa yeni başlayacak hayatın ilk adımları mı?)
  Pages 380 - 390
  Senem KARAGÖZ
 25. Kemāl Paşa-zāde’nin Āh-nāme’si
  Pages 391 - 399
  Ömer ZÜLFE
 26. Seyyid Yahyâ Vâkıf (ö. 1738)’ın şiirleri
  Pages 400 - 438
  Fatih BAŞPINAR , Sema ERDOĞDU
 27. Küçük Hâfız Mustafa Efendi’nin Sofyalı Süleyman Rüsûhî’nin şiirine yazdığı şerh: Şerh-i Kasîde-i Rüsûhî
  Pages 439 - 454
  Erdoğan TAŞTAN
 28. Unfinished song in teacher education: The Village Institutes experience in Turkey
  Pages 455 - 467
  Arzu EKOÇ
 29. Almancadaki ikili Ad+Ad Birleşimlerinde önekimsiler
  Pages 468 - 476
  Neriman NACAK
 30. تقييم مهارات التفاعل الشفوي في مواقع تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها
  Pages 477 - 503
  İ̇brahim MANSUR
 31. المرأة المأزومة وجوديا في روايات نوال السعداوي
  Pages 504 - 520
  Malek Hassan Mahmoud ABDUL QADER
 32. خالد سعود الزيد؛ حياته، شخصيته الأدبية، وأعماله
  Pages 521 - 533
  Leyla YAKUPOĞLU BORAN
 33. Annie Ernaux’da “Ruhun Tutkuları” ya da “Tutkunun Ruhu”
  Pages 534 - 540
  Fatma KABA
 34. Yabancı dil Fransızca öğretimi ders kitabı “Le Nouveau Taxi 1”de A 1 düzeyi kültürel öğelerin sunumu
  Pages 541 - 556
  Deniz DEMİRKAN
 35. La motivation et le rôle « motivateur » de l’enseignant de FLE
  Pages 557 - 572
  İ̇rem ONURSAL AYIRIR , Yıldız FAKIOĞLU GÖKDUMAN
 36. Troubling the realm of estrangement: A comparative analysis of the Docile and the Resistant body in Giuseppe Pitré’s Catarina the Wise and Jeanne Marie Le Prince De Beaumont’s Beauty and the Beast
  Pages 573 - 587
  Esin KUMLU
 37. “Terrible intimacy:” Modernist destruction and recreation in Williams’s poetics
  Pages 588 - 609
  Burcu GÜRSEL
 38. Творчество Чехова и Булгакова в пространстве медицинского дискурса
  Pages 610 - 616
  Mehmet ÖZBERK
 39. Culture specific items in literary texts and their translation based on “foreignization” and “domestication” strategies
  Pages 617 - 653
  Mesut KULELİ
 40. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur adlı eserin Osmanlı Türkçesi (yeniden) çevirileri üzerine betimleyici bir çalışma
  Pages 654 - 682
  Gülay GÜLER , Ayşe Banu KARADAĞ
 41. Terminology training at translation and interpreting departments in Turkey and beyond
  Pages 683 - 701
  Dilber ZEYTİNKAYA , Füsun SARAÇ
 42. “Görünmez”i “görünür” yapmak: bir uzman olarak diliçi çevirmen
  Pages 702 - 722
  Safiye Gül AVCI SOLMAZ
Indexes and Platforms