ISSN: 2148-7782
e-ISSN: 2148-9599
Founded: 2014
Period: Bimonthly
Publisher: Yakup YILMAZ
Cover Image
       

RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The language of publication is Turkish; However, articles in English, French, German, Italian, Spanish (languages with Latin writing system), Russian, Bulgarian, Serbian (languages with Cyrillic writing system), Arabic and Persian (languages with Arabic writing system) are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published six a year (February-April-June-August-October-December) in electronic format (www.rumelide.com). In addition, special numbers can also be published at intervals.

2022 - Issue: 29

Research Article

1. Dezavantajlı grupların Türkçe ders kitaplarında temsili

Research Article

4. Çağatayca pūye urmak fiili üzerine etimolojik bir deneme

Research Article

5. Dil yozlaşmasının ‘failleri’: Bir söylem analizi

Research Article

6. Azerbaycan Türkçesinde duygu fiillerinin anlam bilimsel yapı görünümleri

Research Article

7. Cumhuriyet dönemi Türk dili politikaları

Research Article

13. BİLSEM sınıf öğretmenliği çerçeve programının yaratıcı düşünme becerileri bağlamında değerlendirilmesi

Research Article

14. Ortaokul öğrencilerinin kök değerler hakkındaki metaforik algıları

Research Article

16. How can Lesson Study Model be used in special education?

Research Article

20. Uzam ve değerbilim

Research Article

22. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ndan Korporatist Bir Ütopya: Ankara

Research Article

23. Çocuk edebiyatının başlangıcına dair bir değerlendirme

Research Article

24. Mimetik teori ve sinema: Tutku Oyunları filminde arzu ve nefret

Research Article

26. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında ikilemeler

Research Article

33. 16. Yüzyıl şairlerinden Zaîfî’nin Münşeât’ı

Research Article

34. Edebiyata yansımalarıyla Ermeni Diasporasının kültürel kimliği

Research Article

35. Halk türkülerinde saklanan hayatlar: Kadın ağzı türküleri

Research Article

38. Özetleme becerisiyle ilgili araştırmalar

Research Article

39. Repräsentanz der Sitten und Bräuche in der deutsch-türkischen Literatur

Research Article

40. The use of meta language in the humor

Research Article

45. Arapça Yabancı Dil Testinde (YDT) Eşdizim: Tespit ve öneriler

Research Article

59. Determining the role of digital literacy in EFL teaching concerning the views of Turkish EFL Teachers

Research Article

60. Rus edebiyatında Kafkas esiri konusunun tarihsel tipolojisi üzerine

Research Article

62. Lehçe ön ekli fiillerin işlevi

Research Article

66. Çocuklar için çizgi romanla tarih anlatısı, çevirisi ve eleştirisi

Research Article

68. Çeviribilimin penceresinden yeniden çevrimler

Research Article

69. Yeniden çeviride intihal bağlamında Ses ve Öfke

Research Article

71. Çeviriye kültürel ve hermeneutik bir yaklaşım