ISSN: 2148-7782
e-ISSN: 2148-9599
Founded: 2014
Period: Bimonthly
Publisher: Yakup YILMAZ
Cover Image
       

RumeliDE Journal of Language and Literature Research began publication in 2014 in the field of language, literature, folklore, culture, translation, language and literature education; Academic, scientific and research-based articles. It is an internationally vigorous, open-access journal. The language of publication is Turkish; However, articles in English, French, German, Italian, Spanish (languages with Latin writing system), Russian, Bulgarian, Serbian (languages with Cyrillic writing system), Arabic and Persian (languages with Arabic writing system) are also accepted. It is scanned in the Social Sciences index. It is published six a year (February-April-June-August-October-December) in electronic format (www.rumelide.com). In addition, special numbers can also be published at intervals.

2021 - Issue: 25

Research Article

1. Türkçe eğitimi açısından Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

Research Article

2. Anlatıcı kavramının ortaokul Türkçe ders kitaplarına yansımaları

Research Article

3. Bir yanlış çözümlemesi araştırması: Yabancı öğreniciler neyi yanlış yazıyor?

Research Article

8. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kavram haritaları kullanımının başarıya etkisi

Research Article

11. Sözlü tarih ve tarih yazımındaki değişim

Research Article

13. Kitab-ı Eklesiyastikus’ta geçen deyimler üzerine bir inceleme

Research Article

16. Olduğu gibi yapısının düşündürdükleri

Research Article

20. Tuvacanın biçimsel ses bilimi üzerine

Research Article

23. Dîvân-ı Mesâbîh adlı eserde birleşik fiiller

Research Article

27. Garip Poetikası ekseninde Orhan Veli şiirinde şairanelik ve eda sorunu

Research Article

28. Yaşar Kemal’in öykülerinde değerler

Research Article

32. Âşık Dursun Yeşiloğlu’nun şiirlerinde nasihat (Öğütleme)

Research Article

33. Şiddet ögeleri bağlamında “Don Kişot” romanı

Research Article

35. Eğitim teknolojilerinin otizmde kullanımına dil ve konuşma terapistleri nasıl bakıyor?

Research Article

36. Çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından incelenmesi

Research Article

47. Türkçe Sözlük’te Arapça kelimelerle kurulan birleşik sözlerin tasnifi

Research Article

48. Şanlıurfa’da konuşulan Arapçanın dil ve üslup özellikleri

Research Article

50. “el-Tantûriyye” romanındaki kültürel ögelerin çevirisi üzerine bir inceleme

Research Article

58. Investigation of contemporary instruction modes in EFL teaching: blended learning & flipped classroom

Research Article

61. Karşılaştırmalı edebiyatın yabancı dil öğretimine etkisi

Research Article

64. Evaluation of disability in Carson McCullers' The Ballad of the Sad Café

Research Article

65. A different perspective on the foreign: Murat Belge

Research Article

66. Defence mechanisms in literature: Wuthering Heights and Yeryüzünde bir Melek

Research Article

68. Unravelling the beliefs and practices of EFL teachers related to corrective feedback in Turkey

Research Article

69. William Blake’in Yankıyan Yeşillik adlı eserinde romantik öğeler

Research Article

72. Symbolisation of memory and space in Kamile Shamsie’s Burnt Shadows

Research Article

77. Türkiye’deki çeviri konulu tezler üzerine tematik bir inceleme (1985-2020)

Research Article

79. Postmodernizm ve çeviri: Postmodern söylem içerisinde çevrilemezlik kavramı

Research Article

80. Bir uzmanlık alanı olarak tıp çevirisi dersinin çeviri eğitimindeki yeri