Special Issue

Volume: 6 Issue: 4, 11/11/19

Year: 2019

Articles

Research Article

5. Konka bulloza tiplerinin maksiller sinüs patolojileri ile ilişkisi

Research Article

9. Kayseri ili popülasyonunda diş anomalileri ve konjenital diş eksiklikleri prevalansı

Research Article

16. Mental foramenin mandibular kemikle ilişkisinin ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Research Article

18. Tanıda sadece panoramik radyografi ne kadar güvenli?

Case Report

21. Oral skuamoz hücreli karsinoma: 5 Olgu sunumu

Research Article

22. Frontal sinüs boyutlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Research Article

27. Türk popülasyonunda stafne kemik kisti prevalansı: Retrospektif çalışma

Research Article

28. Oral epitel dokularda panoramik radyografinin genotoksik etkileri

Research Article

29. Obstrüktif uyku apnesi hastaları ve sağlıklı bireylerde genial tüberküllerin KIBT ile karşılaştırılması

Research Article

31. Kondiler değişikliklerin panoramik radyografi ile incelenmesi

Research Article

35. Evaluation of Rosenmuller Fossa with cone beam computed tomography: A retrospective radio-anatomical study

Research Article

36. Bifosfonat kullanan hastaların mandibular kemik yapısının fraktal analiz ile incelenmesi

Case Report

37. İkiz dişler; füzyon ve geminasyon: Vaka serisi

Research Article

38. Dijital panoramik radyograflarda çekim sırasında yapılan hatalar

Research Article

43. Retrospective analysis of the incidence of intracranial physiological calcifications with cone beam computed tomography

Research Article

47. Mandibular üçüncü molar dişlerin inferior alveoler kanalla ilişkisinin KIBT ile değerlendirilmesi

Research Article

53. Maksilla ve mandibulada izlenen santral ameloblastomaların histopatolojik ve radyografik özelliklerinin değerlendirilmesi: Vaka serisi

Research Article

58. Kayseri ili pediatrik hasta popülasyonunda üçüncü molar diş eksikliğinin prevalansının incelenmesi

Case Report

60. Semento-osseöz displazi: Vaka serisi

Research Article

61. Periodontitis ile ilişkili trabeküler kemik değişikliklerinin fraktal analiz ile incelenmesi

Case Report

64. Orofasiyal bölgeyi etkileyen sendromlar: Vaka serisi

Research Article

67. Endodontik tedavi başarı oranının periapikal radyografda incelenmesi

Case Report

70. Florid cemento osseous dysplasia and dentygerous cyst in a patient with apert syndrome: A case report

Research Article

71. Dental malformasyonlu bir grup olgunun KIBT ile değerlendirilmesi: Pilot çalışma

Research Article

72. Sella Tursika köprüsü ve Angle malokluzyon ilişkisi

Research Article

74. Oral mukoza biyopsilerinin retrospektif olarak incelenmesi

Research Article

79. Orta Ege popülasyonunda transmigre kanin insidansının ve radyografik özelliklerinin değerlendirilmesi

Research Article

81. Gömülü üçüncü molar dişlerin ikinci molar dişlere etkisinin KIBT ile değerlendirilmesi