Konular

• İlahiyat
• İslam Tarihi ve Sanatları


Makaleler


C. KARA
Âmir eş-Şa‘bî’nin Siyer Kaynaklarındaki Rivayetlerinin Muhteva Açısından Değerlendirilmesi, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
C. KARA
Emevî Ailesine Mensup Valilerden Bişr b. Mervân ve Yönetimi, BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
C. KARA
Jenerik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
C. KARA
Editörden, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
C. KARA
Yayın Esasları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
C. KARA
Yayın Esasları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
C. KARA
Jenerik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
C. KARA
Editörden, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
C. KARA
Editörden, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
C. KARA
Jenerik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
C. KARA
Yayın Esasları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
C. KARA
İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Bir Kültür Merkezi: Cüreş, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2015)
C. KARA
1950’ye Kadar Gerede’de Dinî ve Sosyal Hayat, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2014)
C. KARA
İslâm Coğrafyasında Mecûsîler (Emevîlerin Sonuna Kadar), Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2013)