Sayı: 67, 31.01.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Sehl-i Mümteni Estetiği

Araştırma Makalesi

3. XIX. Yüzyıl Şairi Muhît ve Şiirleri

Araştırma Makalesi

8. Kâtibî (Seydî Ali Reis) ve Dîvânı

Araştırma Makalesi

14. Kazak Türklerinde “Kadın” Kişi Adları

Araştırma Makalesi

16. Şairin Sesi: Rabındranath Tagore

Araştırma Makalesi

20. Nadir Şah’ın Afganistan Seferi ve Burada Kurduğu Düzen