Cilt: 10 Sayı: 2, 30.09.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Ulusal ve uluslararası birçok indekste taranan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi iletişim alanına bilimsel katkıda bulunmayı ve böylece bilimsel alanın gelişimini sağlamayı amaç edinmektedir. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine ulaştırılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır.

 MAKALE YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Sayın yazarlarımız,  Mart 2023 11. Cilt 1. sayımız için makale kabul sürecimiz 15 Ekim'de başlayacaktır. Yeterli makale sayısına ulaşana kadar sistemimiz açık kalacaktır. Makale kabul sistemi kapandıktan sonra hiçbir şeklide makale kabul edilmeyecektir. Çalışmalarınız yazım ve yayın kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. Yazım ve yayın kurallarımıza uymayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Editörlerin yazım ve yayın kurallarına uymayan makaleyi reddetme hakkı bulunmaktadır.  Yazım kurallarımızda ve şablonumuzda bazı değişiklikler olmuştur. Lütfen yazım kuralları şablonunu inceleyiniz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

1. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, iletişim bilimleri ile ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makalelerin  yer aldığı akademik ve hakemli bir dergidir. Kısa adı “e-gifder”dir.
2. e-gifder Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir.

4. Derginin her bir sayısında, lisansüstü tezlerden üretilmiş  en fazla 5 çalışmaya yer verilecektir (Lisanüstü tezlerden üretilmiş makale başvurularından bu sayı dikkate alınacaktır) Daha fazla çalışma gönderilmesi halinde çalışmalar derginin ilerleyen sayılarında yayınlanmak üzere değerlendirilebilir (Bu konuda editörler ile iletişime geçebilirsiniz)


5.  Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır. İki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu belirleyici nitelik taşır.
6. Dergimize gönderilen bir eserin ilgili sayıda yayınlanması veya yayınlanması tamamen editörlerin tasarrufundadır. Editörler gerek gördükleri hallerde süreçleri tamamlanmış eserleri sonraki sayılarda yayınlama tasarrufuna sahiptirler. Yazar, bu dergiye çalışmasını göndermekle bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.
7. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Ancak, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
8. Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazılar, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmeli, dergipark sayfasından gönderiler gerçekleştirilmelidir.
9. Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri " formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, iletişim bilgileri (e-mail ve telefon numarası zorunludur) ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir.
10. Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, egifder’e aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
11. Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.
12. Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak 1.yazara bildirilir. 
13. Yayınlanmak üzere e-gifder’e gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra incelemesi için hakemlere gönderilir. Hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.
14. Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmeyecek. İlgili çalışmanın hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da çalışma ile ilgili bilgiler eklenecektir. Çalışmanın tez özeti, sunulmuş bir bildiri vs. olması durumunda editör mesajla bilgilendirilmelidir.
15. Yüksek lisans ve Doktora tez özetleri ve tezden türetilen tüm eserler hakem sürecine tabi tutulacaktır.
16. Makale gönderimi esnasında yazar ya da yazarlar için özgeçmiş hazırlanmalı (word ya da pdf) ve ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir.
17. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. İlgili bilgiler, hakem süreçlerinin tamamlanmasından sonra şablondaki dipnot kısmında belirtildiği yere eklenecektir.

18. Etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda sorumlu yazarın bir word dosyasına "Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi kapsamında değerlendirilmek üzere göndermiş olduğum/olduğumuz '..................' başlıklı bu çalışma etik kurul izni gerektirmemektedir." ifadesini ekleyip imzalayarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.
19. Tüm çalışmalar için İntihal raporu gereklidir. Benzerlik oranı en fazla %20 oranında olmalıdır. Kaynakça dahil edilmeden rapor alınmalıdır. 

20. a) Tek yazarlı çalışmalarda aşağıdaki iki maddeye yönelik açıklama yapılması ve belgenin yazar tarafından imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

- Destekleyen Kurum / Kuruluşlar:

- Çıkar Çatışması:

b) İki ya da daha fazla yazarlı çalışmalarda ise aşağıdaki üç maddeye yönelik açıklama yapılması ve belgenin tüm yazarlar veya sorumlu yazar tarafından imzalanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

- Araştırmacı Katkı Oranı:

- Destekleyen Kurum / Kuruluşlar:

- Çıkar Çatışması:


METİN BİR PLAN DÂHİLİNDE; AŞAĞIDAKİ GİBİ HAZIRLANMALIDIR VE ANA METİNDE YER ALAN BAŞLIKLAR NUMARALANDIRILMALIDIR.
(Not: Anlaşılmayan Noktalarda Yazım Şablonundan Yararlanabilirsiniz)

TÜRKÇE MAKALE BAŞLIĞI
ÖZ
(En az 150, en fazla 250 kelime 9 punto, iki yana yaslı)

Anahtar Kelimeler…………………(9 punto ve 3-5 kelime arasında olmalı)
İKİNCİ DİLDEKİ MAKALE BAŞLIĞI
ABSTRACT
(En az 150, en fazla 250 kelime 9 punto)

Keywords …………………(9 punto ve 3-5 kelime arasında olmalı)

GİRİŞ
1. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (Birinci Başlık)
Ana Metin
1.1. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (Alt Başlık)
2. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (İkinci Başlık)
2.1. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem (İkinci Başlığın Alt Başlığı vs)
.
.
.
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER

• Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle bold (koyu) ve ortalı olarak 12 punto, alt başlıkları ise yalnızca ilk harf büyük olmak üzere küçük harflerle sola yaslı 12 punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın hemen altına sağa yaslı olarak 12 punto bold olarak dipnot şeklinde (Örneğin; Ersin DİKER) yazılmalı; yazar birden fazla ise adları alt alta gelecek şekilde ve sıra numarası birbirini takip edecek şekilde yazılmalıdır (Makale sisteme ilk yüklendiğinde yazar bilgilerine yer verilmemelidir. Makale yayın aşamasına geçtikten sonra yazar bilgileri, yazarlar tarafından yazılması için tekrar yazara gönderilecektir)  Ayrıcı yazarın veya yazarların akademik ünvanı, görev yeri, e-posta adresi ve ORCID bilgileri sayfanın altında dipnot şeklinde 10 punto ile gösterilmelidir. Bu bigilerin nasıl yazılacağını makale şablonumuzdan görebilirsiniz. (Örneğin; Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, ersindiker@gumushane.edu.tr, ORCID: 0000.0000.0000.000x)
• Bütün yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve İngilizce özet verilmelidir.
• Özetler 9 punto ile yazılmış ve en az 150, en fazla 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. “ÖZ” ve “ABSTRACT” başlığı ortalanarak bold (koyu) ve 12 punto ile yazılmalıdır. Yazı başka bir dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri yer almalıdır. Özetler, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonucu ve orjinalliği gibi konularda kısaca bilgileri içermelidir.
• Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 kağıdı boyutunda, başlıklar 'Calibri' yazı stili, metin ise “Times New Roman” yazı stili, iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı ve12 punto ile Word programında yazılmalıdır. Paragraf aralığı önce 0nk, sonra 6nk olmalıdır.
• Yazıda paragraflar, girintili (1,25 cm) olmalıdır.
• Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.
• Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmelidir. Ayrıca şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil ve tablolara ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmeli. Bunun yanında, şekil ve tabloya ait başlıklar (isim) ise 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve ',Calibri' yazı stili ile ortalı olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinler 12 punto ile (gerektiğinde 9 puntoya kadar düşürülebilir) ve 'Calibri' yazı stili olarak yazılmalıdır. Tablo içi metinlerde paragraf aralığı önce 0nk, sonra 0nk ve 1 satır aralığında olmalıdır.
• Yazılar; şekil, resim, grafik ve tablolar dahil 30 sayfayı geçmemelidir.
• Sayfa düzeni, üst 3,5 cm, sol 3,5 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm boşluk bırakarak oluşturulmalıdır.

Kaynakların Gösterilmesi
• Kaynaklar metin içerisinde parantez arasında sırasıyla yazar soyadları, tarih, sayfa numarası yazılarak verilmelidir.
• Yazar adı ve tarih bilgileri anlatımda geçiyorsa parantez içinde yinelenmemelidir.
• 3 veya daha çok yazar isimli yazılarda “vd” kısaltması kullanılmalıdır.
• Metin içerisinde aynı konuya ait gönderme yapılan kaynaklar birden fazla ise, noktalı virgülle ayrılmalıdır.
• Eğer, yazarın ayın yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılarak, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c,…” İbareleri kullanılmalıdır.
• Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve sol 1 cm içeriden olmak üzere blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
• Tüzel kişiler tarafından yazılmış eserlerde tüzel kişi adı çok uzun ise veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk atıftan sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılması düşünülüyorsa ilk atıfta kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında tırnak içinde kısaltması verilmelidir. Daha sonraki atıflarda sadece kısaltma kullanılmalıdır.
• Aynı anda birden fazla esere gönderme yapılmak istenirse, hepsi tek bir parantez içinde, birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilmelidir. Parantez içinde yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenmelidir.
• Aynı yazarın birden fazla eserine aynı anda atıf yapılacaksa yazar yinelenmeksizin tarih sırası küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.
• Eserin yayın tarihi belli değilse, göndermede tarih yok anlamına gelen “t.y” kısaltılması kullanılmalıdır.
• Kaynakçalar, asılı olarak 1,25 değeri ölçüsünde olmalıdır.

Metin içerisinde kaynak gösterimi ile ilgili bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;
..........(Gülsoy, 1999: 158). : tek yazarlı kaynak gösterimi.
……..(Kocabaş ve Elden, 2001: 18). : iki yazarlı yayınların kaynak gösterimi.
……..(Birlik, 2002a: 32, 2002b: 112). : aynı yazarın aynı yıldaki birden fazla yayınının kaynak gösterimi.
……..(Elden, 2003: 38; Elden, 2009: 205).: aynı yazarın ayrı yayınlarının kaynak gösterimi
……..(Kara vd., 1991: 28). : ikiden fazla yazarlara ait yayınların kaynak gösterimi
……..(Karaçor, 2007: 43; Tayfur, 2008: 151). : Aynı konuya ait gönderme yapılan birden fazla kaynağın gösterimi
……..(Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, 2010). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan yayınların kaynak gösterimi
……..(http://www.pazarlamadunyasi.com.). : internet kaynağının gösterilmesi
……..(Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).: yazarı belli olmayan kaynağın gösterimi
……..(Kültür ve Turizm Bakanığı, 2008: 151). : tüzel kişi tarafından yazılmış eserin gösterilmesi.
……..(N. Bostancı ile kişisel iletişim, 22 Haziran 2010). : Görüşme kaynağın gösterilmesi.
.......(Efe 2011'den Akt., Güllüpunar, 2016: 156). : Aktaran şeklindeki kaynağın gösterilmesi.
Yukarıda metin içerisindeki kaynak gösterimleri, yazım dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dile yazılan makalelerdeki kaynak gösterimlerinde kullanılan bağlaçlar, yazım dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynak gösterimi dışında yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ
Not 1. Yazım kurullarımızda eserler türüne göre ayrılmamaktadır. Tüm eserler (kitap, makale vs.) harf sırasına göre ayrım yapılmadan verilmelidir.
Not 2. Aşağıda yer alan örneklendirme sadece kaynakların gösteriminin açıklamasını amaçlamaktadır.

Kitaplar:
AVŞAR, Zakir ve ELDEN Müge (2004). Reklam Ve Reklam Mevzuatı, Ankara: RTÜK Yayınları.
ELDEN, Müge; ULUKÖK, Özkan; YEYGEL, Sinem (2005). Şimdi Reklamlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
FORCEVİLLE, Charles (1996). Pictorial Metaphor in Advertising, London: Routledge.
GERAY, Haluk (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Çeviri Kitaplar:
SULLIVAN, Luke (2000). Satan Reklam Yaratmak, (Çev: Sevtap Yaman), Ankara: MediaCat Kitapları.
Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale)
BAKAN, Ömer (2008). Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet, (Editörler), Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan. Halkla İlişkiler, Konya: Tablet Yayınları, s.373-389.
Makaleler:
BATI, Uğur (2005). “Bir Anlam Yaratma Süreci ve İdeolojik Yapı Olarak Reklamların Göstergebilimsel Bir Bakış Açısıyla Çözümlenmesi”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (2), s.175-190. (Not; 29(2): cilt ve sayıyı ifade eder. Sadece cilt ya da sayı olduğunda parantez olmadan ilgili bilgi yazılır. örn. "Sosyal Bilimler Dergisi, 2, ....")
MCQUARRİE, Edward (1996) “Figures of Rhetoric in Advertising Language” Journal of Consumer Research. 22, p.424-438.
Tezler:
GÜLLÜPUNAR, Hasan (2010). Seçmen Tercihi Bakımından Aday İmajı: Konya 2009 Yerel Seçimleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
Bildiriler:
TARHAN, Ahmet (2006). "Turistik Tanıtma Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Tanıtma Tekerleği", I. Uluslar arası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 47-57 Mayıs 2006, Konya.
İnternet:

ACEMOGLU, Daron ve JOHNSON Simon (2006). Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, http:// www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI; (2006), ''Kamu Borç Yönetimi Raporu'', http://www.hazine.Gov. tr/duyuru/basin KBYR.Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
REKABET KURUMU, http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005.
TİGREL, Ali; ''Timetable: What will Happen and When,'' http://europa.eu. int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.

Yayın Etiği

• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide iletişim bilimleri alanıyla ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makaleler yayımlanmaktadır. Akademik ve hakemli bir dergi olan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisinin kısa adı “e-gifder”dir.
• Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Bu konudaki etik ihlal veya sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Ancak yazının kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir. Bu gibi durumlar, yazım kurallarındaki gibi dipnotta belirtilmelidir ve bu konu yazarların sorumluluğundadır. Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz.
• Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu veya editör kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak veya gerekli görmeleri halinde yayın kabulü sürecini sonlandırabilir veya başlatabilir.
• Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır. İki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu belirleyici nitelik taşır. Ancak baş editör, eserin yayımlanması veya yayımlanmaması konusunda ön inceleme aşamasından düzenleme aşamasına kadar tüm süreçlerde, bilimsel etik ilkelere uygun olarak gerekçesini belirtmek koşuyla her türlü tasarruf hakkına sahiptir. E-gifder’e çalışmasını gönderen her yazar veya eser sahibi, bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.
• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergis’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine (e-gifder’e) gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.
• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder) dergiye gönderilen makaleler ve bu kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir.
• Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine aittir. Bir eserin telif hakları, çalışmanın dergi sistemine yüklenmesinden itibaren e-gifder’e devredilmiş olur. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
• Aşağıda dergi editörlerinin, hakemlerin ve yazarların etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır.


Baş Editör ve Editör Yardımcıları Etik Sorumlulukları• Dergiye gönderilen bir makalenin ilgili sayıda yayınlanması veya yayınlanması tamamen baş editörün tasarrufundadır. Baş editörler gerek gördükleri hallerde süreçleri tamamlanmış makaleleri sonraki sayılarda yayınlama tasarrufuna sahiptirler. Yazarlar, bu dergiye makalesini göndermekle bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.
• Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak birinci yazara bildirilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri esaslarına göre hazırlanmış çok başarılı çalışmalar baş editör kararıyla da yayınlanabilir.
• Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makale önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra değerlendirilmesi için hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksiklikleri giderilmiş makaleler yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.
• Editörler, yazarların, hakemlerin, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalenin özgün değeri, iletişim bilimi alanına katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvuru yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı ve derginin yayın ve yazım kurallarına uygun olduğu sürece ön değerlendirme aşamasına alır. Ön değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü düzeltmeler için yazarla iletişime geçer ve makale değerlendirmeye alınmadan önce gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir.
• Baş editörler, başvuru yapılan makalenin iletişim bilimleri alanına girmemesi, bilimsel yazım ve yayın esaslarına uymaması, makalenin özgün değerinin olmaması, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliğinin yeterli olmaması, anlatımın açıklığının olmaması ve derginin amaç ve kapsamına uymaması durumunda makaleyi reddedebilir.
• Editörler olumlu hakem önerilerine göz önünde bulundururlar.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, gerekli gördüğü durumlarda makale yayın ve yazım kurallarını güncellerler.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir.
• Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı olmadığında makaleyi reddedebilirler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; yazarlardan makale gönderme sürecinde benzerlik raporunu isterler.
• Editörler, dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazarına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler, Dergiye iletilen öneri, istek, mesaj ve yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları• Makale değerlendirme sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadıkları kör hakemlik ilkesi uygulanır.
• Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramazlar.
• Makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergipark yönetim sistemi üzerinden editörlere iletilir. Editörler de bunları yazarlara iletir.
• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makaleleri değerlendirmek üzere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerin çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde bu durumu editörlere bildirmeleri ve gerektiğinde makalenin hakemliğini yapmayı reddetmeleri beklenir.
• Hakemler makaleleri yansız, nesnel, gizlilik ve bilimsel esaslara uygun olarak değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de hakem değerlendirme formunda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumları yeniden gözden geçirmeleri için editörler tarafından hakemlerle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde (15 gün) değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine gönderilen makalelerin iletişim bilimleri alanında özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
• E-gifder’e, yayınlanması için gönderilen makaleler, dergi yayın ve yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. E-gifder yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar, değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Editörlerin yazım ve yayın kurallarına uymayan makaleyi reddetme hakkı bulunmaktadır. 

• Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri " formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Yazar telif hakkı devri formunu göndermeyen yazarlar da, tüm sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar. Yazar telif hakkı devri formunu göndermemiş olması, yazar veya yazarları sorumluluktan kurtarmaz.
• Yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, iletişim bilgileri (e-mail ve telefon numarası zorunludur) ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir. Hazırlanan özgeçmişler word ya da pdf formatında olmalıdır. Makale gönderim esnasında ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir.
• Yayınlanması için gönderilen makalelerin, akademik yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir.
• Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmemelidir. İlgili makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da makale ile ilgili bilgiler eklenmelidir. Çalışmanın tez özeti, sunulmuş bir bildiri vb. olması durumunda editör mesajla bilgilendirilmelidir.
• Yazarlar, başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine gönderemez.
• Yazarlar, makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri editörlere sunmalıdırlar.
• Yazarlar, değerlendirme ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir. Bir çalışma yayımlandıktan sonra en geç 3 gün içerisinde yazar veya yazarlar tarafından kontrol edilerek olası hatalar, editöre bildirilmelidir. Bu süreyi geçen hataların düzeltilmesi mümkün değildir. Sorumluluk yazara/yazarlara aittir.
• Yazarlar etik kurul izni gerektiren makalelerde, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. İlgili bilgiler, hakem süreçlerinin tamamlanmasından sonra yazım kuralları şablonundaki dipnot kısmında belirtildiği yere eklenecektir
• Yazarlar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

İntihal• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine gönderilen tüm makaleler, yayınlanmadan önce yazar tarafından IThenticate (http://www.ithenticate.com/), Turnitin (https://www.turnitin.com/) vb. intihal yazılım programları ile taranmalıdır. Benzerlik raporları dergiye makale gönderi aşamasında, yazar tarafından sisteme yüklenmelidir.. Benzerlik oranı en fazla %20 oranında olmalıdır. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir. Kaynakça dahil edilmeden rapor alınmalıdır. Raporlar sisteme 2 farklı aşamada yüklenmelidir: (1) Makale sisteme ilk yüklendiğinde, 2) Makale kabulünden sonra yayına hazırlık aşamasında son yükleme esnasında.


Etik ilkeler ve yayın politikası hazırlanırken yararlanılan kaynaklar:
• 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Etik İlkeler (http://www.tisej.com/page.php?p=etik_ilke)
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Etik İlkeler ve Yayın Politikası, https://dergipark.org.tr/tr/pub/auebfd/page/4662

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmez.

Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem yapma ücreti ya da yayınlama ücreti alınmaz.