Özel Sayı

Cilt: 5 Sayı: 7, 29.10.2016

Yıl: 2016

Makaleler

Araştırma Makalesi

22. Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Uzlaşma Müessesesi

Araştırma Makalesi

36. Afrika Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Büyüme

Yayın Esasları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.