Cilt: 22 Sayı: 2, 15.08.2018

Yıl: 2018

Makaleler

 

23. Life Cycle Assessment of Marble Plate Production

 

52. ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti

 

58. Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi

e-ISSN :1308-6529
Linking ISSN (ISSN-L): 1300-7688