Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 - 2019 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | https://dergipark.org.tr/asead

19.805

52.651

Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 - 2019 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | https://dergipark.org.tr/asead
Cover Image

19.805

52.651

Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 June 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Volume 6 - Issue 5 - May 2019
 1. TÜRKİYE’DE VERGİ TAHSİLAT ORANLARI VE SİYASİ DAVRANIŞ
  Pages 1 - 16
  Şennur SEZGİN, Selami SEZGİN
 2. AZERBAYCANLI ŞAİR ELMAS YILDIRIM’IN ŞİİRLERİNDE TÜRKÇÜLÜK MEFHUMU
  Pages 17 - 29
  Ümit AKIN
 3. MERSİN KENT KİMLİĞİ, GELENEK VE YENİLİK: MERSİN’DE KENT EKOLOJİSİ
  Pages 30 - 53
  Ayşe EVEREST, Lale YILMAZ
 4. IS SELLING ARMS REGULATED IN PRACTICE?
  Pages 54 - 64
  Cuneyt YENIGUN
 5. DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 65 - 76
  Ahmet TEKİN, Özlem SÖKMEN GÜRÇAM
 6. GİOVANNİ BOCCACCİO’NUN DECAMERON ADLI ESERİNDE YAPISAL ÇERÇEVE
  Pages 77 - 83
  Ebru BALAMİR
 7. AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMANIN ANLAMI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 84 - 98
  Şükriye ULAŞKIN
 8. I. MECLİSTE ERGANİ MİLLETVEKİLLERİ VE FAALİYETLERİ
  Pages 99 - 125
  İzzettin BEŞTAŞ
 9. MARX’S CONCEPT OF IDEOLOGY
  Pages 126 - 137
  Leman Sinem TOPCUOĞLU
 10. DENİZ TAŞIMACILIĞI VE LİMANLARIN EKONOMİK ETKİLERİ: HOPA LİMANI ANALİZİ
  Pages 138 - 150
  Veysel TATAR, Meriç Burçin ÖZER, Ahsen KARTAL
 11. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ
  Pages 151 - 158
  Duygu SEÇKİN HALAÇ
 12. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 159 - 170
  Mehmet Ali POLAT
 13. I. MESUT DÖNEMİ TÜRKİYE SELÇUKLULARI-DANİŞMENDLİ İLİŞKİLERİ
  Pages 171 - 182
  Pelin AYDOĞDU ÇOLAK
 14. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN OLMAK: FARKLILIK İKLİMİ BAĞLAMINDA BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 183 - 190
  Hazal KORAY ALAY, Esin CAN
 15. اِهْتِمَامُ السَّلَاطِينِ العُثْمَانِيُّينَ بِالخَطِّ العَرَبِيِّ وَالفُنُونِ الإِسْلَامِيَّةِ
  Pages 191 - 210
  ALI AFIFI ALI GAZI
 16. OSMANLI DEVLETİ’NİN BATAVYA BAŞŞEHBENDERİ HACI RASİM BEY’İN HAYATI, FAALİYETLERİ VE MECLİS-İ MEBUSAN’A SUNDUĞU ARZUHALİ
  Pages 211 - 229
  İsmail Hakkı GÖKSOY, Zübeyir TETİK
 17. BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINA YÖNELİK ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME
  Pages 230 - 240
  İsa ÇOKER, Hasan SELİM
 18. AĞ PAZARLAMA FİRMALARININ GELİR PLANLAMALARININ TANITIMLARI ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN AĞ PAZARLAMANIN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN MEŞRUİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 241 - 256
  Nurten Zeliha ŞAHİN
 19. BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI: BOLU BİLSEM ÖRNEĞİ
  Pages 257 - 267
  Sevinç DEMİR TÜMEN
 20. KONKORDATO SÜRECİNDE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ
  Pages 268 - 278
  Hüseyin TEMİZ
 21. THE ROLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: A DISCOURSE FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE
  Pages 279 - 295
  Vahit GÖKTAŞ, Saeyd Rashed Hasan CHOWDURY
 22. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE GLOBAL TEDARİKÇİ SEÇİMİ: OTOMOTİV YAN SANAYİ’DE BİR UYGULAMA
  Pages 296 - 307
  Tuerxunmaımaıtı YILIZATI, Osman YAZICIOĞLU
 23. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHOICE OF GLOBAL EXPANSION STRATEGY AND MARKET ORIENTATION THROUGH ORGANIZATIONAL LEARNING PERSPECTIVE
  Pages 308 - 317
  Tutku SEÇKİN ÇELİK
 24. İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN CİNSİYET
  Pages 318 - 330
  Hilal ÖZAY
 25. HENRİ BERGSON DÜŞÜNCESİNDE DUYGU
  Pages 331 - 345
  Kübra ŞENTÜRK BAHŞİ, Nurten GÖKALP
 26. )طُقْسُ الوعدة بالجزائر بين الهوية والمقدس مقاربة أنثروبولوجية بمنطقة أولاد نهار بتلمسان – الجزائر(
  Pages 346 - 360
  Elhadi BOUOUCHMA
 27. CO2 EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
  Pages 361 - 370
  Abdülkadir KESKİN
 28. EBÜ'L KÂSIM es-SEMERKANDÎ ve es-SEVÂDÜ’L-A‘ZAM'DA GEÇEN HADİSLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 371 - 380
  Mücahit ZAGGA, Hüseyin KAHRAMAN
 29. BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIĞI GÖRÜŞ VE ALGILARI
  Pages 381 - 393
  Şirin Şirinov, Erhan Şengel
 30. SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA’NIN,EKOLOJİK BASKI TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA
  Pages 394 - 406
  Jale YILMAZ EGE, Fatma ÖZTÜRK
 31. EVLİLİKTE EŞLER ARASI YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 407 - 417
  Sinem Kibaroğlu, Ali Fuat Ersoy
 32. Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma
  Pages 418 - 429
  Mehmet Akif ERÇELİK, Ersin MENGEŞ
 33. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Pages 430 - 444
  Mustafa Özgün ATALAY
 34. “AHŞAP GİBİSİ VAR MI ?” SÖYLEMİ BAĞLAMINDA AHŞABIN EVRENSELLİĞİ VE BENZERSİZLİĞİ
  Pages 445 - 463
  İlker USTA
 35. HİTİT METİNLERİNDE DOĞUM
  Pages 464 - 477
  Handan ŞAHİN
 36. KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 478 - 496
  Nigar ALEV
 37. OSMAN CEMAL'İN 'ÇİNGENELER' ESERİ ODAĞINDA ÇİNGENELER İLE EVLİLİK
  Pages 497 - 505
  ABDULLAH ÖMER KİRACI
 38. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA MÜESSESESİ
  Pages 506 - 518
  Ahmet Tekin, Gülnihal CAN AVŞAR
 39. İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN KADIN DERNEKLERİ VE BASIN BAĞLAMINDA TOPLUMDA KADIN KONUSUNA YAKLAŞIMI
  Pages 519 - 527
  Dilara GÖKTAŞ
 40. RUSYA’NIN HİVE SEFERİ’NE KARŞI TEPKİLER
  Pages 528 - 542
  Seyit Ali BUDULGAN
 41. Marka Kişiliği ve Karar Verme Tarzlarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
  Pages 543 - 558
  Gül Banu DayançKıyat, Merve Ayyıldız