Articles


Ç. VATASEVER BULUT, Ş. UĞUZ, M. KUTLU, P. AKMAN
Correlation between Cognitive Distortions and Social Phobia Symptom Levels of Students in First Adolescence Period, The Journal of Turkish Educational Sciences, (2020)
M. KUTLU, A. YAPICI, C. YILMAZ
The Use of “Learner Control Strategy” in Courses of Law Faculties in State and Private Universities, Maarif Mektepleri-International Journal of Educational Sciences, (2019)
M. KUTLU, S. UĞUZ, S. GÜNAY, B. ETİZ, E. CİHAN
A Prescriptive Instructional Design Theory C.M. Reigeluth’s “The Elaboration Theory of Instruction - A Sample of Application-, Journal of Continuous Vocational Education and Training, (2019)
M. KUTLU, G. DEMİROĞLARI
Two Prescriptive Instructional Theories: Merrill’s Component Display Theory and Reigeluth’s Elaboration Theory, Maarif Mektepleri-International Journal of Educational Sciences, (2017)
Ş. KORKMAZ, T. YÜRÜK, A. YAPICI, M. KUTLU
Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi “Ahlak Ve Değer” Öğrenme Alanına Ait Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi, The Journal of Interdisciplinary Educational Research, (2017)
M. KUTLU, Y. POLAT, A. DÖŞLÜ
Ortaöğretim 10. Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde Web Tabanlı Portfolyo Kullanımı: Adana İlinde Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2014)
Ş. KOÇAK, O. Kutlu, H. Uçar
A Program Evaluation Study Towards Education and Training of Topics Related to the Kemalism in Elementary Schools in Adana Province, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, (2013)
M. KUTLU
The Effects of “Computer Supported Study Skills and Learning Strategies Training” Involving Primary School Students and Their Parents on Success, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (2012)