Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS
Cover Image
e-ISSN 2149-3871 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |

43.626

135.644

"ARALIK 2019" sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 15 Ağustos 2019 tarihinden sonra gönderilen makaleler "HAZİRAN 2020" sayısı için değerlendirilecektir. 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS

e-ISSN 2149-3871 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Cover Image

43.626

135.644

"ARALIK 2019" sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 15 Ağustos 2019 tarihinden sonra gönderilen makaleler "HAZİRAN 2020" sayısı için değerlendirilecektir. 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Volume 9 - Issue 1 - Jun 2019
 1. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK
  Pages 1 - 24
  Elvan Yalçınkaya, Turan ER
 2. VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ
  Pages 25 - 43
  Ufuk UĞUR, Rıza GÜNAYDIN
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 44 - 68
  Dr. Kasım Can IŞIK, Ayşegül AYIK, Doç.Dr.Selahattin KOÇ
 4. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ MUTLU VE MUTSUZ EDEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN ETKİLERİ
  Pages 69 - 92
  ERAY KARA, Bahri AYDIN, Melike Günbey
 5. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
  Pages 93 - 113
  Soner Karataş, Gürbüz Ocak
 6. ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN ÖĞRETİMİ
  Pages 114 - 134
  Muhittin ÇALIŞKAN
 7. MOBİL BANKACILIKTA ALGILANAN DENEYİMSEL DEĞERİN TATMİN VE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNDE GÜVENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Pages 135 - 155
  Suzan Coban, Mustafa Demirhan
 8. GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ
  Pages 156 - 175
  Derya Kahvecioğlu Ağbaba, Mina Furat
 9. DEMOKRAT PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALEKSANDROS HACOPULOS’UN ANAYASAYI İHLAL DAVASINDA YARGILANMASI
  Pages 176 - 193
  Ali Çakırbaş
 10. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİK-MATEMATİK (STEM) ALANLARINA VE BU ALANLARDA KARİYER YAPMAYA OLAN İLGİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 194 - 219
  Oğuz ÇETİN, BURAK KAĞAN TEMİZ
 11. GENÇLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
  Pages 220 - 237
  Hamza Kurtkapan
 12. KENT SİYASET İLİŞKİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 238 - 258
  Nureddin NEBATİ
 13. DIVORCE PREDICTION USING CORRELATION BASED FEATURE SELECTION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
  Pages 259 - 273
  Mustafa Kemal Yöntem, Kemal Adem, Tahsin İlhan, Serhat Kılıçarslan
 14. “AY IŞIĞINDA ŞAMATA” ADLI TİYATRO METNİNDE SÖZ EDİM İNCELEMESİ
  Pages 274 - 286
  Gamze Say
 15. OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 287 - 300
  Durdağı Akan, Mehrdad Azimi
 16. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE
  Pages 301 - 316
  Tuğba İŞLER