Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar, Müzik ve sahne SanatlarıPamukkale University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |
Cover Image

56.086

264.479

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar, Müzik ve sahne SanatlarıYıl 2019 Sayı 35 Last Issue
Issue 35 - Apr 2019
 1. KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ
  Pages 1 - 17
  Aysel Kocakülah, Ayşe Turan
 2. TÜRKİYE’DEKİ EN DEĞERLİ BANKALARIN MARKA PERFORMANSLARI VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 19 - 34
  AYSUN KAHRAMAN, ANIL GACAR
 3. TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER
  Pages 35 - 51
  Bilge AKSAY
 4. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ÖZEL MÜZELERDE ÇALIŞAN MÜZE UZMANLARININ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞE YAKLAŞIMLARI
  Pages 53 - 63
  CEREN KARADENİZ, EREN CAN AYBEK
 5. KAMU YATIRIM PROJELERİNDE FAYDA MALİYET ANALİZİ
  Pages 65 - 82
  İSMAİL İŞLER, Ekrem Karayılmazlar
 6. TIPPING THE VELVET: SPECULARISED SEXUALITIES IN THE VICTORIAN ERA
  Pages 83 - 91
  Ela ipek Gündüz
 7. HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİMİN DÜRTÜSEL VE KOMPULSİF SATIN ALMA ÜZERİNDE ETKİSİ
  Pages 93 - 108
  Emrah TOKGÖZ
 8. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
  Pages 109 - 123
  GONCA HARMAN, Renan ŞEKER
 9. DENİZLİ İLİ SERİNHİSAR İLÇESİ YÖRESEL KADIN GİYİMİNDE GÖYNEKLER
  Pages 125 - 131
  Gülfizar AKKÖSE, Filiz Nurhan ÖLMEZ
 10. TÜRK EDEBİYATINDA POZİTİVİZM ve H. TAİNE TESİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 133 - 141
  Hacer Gülşen
 11. THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS
  Pages 143 - 156
  Kaan SEVİM, Taner Artan
 12. CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI
  Pages 157 - 174
  Kasım KİRACI, Mahmut BAKIR
 13. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA
  Pages 175 - 184
  Meltem SAYGILI, Özlem ÖZER, Pınar ÖKE
 14. SARAH KANE’S BLASTED AS A WORK OF IN-YER-FACE THEATRE
  Pages 185 - 191
  Nilay Erdem Ayyıldız
 15. THE RELATIONSHIP BETWEEN NOMINAL INTEREST RATE AND INFLATION RATE: AN ANALYSIS ON THE VALIDITY OF THE GIBSON PARADOX
  Pages 193 - 201
  Ömer Faruk BİÇEN
 16. GELENEKSEL BASKI TEKNİKLERİ VE YENİ TASARIMLARDA KULLANIMI
  Pages 203 - 209
  Rabiha Yıldırım, Sema Özkan Tağı
 17. TÜRKİYE’DE TAYLOR KURALININ ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ
  Pages 211 - 225
  Huriye Alkın, Sayım Işık, Abdullah Emre Çağlar
 18. TRANSBOUNDARY RIVERS WITHINECOLOGICAL SECURITYPERSPECTIVE: THE NILE RIVER CASE
  Pages 227 - 243
  Senem Atvur
 19. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE YÖNELİK MÜKELLEF TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 245 - 267
  Serdar Çiçek, Serdar Şahin
 20. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE VE RAPORLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER: TÜRKİYE BANKA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 269 - 284
  YUSUF KAYA, Serkan Özdemir
 21. BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 285 - 298
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal Eyuboglu
 22. VENUTI’S VISIBILITY IN ONE HUNDRED STROKES OF THE BRUSH BEFORE BED
  Pages 299 - 310
  Susanne Klinger
 23. “PISIDIA TİPİ” OLARAK BİLİNEN DEPASLAR ÜZERİNE YENİ ÖNERİLER
  Pages 311 - 322
  Umay Oğuzhanoğlu
 24. MICHEL FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE GAZETE SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ
  Pages 323 - 339
  Yasemin Bilişli, Fatma Çakmak
 25. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DEĞER YARGILARINI YANSITAN KİLİM MOTİFLERİNE TASARIM AÇISINDAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM; KAAT’I SANATINDA UYGULAMALARI
  Pages 341 - 352
  Zeynep Balkanal